ZIE OOK:
Peter Pan 1
Peter Pan 2
Peter Pan 6
D A T A S H E E T
Tekenaar:
Régis Loisel
Scenarist:
Régis Loisel
Uitgever:
Oranje / Blitz (1996)
Arboris (2002)
Collectie:
Collectie Delta (1996)
Eerste druk: 1996
Oorspronkelijke titel:
Peter Pan 4: Mains Rouges
Uitvoering:
SC, kleur
HC, kleur
Quoi? In deel 3 werd Pan neergeschoten door de kapitein. Peter probeert hem dankzij de opgedane kennis van Kundall te opereren, maar het lukt hem niet Pans leven te redden. Peter raakt hiervan diep in de put en pas als hij tot de conclusie komt dat Pan in hem voortleeft, is hij in staat de strijd tegen de piraten voort te zetten. Voortaan is hij zowel Peter als Pan, dus... Peter Pan! Hij gaat in de tegenaanval en weet de piraat een hand af te hakken. Ook besluit hij in Londen een stel van zijn vrienden op te halen om hem bij te staan in de strijd.
Et alors? Een zeer belangrijk album is dit. Niet alleen is er de genese van Peter Pan, maar ook die van kapitein Haak. Bovendien pleegt Jack the Ripper in Londen zijn eerste moord, net op het moment dat Peter er zijn vriendjes komt ophalen. De jaloezie van Tinkelbel, die haar grote geliefde Peter voor haarzelf wil en hem daarom probeert te scheiden van het indianenmeisje Kleine Tijgerlelie is nu nog grappig, maar daarin schuilt nu net het gevaar.
Aantal genomineerde albums van Loisel: 13/440
Faits divers (Régis Loisel):
• Het atelier Bombyx zag eind jaren tachtig het licht. Gespecialiseerd in sculpturen mochten ze voor pretpark Eurodisney niet minder dan zeshonderd sculpturen maken. Tot hun andere klanten behoorden Lansay, spelproducent Nathan en voedingspecialist Nestlé. Na tien jaar wilden ze een andere weg inslaan en keerden terug naar hun passie: beeldjes van filmhelden, Amerikaanse superhelden en Franco-Belgische stripfiguren. Attakus Collection werd om die reden in het leven geroepen en in de personages van Loisel zagen ze gedroomde objecten in 3D. Het werd een langdurige samenwerking. Het zwangere feetje Condine werd hun eerste beeldje naar het werk van Loisel.
• Van het ene sprookje naar het andere. Voor de Franse film Le Petit Poucet (Klein Duimpje) uit 2001 van Olivier Dahan leverde Loisel een bijdrage aan het storyboard en schetsen van de personages.
• In 1995 werkte hij op vraag van de Amerikaanse tekenfilmstudio enkele weken voor Disney, een kinderdroom kwam uit. Het verbaasde hem dat ze hem daar kenden. Hij vroeg zich af wat hij voor hen kon betekenen. Op tekengebied niets, zo bleek. Maar voor hen was het van belang dat ze nieuwe en frisse ideeën konden krijgen op bepaalde zaken waarin ze een ander standpunt verlangden. "Inspirerende tekeningen" moest hij maken, die als basis konden dienen voor andere tekeningen en ideeën. Voor Mulan betekende dat bijvoorbeeld dat hij vanuit zijn eigen methodes scènes bedacht die zich afspeelden op een Chinese markt in de zesde eeuw na Christus. Een sequentie met een jongetje dat vriendschap sluit met een varken kon hij zo deblokkeren waarna hij kon werken op andere sequenties. Maar geen enkele ervan werd weerhouden voor de uiteindelijke film. Zelfs zijn naam kwam niet op de eindgeneriek. Toch vroegen ze hem om mee te werken aan Tarzan. Loisel moest weigeren omdat hij verkoos Rode Handen af te werken. Voor een deel vreesde hij ook dat de vrijheid die hij anders genoot op het spel zou staan door een geregeld leven in functie van de studio.

• In 1997 kon hij echter opnieuw aan de slag voor Disney. Omdat ze tevreden waren over zijn werk voor Mulan, klom hij op in rang en mocht nu personages ontwerpen. Dat gebeurde voor Atlantis. Hij werkte er anderhalve maand voor. Een paar tekeningen van hem vind je op de extra’s van de dvd. Meer dan enkele elementen voor de personages (waaronder het design van een bril) herkende hij niet in de eindversie. Ook nu weer kreeg hij geen vermelding in de credits van de film. Het meest frustrerende vond hij de totale afwezigheid van commentaar op zijn tekeningen.
