ZIE OOK:
De Kinderen van de Wind 1
De Kinderen van de Wind 3
De Kinderen van de Wind 4
De Kinderen van de Wind 5
D A T A S H E E T
Tekenaar:
François Bourgeon
Scenarist:
François Bourgeon
Uitgever:
Oberon (1981)
Big Balloon (1990)
Casterman (1995)
12bis (2009)
Eerste druk: 1981
Oorspronkelijke titel:
Les Passagers du Vent 2:
Le Ponton

Uitvoering:
HC, kleur (1981, 1995, 2009)
SC, kleur (1990)
Quoi? Nadat ze in de Caraïbische Zee door de Engelsen zijn opgepikt zijn Isa, Hoël en majoor-chirurgijn Michel de Saint-Quentin in Portsmouth aan land gebracht. Isa wordt al spoedig vrijgelaten, men kan niet bewijzen dat ze aan Franse zijde heeft meegevochten. Ze krijgt zelfs een verblijfvergunning. Helaas gaat dat niet op voor haar twee metgezellen. Hoël en de Saint-Quentin worden toegevoegd aan de ongeveer negenhonderd krijgsgevangenen op een sinister gevangenisschip dat "het verdorven Albion" in een inham bij Chatham heeft neergezet.
Et alors? Een verhaal vol confrontaties. Enerzijds wordt in een besloten ruimte als een gevangenis al eens onaardig tegen elkaar gedaan, maar anderzijds snakt men op het platteland in Engeland ook naar een vluchtmogelijkheid. Mary is zwanger van luitenant John en Isa wil haar Hoël bevrijden. Een herfst en een winter passeren. In dat laatste seizoen is Hoël op vrije voeten. Hij komt in aanvaring met de kleine dievegge Kikkertje, een vuilbekje dat niettemin de show steelt en zal zorgen voor een van de grote drama's in De Kinderen van de Wind.
Aantal genomineerde albums van Bourgeon: 10/440
Faits divers (Bourgeon):
François Bourgeon komen we nog enkele keren tegen in deze top. Wij bewaren deze gegevens voor hoger genoteerde albums.


Faits divers (Het Gevangenisschip):
Over De Kinderen van de Wind kunnen we het ook nog een paar keer hebben. Enkel specifieke informatie over Het Gevangenisschip hebben we hieronder voor je gebundeld.
• In deel 2 kwam de rosse Mary meer op het voorplan. Nu werd duidelijk dat zij de hoofdrol deelde met de zwartharige Isa.
Michel Thiebaut, schrijver van het boek Les Chantiers d'une Aventure over De Kinderen van de Wind, vergeleek Mary met de Franse actrice en zangeres Jane Birkin. Hij hoorde het personage met dezelfde stem spreken en ook al leek Mary niet op Birkin, dan nog had ze met haar d'r vrouwelijkheid en gevoeligheid gemeen, aldus de schrijver. Mary moet niet weten van geheimen. Noch haar gevoelens, noch haar lichaam (bijvoorbeeld op pagina 45 waar ze zich ontkleedt om sneller door het zeewater te waden) houdt ze verborgen.
• Een voorbeeld voor het gevangenisschip om na te tekenen vond Bourgeon in een gravure van een zekere E.W. Cooks in het boek Shipping and Craft uit 1829 waarop de York stond afgebeeld. Dit schip had tijdens zijn actieve periode vanaf 1807 74 kanonnen aan boord. Later deed het dienst als gevangenisschip.
• Een manuscript van commandant Pillet van 24 november 1812 getuigde over de harde omstandigheden waarin Franse gevangenen aan boord van de York overgeleverd waren. Tegelijk bood het manuscript interessante informatie over de nieuwe rol die het schip kreeg toebedeeld. Uit alle gedetailleerde beschrijvingen over de indeling van het schip leerde Bourgeon uiteraard veel bij.
• Kenners weten dat Bourgeon een meester is in het kadreren van tijdsverloop. Dat bekomt hij door de herhaling van prenten met gelijke (meestal verticale) formaten. Bijvoorbeeld op pagina 34 waar soldaat Dewey zijn collega nadert en plots wordt neergestoken.

