ZIE OOK:
De Dagelijkse Worsteling 1
De Dagelijkse Worsteling 2
D A T A S H E E T
Tekenaar:
Manu Larcenet
Scenarist:
Manu Larcenet
Uitgever:
Oog & Blik
Eerste druk: 2006
Oorspronkelijke titel:
Le Combat Ordinaire 3: Les Quantités Négligeables
Uitvoering:
HC, kleur
Quoi? "Marco probeert de dood van zijn vader te verwerken. Vroeger had hij haast geen belangstelling voor zijn doen en laten, maar nu wil hij meer en meer over hem te weten komen. Vooral over wat hij allemaal heeft uitgespookt in Algerije tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. Maar het enige wat Marco vindt, is een dagboek vol met ogenschijnlijk nutteloze observaties." (geciteerd uit deze bespreking)
Et alors? "Het leven en de dood, het zijn zware thema's. Maar gelukkig is de humor niet helemaal verdwenen. En we blijven de veelzijdigheid van de Fransman bewonderen. Ook nu weer wisselt hij zijn ruwe karikatuurtekeningen af met realistischer werk. Wegens het delicate onderwerp was het trouwens voor het eerst dat Larcenet pas met tekenen begon nadat hij het scenario helemaal uitgeschreven had." (geciteerd uit deze bespreking) Toen we de FransenTop-wedstrijd lanceerden, moest het afsluitende deel 4 nog verschijnen. Dat gebeurde dus in 2008 en alle geoffreerde complimenten die de reeks eerder te beurt vielen, gingen zeker ook op voor het laatste deel. Vooral in deel 3 werd de vader-zoonrelatie geanalyseerd in welluidende dialogen die een lezer aan het denken zetten.
Aantal genomineerde albums van Larcenet: 3/440
Faits divers (Larcenet):
• Manu Larcenet kwam uit een burgerlijk milieu. Daartegen zette hij zich als adolescent af door aansluiting te zoeken (en te vinden) in het punkmilieu, het spelen van punkmuziek incluis. Elk jaar stuurde hij pagina's op naar het Franse humoristische stripmagazine Fluide Glacial. Op een dag belden ze hem op en waren bereid zijn eerste bijdrage te betalen. Hij verliet toen net de schoolrichting toegepaste kunsten Door ontmoetingen met Fluide Glacial-iconen als Édika en Daniel Goossens vond hij meer standvastigheid in zijn leven. Hij kon van hen leren. Fluide Glacial was toen (jaren tevoren vervolgde André Franquin er zijn Zwartkijken nadat het Spirou-bijvoegsel Le Trombone Illustré ermee ophield) meer dan nu een laboratorium voor stripexperimenten, zolang het maar grappig was en liefst ook met een doordacht ritme. En dat is moeilijker dan een album van De Dagelijkse Worsteling schrijven. Ook wist hij dat tekentechniek niet veel uitmaakte. Het maken van een klein humoristisch verhaaltje vergde een grotere inspanning.
• Op scenario van Lewis Trondheim tekende hij — naast Donjon Parade — de sf-serie Les Cosmonautes du Futur over een stel schoolkinderen. Het was Larcenets eerste lange verhaal voor een groot publiek en ook nog eens met heel wat meisjes. Larcenet haat het nochtans om meisjes tekenen... Dàt en krotten. En laat Trondheim nu net een scenario geschreven hebben over meisjes en krotten. Larcenet beweerde dat hij Trondheim net zo goed beet had. Trondheim schreef het scenario niet alleen, maar verzorgde er ook het storyboard van met eigen tekeningen als voorbeeld. Maar het was Larcenet die betaald werd voor de tekeningen.

• Omdat hij het scenario voor Les Cosmonautes du Futur in afzonderlijke pagina's per fax kreeg, stuitte hij op een moreel bezwaar bij pagina 33 waarin een jong meisje door een auto werd geschept. Hij belde Trondheim op en vertelde hem dat hij dit niet kon tekenen. Het was supergewelddadig. Trondheim gaf een mistig antwoord waarna Larcenet pissig de pagina tekende en zich afvroeg hoe dit verder zou lopen. Het vervolg rolde weldra uit de fax... Het meisje was een robot.
• Twee kliks markeren zijn carrière. De eerste gebeurde in 1994 wanneer hij kon beginnen bij Fluide Glacial, het blad dat zijn komst in een sociaal en artistiek leven betekende. De tweede gebeurde dankzij Jean-Yves Ferri, de dag waarop ze met Terug op Aarde begonnen. Voorheen realiseerde hij vooral parodieën met 'punkhumor'. Ferri toonde hem dat men met finesse over het dagelijkse leven kon vertellen. Dankzij hem en Terug op Aarde kon hij De Dagelijkse Worsteling schrijven.
• Fluide Glacial heeft hij ondertussen verlaten. Door herhaaldelijk gesleutel aan de formule, nieuwe eigenaars en hoofdredacteurs heeft het blad in zijn ogen zijn interessantheid verloren. De meer Franco-Belgische humor is niet meer zo leuk, verstorend of inventief zoals in het verleden. Hij prefereerde het maken van eigen boeken dan het collectief werken voor een tijdschrift. En voldoende lezers hebben hem gevolgd in zijn keuze.
• Momenteel werkt Larcenet aan diverse projecten. Een ervan heet BLAST en is geïnspireerd door manga's met alleszins veel pagina's, veel stiltes, veel grote prenten en veel gebruikte tekenmaterialen in meerdere delen. Het onderwerp is veel donkerder dan in De Dagelijkse Worsteling dat meer aan de oppervlakte blijft dankzij de redelijke evenwichtigheid en vriendelijkheid van Marco. In BLAST (uit te geven door Dargaud) doorspartelt het hoofdpersonage een veel hardere evolutie met een negatief afdalende curve. Het wordt een afdaling in de hel, soms geestig, soms tragisch. Minder is dat het geval bij De Dagelijkse Worsteling, dat in hoofdzaak gaat over volwassen worden met alle verantwoordelijkheden van dien. In De Dagelijkse Worsteling gaat het Marco uiteindelijk beter voor de wind. BLAST wordt het omgekeerde.