Maar hij hield er veel herinneringen aan over. Het mogen bekijken van oude tekeningen in het archief van Disney, de ontmoeting met Ward Kimball (animator van Jiminy Cricket — Japie Krekel — uit Pinocchio), Joe Grant (de schepper van de heks uit Sneeuwwitje) en Marc Davis (animator van Tinkelbel uit Peter Pan en Cruella de Vil uit 101 Dalmatians). Omdat hij amper een woord Engels kende, gebeurden de conversaties met een tolk. Met Marc Davis had hij het geluk een hele avond te mogen spenderen. Loisel omschreef zijn houding tegenover Davis als hetzelfde zoals zijn eigen fans zich gedragen als ze op een signeersessie voor hem zitten.
• Nog steeds is de Disney-invloed aanwezig in zijn werk. Het zit in de rondingen van zijn decors, in de manier waarop hij sfeer weergeeft, in de poging om magie op papier te brengen.
• In 1998 werd Loisel bekroond als Chevalier de l'Orde des Arts et Lettres, de hoogste Franse onderscheiding voor de kunst en literatuur.
• Aan zijn presidentstitel na zijn winst in Angoulême in 2003 draagt hij geen goede herinneringen. Als president mocht je mee het programma bepalen. Loisel had de idee om er een straatspektakel met acrobaten van te maken, zoals elk jaar gebeurt in Montréal. Hij wilde ook een erotische expo organiseren in het decor van een bordeel. Luikenaar Joe Pinelli's werk zou hij daarin al zeker opgenomen hebben. Hij wilde een expo over jong talent opzetten. Een jury met enkel vrouwen samenstellen. De organisators van het festival vonden het allemaal tof, maar van de ene dag op de andere hoorde hij niets meer van hen. Omdat hij bovendien ook nog eens het laatste deel van Peter Pan wilde afwerken, liet hij hen weten dat ze niet voor september op hem konden rekenen, maar dat hij daarna helemaal tot hun dienst kon staan. In juni zagen ze elkaar nog eens in Parijs om de grote lijnen uit te zetten en in juli kwam de vraag om het affiche te ontwerpen. Hij stuurde het op en hoorde vervolgens niets meer van hen. Voor de jaarlijkse persconferentie begin december kreeg hij geen uitnodiging. De aanwezige journalisten kregen als verklaring dat, omdat Loisel in Montréal woont, men hem niet wilde lastigvallen voor een kleinigheid. Elke president kreeg een forfaitair bedrag van 4.500 euro om een halfjaar ter beschikking te staan, tekeningen te maken voor het persdossier, het maken van het affiche, er zijn als ambassadeur van het festival en dergelijke verplichtingen meer. Zes maanden waarin eigenlijk niet kan gewerkt worden aan eigen albums.
• Maar elke president heeft ook recht op zijn eigen overzichtsexpo. Hiervoor stond zijn zoon Blaise in. Loisel verwachtte zich aan een klassieke expo met vele originele platen van Op Zoek naar de Tijdvogel en Peter Pan, maar het werd iets geheel anders. Zelf had Loisel zich er niet mee bemoeid. Hij zou het wel allemaal zien op de dag van de opening. Blaise stalde tekeningen uit vooral zijn verste jeugd en jonge jaren tentoon in een barok aandoend decor. Vooral de evolutie, het leerproces en de zoektocht als auteur waren de leidraden. Het was geen expo om te bewijzen hoe fantastisch Loisel als auteur wel was, maar eerder vanwaar hij kwam en welk parcours hij had afgelegd. Ook persoonlijke foto's (van zijn moeder, van hemzelf in communiekleed,...) kwamen aan bod. Hoe verder Blaise zijn vader door de expo gidste, hoe meer de auteur overmand raakte door emoties. Op het einde vielen ze in elkaars armen en huilden een eind weg. Omstanders keerden hun rug naar vader en zoon om de twee hun moment intimiteit te gunnen. Ook de organisators van het stripfestival waren verrast. Het werd tot dat jaar de best bezochte expo ooit sinds het ontstaan van het festival.

Faits divers (Peter Pan):
• De film Neverland uit 2004 met Johnny Depp in de rol van James Matthew Barrie vond Loisel archislecht. Hij geloofde er geen moment in. De Hollywood-voorstelling klopte trouwens voor geen meter met de historische werkelijkheid.