• En what about zijn beeldtaal? In de scène na de vorige beschreven scène, wandelt de soldaat verder met het stervende meisje Kikkertje in de armen. In een insertplaatje op de grote prent merkt ze op: "Al die... Al die sterren..." meteen daarop springt het oog van de lezer op de uitspraak van een matroos op een andere locatie: "'n Vallende ster! Zag je dat!". De lezer weet genoeg, Kikkertje is dood.
• Diezelfde pagina 35 geldt ook als voorbeeld in een analyse over Bourgeons manier van vertellen. Het is een metafysische plaat. Er komen twee samengestelde grote prenten in voor waarop kleinere plaatjes staan. De grote prent biedt telkens een middentotaaloverzicht, de kleine prenten focussen op individuele personages. Bij het overspringen van de eerste grote prent naar de tweede wordt dus de dood van Kikkertje duidelijk. Maar als we alle plaatjes aan de rechterkant van d epagina onder elkaar in ogenschouw nemen, wordt in tekst én beeld duidelijk hoe de dood uitmondt in nieuw leven. Op dit moment staat Mary namelijk op het punt een kind te baren. Dan zijn we er nog niet vanaf want als we de laatste woorden van Kikkertje lezen en daarna horizontaal naar Hoël dwalen, levert hij ook weer commentaar over de dood en het leven. Op deze pagina zijn dus meerdere leesrichtingen mogelijk (zigzaggend van links naar rechts, spiraalvormig van linksboven naar rechtsonder en naar het midden toe en net zo goed willekeurig) waarbij de volgorde van het lezen medebepalend is voor het overbrengen van emoties.
Het Gevangenisschip speelt zich voor een deel af op het platteland van het graafschap Kent, eerst op het platteland (in een residentie van de vader van Mary) en daarna in een haven. Voor deze locaties baseerde Bourgeon zich op architectuurstudies uit de achttiende eeuw. Voor de haven waar Hoël kennismaakt met het brutale wicht Kikkertje kon hij zich beroepen op een schilderij uit diezelfde eeuw dat de kaaien van de havenstad Bristol toonde, weliswaar in een perspectief met foute vluchtlijnen. Dit schilderij hangt in het Museum & Art Gallery in Bristol.
• Op het einde van het verhaal vinden we onze helden terug op het Franse eiland Noirmoutier. En hier voelde Bourgeon zich in zijn element. Hij kende het eiland goed. Hij paste de actuele situaties aan naar achtiende-eeuwse bepalingen. Daarvoor analyseerde hij gravures en kaarten uit die tijd. Een van de documenten leerde hem dat de klokkentoren van de kerk van Noirmoutier veranderd was. In zijn tekeningen herstelde hij het in zijn originele staat.

• Wanneer iemand te dicht de abdij van La Blanche benadert, zal hij zich moeten haasten want de kans is heel groot dat een hond hem op de hielen zit. Het overkwam niet alleen Isa en Hoël op pagina 42, maar ook Bourgeon... én alle vrienden die hij naar de abdij stuurde om er eens een kijkje te nemen of foto's te nemen.
• Een schip als gevangenis is tot op de dag van vandaag een plaats waar een overheid zijn teveel aan gevangenen in kwijt kan. Door het nijpende tekort aan plaats in de Belgische gevangenissen suggereerde de Britse overheid in 2008 nog om gebruik te maken van gevangenisschepen zoals zij zelf ook doen.
• Wellicht ongezien in de stripwereld: een auteur die zijn lezers aanraadde het vervolg niet verder te lezen. In de laatste prent ging Bourgeon ervanuit dat zijn lezers wellicht geen zin hebben om Isa en haar vrienden naar Afrika te volgen (voor het nochtans magnifieke album Handelspost Juda). Hij gaf deze lezers de suggestie: "Laten zij een paar pagina's teruggaan... In het mooie stadje Nantes vinden ze dan ongetwijfeld een kroegje waar ze het prima naar hun zin zullen hebben... Maar andere lezers, de meest dwaze of de moedigste of, simpelweg, de nieuwsgierigste, laten die de 'Marie-Caroline' volgen in het komende avontuur: HANDELSPOST JUDA!" Voor zij die kozen voor de kroeg is De Kinderen van de Wind een — hopelijk geslaagd — tweeluik zonder de verschrikkelijke confrontaties die de hoofdfiguren ondergaan in Afrika en Haïti.