3
-Rampokan 2: CelebesWasjemenou? Johan Knevel, alias Erik Verhagen, is inmiddels dichter gekomen bij zijn werkelijke reisdoel: Makassar, de stad waar hij is opgegroeid en waar hij Ninih, zijn baboe, hoopt terug te vinden. Het valt niet mee om zijn valse identiteit aan te houden op het eiland waar nog zoveel mensen hem kennen, zoals Susan, een gewezen schoolvriendin en nu verpleegster bij het Rode Kruis. Ook Dekkers (een journalist annex misdadiger) kortstondige minnares Lisa is van Java naar Celebes vertrokken. Een ontmoeting met de twee vrouwen loopt uit de hand wanneer ook sergeant Chris Jonker, die Dekker nog kent uit Java, arriveert. Knevel slaat op de vlucht en met de rebellen gaat hij in de binnenlanden op zoek naar een sanro, een opstandige priester. Onder de volgelingen zou zich ook Ninih moeten bevinden. In de jungle van Celebes komt het tot een dramatische en verrassende climax.
Vlaamse waardering: Oorlog, racisme, vooroordelen, verknechting, onderdrukking, extreem geweld, verraad, wraak, verkrachting, bedrog,... We kunnen nog een tijdje doorgaan, maar het wordt er niet beter op. Het slechtste in de mens zien we trug in diverse van Peter van Dongens personages. Een noodzakelijk tegenwicht vinden we niet noodzakelijk in de 'held' van het verhaal, Johan Knevel. Om zijn doel te bereiken, pleegt hij bijvoorbeeld al bedrog. Da's niet netjes. Maar van Dongen schuwt de clichés en dat speelt in zijn voordeel. Het sukkelt om te beginnen al niet de alternatieve toer op. Rampokan beantwoordt daarom niet aan het klassieke verwachtingspatroon van een historisch epos in combinatie met een zoektocht en wraakverhaal ten dienste van de historische feitenweergeving. Rampokan vloeit daar met de sturm und drang van een wildwaterbaan tussenin en dondert zijn eigen weegs, maar dan wel degelijk doordacht door van Dongen. Meeslepend op zowel narratief als grafisch gebied. Hij verdient daar alle eer voor want zowel critici als lezers zijn het voor een keer met elkaar eens: dit is een tweeluik van belang. Dit is een tweeluik dat je moet lezen.
Aantal genomineerde albums van Peter van Dongen: 4/354
Weetjesparade: Vervolg van de weetjesparade op de pagina van Rampokan 1: Java • Onwelwillende personen die Rampokan slecht of oppervlakkig lezen in de PS-bijlage van Het Parool kruipen in de pen om Peter van Dongen zelf van racisme en ranzigheid te beschuldigen. Aanleiding daartoe zijn uit de context gerukte tekstballonnen of het opvoeren van slechte Nederlanders om nog maar eens voeding te geven tot vooroordelen over de foute Nederlandse aanpak van de nationalisten in de voormalige kolonie na meer dan driehonderd jaar bezetting. Een enkele briefschrijver herkent de plaatsen die van Dongen tekent • Andere verwijten komen uit een andere hoek: heeft een tekenaar nu eens de kans om een Indo in de hoofdrol te brengen, dan kiest hij voor een blonde Nederlander! Dat is eigenlijk een gevolg van technische aard. Aanvankelijk is het namelijk de bedoeling dat Rampokan bij Casterman verschijnt in kleur. In de eerste ontwerpschetsen heeft Johan Knevel zwart haar. Maar Casterman verliest zijn interesse omdat het te lang duurt en van Dongen gaat door in zwart-wit. In een zwart-wit-strip over Nederlands-Indië is een donkerharig personage moeilijk te onderscheiden van de Indonesische personages. Daarom wordt het een blonde Nederlandse jongen • Net zoals in de Nederlandse film Oeroeg (1993), over een jongetje dat de zoon is van een baboe, heet het hoofdpersonage Johan • Naast vele scheldbrieven voor het blootleggen van een zwarte pagina uit de Nederlandse koloniale geschiedenis ontvangt hij ook brieven met detailkritiek: hoe weet hij zeker dat de E in de naam van bioscoop REX scheef hangt in 1946 bijvoorbeeld • Als voorbereiding op het tekenen, maakt van Dongen in 1992 een reis naar Indonesië om er documentatie te verzamelen. Hij maakt er vooral veel foto's, onder andere van een kantoor-/overheidsgebouw in Makassar waarvan hij niets verder weet over de geschiedenis ervan. Later, in 1997, bij het schrijven van de synopsis van Celebes situeert hij een passage in een denkbeeldige sociëteit die hij De Harmonie noemt, verwijzend naar een gelegenheid met dezelfde naam die destijds echt bestaat maar waarover van Dongen verdere informatie ontbreekt. Als hij in 2001 bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen naar De Harmonie informeert, krijgt hij naar zijn eigen verbazing een foto opgestuurd van hetzelfde gebouw dat hij in 1992 fotografeert • Van Dongen maakt meerdere reizen naar Indonesië om er foto's te maken en documentatie te verzamelen • Deel 1 ontvangt de CPNB-prijs voor Best Verzorgde Boek 1998 en de Aanmoedigingsprijs Illustratie 2002 van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Deel 2 krijgt een werkbeurs van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst • Peter van Dongens werk wordt geëxposeerd in binnen- en buitenland en wordt uitgebracht in een paar landen • Hoewel Casterman het verhaal onverkoopbaar acht en het bijgevolg niet zelf uitgeeft, waagt het Franse Vertige Graphic toch de gok om het eerste deel in een beperkte oplage van 2.500 exemplaren op de Franse markt te gooien. Binnen het half jaar is de helft ervan uitverkocht. Ook deel 2 is er vertaald. Goeie reacties krijgt van Dongen er van Franse vetereanen uit Algerije, ook al een oud-kolonie waar vrijheidsstrijders vechten voor onafhankelijkheid • In MYX Stripmagazine 9, tweede jaargang, oktober 2004, verschijnt het eerste hoofdstuk van Celebes, exclusief en éénmalig in kleur • Celebes opent met het beruchte bombardement van de havenstad Makassar, dat zijn moeder als klein meisje meemaakt. Ze verstopt zich vier dagen lang onder het bed om zichzelf te beschermen en gata ervanuit dat Nederlanders de stad bombarderen. Mara het is eigenlijk de marine van het jonge Indonesië dat nog een appeltje te schillen heeft met de restanten van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger • Waarachtigheid. Op een expo in het Indisch Huis in Den Haag, naar aanleiding van het verschijnen van het tweede deel, zijn veel Indische mensen en oud-Indiëgangers aanwezig. Een oude man buigt zich over de tekeningen van het boek en verklaart met vochtige ogen dat dit veel herinneringen oproept. Als vijftienjarige is de man getuige van uiterst gewelddadige confrontaties tussen Indonesische rebellen en Nederlanders die net uit de Jappenkampen terugkeren. Op de tentoonstelling is het oorspronkelijke kamppak van van Dongens grootvader te zien, roodbruine vlekken (roest? bloed?) incluis • In Charleroi hangt van Dongens werk in 2004 tussen dat van Jean-Philippe Stassen (Brieven uit de Bar, Deogratias), Hugo Pratt en Jacques Ferrandez op een expo over kolonialisme • Een detail: de misdadiger/schrijver Burt Dekker ontleent zijn naam wellicht aan de Nederlandse schrijver Eduard Douwes Dekker die in 1860 uit zijn ervaringen in het koloniale gebied een roman distilleert: Max Havelaar. Dekker kiest voor het schrijverspseudoniem Multatuli • Door het vergaren van informatie van getuigen, familieleden, bewijzen, foto's, documenten,... al dan niet ter plaatse, is van Dongen ondertussen onbewust uitgegroeid tot een expert inzake de geschiedenis van de vrijheidsstrijd en de gevolgen daarvan plus de begane wreedheden tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Rampokan is daarom naast een grafische roman en een magnifiek verteld epos ook een niet te onderschatten tijdsdocument geworden met een nuchtere, intelligente, andere kijk op de historische situaties. Het doet denken aan de aanpak van Hermann over de oorlog in Joegoslavië in het Vrije Vlucht-one-shot Sarajevo-Tango • Een tekening van het station van Djakarta wordt door Indonesische jongeren op T-shirts gedrukt. Het doel is om het koloniaal erfgoed op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Van Dongen krijgt er omgerekend zo'n 10 eurocent voor • Hoewel het Rampokan-epos een complex gestructurerd verhaal is, herschrijft van Dongen de proloog uit Java en de epiloog uit Celebes (die aanvankelijk naar de proloog teruggrijpt) om het makkelijker te doen volgen door de lezers. Ook het einde ziet er anders uit dan van Dongen in gedachte heeft. Alle personages wil hij dood laten gaan, maar dat vindt hij uiteindelijk te somber. Het lijk op het einde is oorspronkelijk een vermoorde Buginese priester. Maar van Dongen opteert voor een open einde: nu kan het net zo goed de priester zijn of een vrouw • Van Dongen ontvangt in 1999 de Belgische Prijs De Leeuw voor het album Java • Van Dongen wordt geroemd voor zijn klassieke tekenstijl. Zowel op de befaamde Rietveld-academie en de kunstschool in Utrecht wordt hij nochtans niet toegelaten om er studies te mogen volgen.DE REACTIE VAN PETER VAN DONGEN (09/05/2006)
Zie Rampokan 1, de absolute nummer 1 van de 49 Kanjers van Oranje.
 
D A T A S H E E T
Tekenaar:
Peter van Dongen
Scenarist:
Peter van Dongen
Uitgever:
Oog & Blik /
De Harmonie
Eerste druk:
2004
Uitvoering:
SC, duotoon