• Op een dag vroeg Serge Le Tendre aan Loisel hoe Peter van het eiland naar Londen komt en vice versa. In de tekenfilm kwam dat ook niet echt aannemelijk ter sprake. Maar Loisel interesseerde zich niet voor het brengen van een uitleg. Dat moest de lezer maar invullen.
Haak had het laatste album moeten worden en zou negentig pagina's tellen. Loisel besloot uiteindelijk om het in twee te kappen voor een extra album. De lezers hadden anders nog eens vele jaren moeten wachten op de ontknoping.
• De inkleuring van Haak gebeurde bij gebrek aan een afgewerkt atelier in Montréal, waar hij net naar verhuisde, grotendeels in de animatiestudio van Sylvain Chomet in dezelfde Canadese stad. Chomet werkte er op dat moment als regisseur aan de tekenfilm Les Triplettes de Belleville. Loisel en de animators kwamen bij gelegenheid elkaars werk bekijken.
• Ondanks de veertien jaar dat hij ermee bezig was, met de opofferingen en pijn die er dikwijls mee gepaard gingen, vindt Loisel dat hij het nog aardig heeft gered. Bernard Yslaire (Samber), Laurent Vicomte (Het Land van Langvergeten, Sasmira) en Lidwine (eerste deel van de prequelcyclus van Op Zoek naar de Tijdvogel) hadden volgens hem meer reden tot zuchten.
• Loisel bewaart de beste herinneringen aan de beginperiode van de reeks. Pas met album 3 of 4 begon hij ritme te verwerven. Een jaar doorwerken aan het album en vervolgens een jaar rust. Nadien heeft hij dit ritme verloren, er meer afstand van genomen en er zelfs onder geleden door vijftig dingen tegelijk te willen doen en ze ook effectief uit te voeren. Maar het is toch nog goed uitgedraaid.

• In Peter Pan is er niet echt een intrige aanwezig. De reeks evolueerde à l'improviste, deel per deel, scène per scène. Het liet Loisel toe om met nieuwe ideeën te goochelen. De afwezigheid van een solide intrige werd goedgemaakt door het brengen van een soort logica in het personage van Peter Pan of een plausibele achtergrond en psychologie te bedenken voor hem. En dàt was Loisels hoofdbekommernis. Zijn motor was het ontbreken van liefde bij de personages. Elke actie bracht een andere in beweging waarrond het verhaal van een album zich ontwikkelde. In deel 1 was dat de ontmoeting tussen Peter en Tinkelbel, Opikanoba was goed voor Peters confrontatie met zijn angsten, deel 3 slachtofferde Pan en liet Peter terugkeren naar Londen, deel 4 bekende Peters schuld aan de dood van Pan, in deel 5 kwam het vaderschap van kapitein Haak ter sprake en in deel 6 zijn de gevolgen van alle voorgaande acties op het lot van de personages van belang. Uiteindelijk is Peter Pan een opeenvolging van anekdotes die op elkaar gestapeld werden met nu en dan een markeerpunt. Loisel vergeleek deze manier van vertellen met de films van Lelouch of de film Magnolia.
• Loisel beschouwde Tinkelbel wel eens als een tijgerin die venijnig uit de hoek kan komen om haar kroost te verdedigen. Per slot van rekening was het Tinkelbel die 'haar' Peter uitkoos om naar het eiland mee te komen. Peter heeft voor haar een speciaal plekje in zijn hart. Ze zijn elkanders partners en medeplichtigen. Vanuit Tinkelbels positie is er ook een overdaad aan jaloezie mee gemoeid terwijl Peter haar in een bepaalde mate verleidt of daar een weg naar zoekt door haar te vleien.
• Dat ze in Rose, die ze later koudweg zal vermoorden, een rivale ziet, is niet nodig. Loisel omschreef haar als een toekomstig moederfiguur, een zorgzame vrouw die een conventioneel beeld van de liefde aanhoudt. Zij is niet gemaakt voor het avontuur. Het enige wat haar interesseert, is moedertje spelen. Alleen wedt ze met Peter op het verkeerde paard want hij heeft geen enkele zin om vader te zijn. Dat zou betekenen dat hij groter moet worden. Peter is een eeuwig kind dat weigert groter te worden.
• Een interviewster vergeleek Rose en Tinkelbel treffend met respectievelijk Minnie Mouse, de ideale echtgenote, en Daisy Duck, de eeuwige verloofde. Of ook nog het geluk versus de passie.