Faits divers (De Dagelijkse Worsteling):
• Larcenet had nooit gedacht dat hij een zo divers publiek zou aanspreken. Het deed hem deugd dat dezelfde elementen in het verhaal gelijk wie deden ontroeren. Maar het legde ook een druk op het maken van de vervolgdelen. Er was een verleiding om het publiek te willen plezieren door in herhaling te vallen. Je zal daarom merken dat er een wijziging is in de tekenstijl. Bedoeld! Larcenet wilde de lezers van hun stuk brengen om hen opnieuw bij het verhaal te krijgen.
• Het Alzheimer-gegeven en de nauwe betrokkenheid die Larcenet er lijkt mee te hebben, is slechts gebaseerd op wat hij ervan opstak uit een reportage die hij op tv zag.

• Van het Franse deel 3 kon je ook een editie kopen met een dvd waarop een documentaire stond met de making of van het album. Dat ging van het bezoeken van een ruïne en het vergaren van documentatie over het zoeken naar een techniek om schaduw te tekenen tot het effectieve tekenen, inkten en inkleuren. Twee journalisten, Sam Diallo en Laurent Beaufils, stonden in elk proces van het album naast of achter hem om alles te registreren. Het is een van de langste documentaires (52 minuten) die zijn gemaakt over hoe een strip wordt gemaakt. De idee groeide uit een docu die de twee heren al draaiden voor Arte en France 3. Voor Larcenet veranderde het niet veel. Hij sprak sowieso al tegen zichzelf wanneer hij tekende. En dat hij kon vertellen, hebben de journalisten geweten. Op den duur stelden ze geen vragen meer en lieten ze Larcenet gewoon verder ratelen. Uit hem vloeide een amper te stelpen waterval van woorden.
• In de documentaire praatte hij ook openlijk over de dood van zijn eigen vader. In het stripverhaal wilde hij dat verwerken zonder pathos. Zijn funny bone ervaarde hij in deze als een handicap in het begin. Hoe verenig je namelijk humor met de dood van je eigen vader en dan nog in een stripverhaal? Volgens hemzelf heeft hij een originele mix gevonden door humoristische wetmatigheden te introduceren in het realisme. Zijn handicap werd een troef.
• En dan nog een laatste iets over de documentaire. De journalisten hielpen onvrijwillig aan een scène in de strip. Herinner je je de scène waarin Marco met de oude man uit Algerije spreekt? Problemen in de dialogen werden opgelost dankzij gesprekken met de journalisten.
• Larcenets punkachtergrond liet zich nog een keer manifesteren door het toepasselijke tekstfragment uit een lied van The Clash op een van de beginpagina's: "I've been beat up. I've been thrown out but I'm not down".
• Aan deel 1 spendeerde hij twee jaar. Voor deel 3 wijzigde hij zijn aanpak. Nu schreef hij eerst het volledige scenario alvorens te beginnen tekenen. Misschien beter, maar de kans op goed uitdraaiende verrassingen zoals in de vorige delen was uitgeschakeld.
• Op deel 4, dat in 2008 verscheen, hebben we dus twee jaar moeten wachten. Na deel 3 was de kaars van Larcenet uit. Het werk aan de reeks legde op hem een zware emotionele druk. Tussendoor maakte hij Terug op Aarde 4 en wat one-shotjes, al of niet in samenwerking met diverse auteurs.

• Al van bij het begin was de reeks voorzien als een vierluik, maar hij wist niet zeker wat er zich zou afspelen in exact welk album.
• Het schrijven van de reeks functioneerde bij Larcenet als een psychoanalytische séance. Hij vond dat als je betaalt voor een uur bij de psychiater je er alle baat bij hebt om een uur vol te babbelen. Naar zijn mening heeft hij het beste daarvan omgespit en verteld in De Dagelijkse Worsteling. Zijn vetrekpunt was een coming of age-historie te vertellen door diverse persoonlijkheden te volgen. De veteraan was bijvoorbeeld opgezet als niet meer dan een anekdote, maar die wel hielp om Marco volwassener te laten worden.
• In deel 4 stond de Franse presidentsverkiezing op het voor- en achterplan. In het echt koos Larcenet voor de PS en dus voor Ségolène Royal... "als een stomkop". Want zijn stem was in de eerste plaats bedoeld als reactie tegen Nicolas Sarkozy. Op een dag zou hij graag eens stemmen vóór iemand en niet tégen iemand.
• Op zich vreet Marco niet veel uit en is dan nog bang voor vanalles. Larcenet vestigde in interviews de aandacht op Émilie, Marco's echtgenote. Zij is de ware motor van het verhaal. Van vrouwen heeft Larcenet onvoorstelbare zaken geleerd: geduld, vrijwilligheid, intelligentie inzake menselijke relaties, enzovoort. Elementen die hij in zijn stripvrouwen zoveel mogelijk probeerde over te dragen.
• Wat vind je van volgende analyse? Marco wordt volwassen in de confrontaties met de anderen, vooral ouderen.