• Alle vrouwen die het erover hebben met Loisel bekennen dat ze erg van zijn Tinkelbel houden. Het is geen onbereikbare, stereotiepe schoonheid. Ze komt niet overeen met het canon dat met een traditionele schoonheid te maken heeft. Deze vrouwen hebben de indruk dat ze op Tinkelbel lijken. Dat zullen ze minder vaak zeggen over de vrouwen van Manara, Serpieri of Dany.
• Bij de laatste scène waarin Peter voorkwam heeft Loisel nog een traantje moeten wegvegen die op de plaat was gevallen.
• Om het einde van Peter Pan na veertien jaar te vieren, organiseerde Loisel een groot feest in zijn atelier in Montréal.
• Deel 6 verscheen in een oplage van driehonderdduizend exemplaren.
• Met alle goede bedoelingen koos de uitgever van Vents d'Ouest voor de uitgave van Het Lot voor het meest luxueuze papier. De drukker had hem nochtans verwittigd dat de kleuren van Loisel zich niet leenden voor deze papiersoort. Ook alle voorgaande delen werden herdrukt op dit papier. Het resultaat was dat alle kleuren fletser werden. Zelfs het zwart werd een soort donkergrijs.
• Voor de lancering van deel 1 werd een kortfilmpje gemaakt waarin Peter werd achternagezeten door de honden. Het filmpje werd op video gezet en verspreid naar Franse stripspeciaalzaken en de pers. Loisels zin om een soort cinematrailer te maken zou pas met deel 6 volwaardig verwezenlijkt worden. Financieel zou hij zelf instaan voor de fabricatie en de uitgever voor de verspreiding en marketing. In samenwerking met de jonge cineast Nicolas Boutruche zou hij de eerste trailer met echte acteurs maken naar een stripverhaal. De Franse cinema's zonden het in 2004 uit als promo voor het laatste album. Het filmpje zorgde helaas voor geen significante meerverkoop, maar een van Loisels dromen was uitgekomen.
• Loisel verbaasde zich wel eens over de leeftijd van zijn fans voor Peter Pan. Hij ontmoette jongetjes van tien jaar die zich fan noemden en hem zelfs pertinente vragen stelden die te maken hadden met het universum van Peter Pan en de psychologie van de personages. Zij lezen Peter Pan natuurlijk op een heel ander niveau als oudere lezers, die elk weer hun eigen interpretatie kunnen maken.
• Loisel beweerde dat Peter Pan misschien meer mannen aanspreekt dan vrouwen. Een jongetje dat weigert groter te worden?... Vrouwen staan volgens hem beter met hun voeten op de grond.
• Dat de ware schat nooit bekend werd gemaakt, vond Loisel nodig om de lezer niet te ontgoochelen. Het is wat een lezer er zelf voor waarde aan wil geven. Elk andere onthulling zou niet beantwoord hebben aan de verwachtingen van de lezer. Zelfs Loisel weet in feite niet wat de schat in wezen is. Enkel Haak neemt aan dat het een klassieke schat is met gouden muntstukken.
• Een deel van zijn dikwijls fanatieke lezers kunnen het Loisel nog steeds niet vergeven dat Tinkelbel — een geliefd personage — Rose doodde. Op een gewelddadige manier dan nog. Ondanks haar hevige karaktertje, sloten vele lezers haar in hun striphart. Anders is het gesteld voor kapitein Haak, ook een sterk personage, maar zijn buste bij beeldjesmaker Attakus verkocht niet goed. Tinkelbel in 3D uiteraard wel.
• Hoewel vrouwelijke lezers de fysieke verschijning van Loisels dametjes weten te appreciëren, lijken ze niet stil te staan bij het gegeven dat àlle vrouwen en meisjes in Peter Pan een slecht karakter hebben, al is het maar op het vlak van de jaloezie. Rose is de enige uitzondering. In wezen neemt ze de rol van Wendy uit het boek over.

Faits divers (Rode Handen):
• Kundall is genoemd naar Kundalini, volgens de Indische traditie de god van de fantasie en dat kan zich zowel manifesteren in dromen als nachtmerries.
Hutchinson, de man die Mary, het laatste slachtoffer van Jack the Ripper, volgde in Rode Handen, heeft echt bestaan. Op zijn getuigenis steunt de meest aangenomen voorstelling van Jack als een dokter. Hutchinson, Jack, Peter en Mary. Alle personages zijn aanwezig voor een moord en een resem hypotheses.
• Hoe eenvoudig de cover van Rode Handen ook lijkt, toch was de klus niet op één-twee-drie geklaard. Loisel heeft daar enorm veel tijd in moeten steken. Minstens vijftig tekeningen waren nodig om tot deze cover te komen. Het probleem zat hem in de semirealistische en realistische technieken die Loisel combineert en hanteert. Hoe minder elementen, zoals de grote close-up voor deze cover, hoe moeilijker het wordt om het zeuren met de realiteit niet te vergroten. Hoe dan ook moest de blik primeren. De blik vindt hij het belangrijkste in een tekening. En dat Loisel gezeurd heeft, is duidelijk te zien aan het voorhoofd van Peter. Het loopt véél te hoog door.
Rode Handen is opgedragen aan Loisels broer Lionel. Hij overleed enkele maanden vooraleer het album uitkwam. Lionel hoopte dat Peter Pan een happy end zou krijgen. Maar zelfs papieren personages kunnen zich niet onttrekken van hun lot.
• Ten tijde van Rode Handen was Loisel naar Touraine, dichtbij Loches, verhuisd. Dat de vele verhuizingen van Loisel wel eens gevolgen hadden voor de voortgang van een album is aan te nemen. De cover van Haak bijvoorbeeld, tekende hij op kartonnen dozen die bestemd waren voor zijn nieuwe huis en atelier in het Canadese Montréal.
• In de eerste twaalf platen was Loisel vergeten de handen van Peter rood te kleuren. De platen waren al naar de fotogravure gestuurd om ze in te scannen en te bewerken. Op het allerlaatste moment konden ze nog teruggestuurd worden zodat Loisel ze kon corrigeren.
• In dit verhaal komt Peter de dood te weten van Pan. Een vriendin van Loisel merkte op dat de scène haar aan het huilen bracht, maar dat de tekst overbodig was omdat de emotie voor zich sprak. Loisel gaf haar gelijk en retoucheerde de plaat voor een latere herdruk.
• Het taaltje van de indianen is een verzinsel van Loisel. Toch deed hij de moeite om er een geloofwaardigheid aan te schenken om het echt te doen klinken. Er zijn zelfs zinsconstructies te ontleden. Tijdens het schrijven van de dialogen, sprak hij de indiaanse teksten luidop.
• Het is ook in dit verhaal dat Haak zijn arm verliest en dus pas vanaf nu Haak kan genoemd worden. Nooit op gelet dat Loisel Haak tevoren nooit zo genoemd heeft? Het bleef bij het neutrale "kapitein".

• De triomfkreet van Peter"Cocoricoooo" is in het hele verhaal de enige referentie die hij rechtstreeks uit de roman van Barrie heeft gehaald.
• Na Rode Handen zou het vier jaar duren tot hij het volgende album zou kunnen afwerken. Na deel 4 kreeg Loisel namelijk het ene interessante voorstel na het andere. Net zoals bij de andere albums nam hij ook een sabbatjaar waarin hij andere projectjes kon uitwerken, maar dat ene jaar werden er heel wat meer. Er was de tekenfilm Atlantis en de conceptuele uitwerking van het game Gift. Dat spel was bedoeld als een project van anderhalve maand, maar het werd uiteindelijk anderhalf jaar. Aan de fillm Le Petit Poucet (Klein Duimpje) van Olivier Dahan zou hij niet meer dan schetsen maken voor de hoofdpersonages. Dahan vroeg hem of hij niet ook wilde meewerken aan het storyboard. Na zijn sabbatjaar was er dus geen enkel van deze projecten beëindigd. Begin 1998 begon hij alsnog met Haak én het scenario voor Pyrenee met Sternis én de inklleuring van een nieuwe Op Zoek naar de Tijdvogel door Lidwine.
• Het is na deze drukke periode dat hij verhuisde naar Montréal in 2001. Hij kocht er in april 2001 een huis tijdens een vakantie. Omdat zijn kinderen toen nog school liepen, wilde hij het jaar afwachten om te verhuizen. Met de Canadese douane zou hij nog problemen ondervinden. Zijn rijke wijnvoorraad werd onderschept. Om deze te kunnen recupereren, had hij extra geld nodig.
• In 2002 gaf Arboris een herdruk uit van het eerder bij Blitz verschenen album. Als extra werd er een katern van zestien pagina's met potloodschetsen en voorstudies aan toegevoegd.