NUMMER 5
D A T A S H E E T
Oorspronkelijke titel:
La Zizanie
Eerste druk FR:
1970
Eerste druk NL:
1972
Uitgever:

Amsterdam Boek

Herdruk Standaard Uitgeverij (1972)

Herdruk Dargaud
(1983-1984)

Herdruk Hachette (1999)


Onder druk van de senaat is Julius Caesar gedwongen een einde te maken aan de onafhankelijkheid van het bekende Gallische dorp. Daarom stuurt hij Cassius Catastrofus naar Gallia, een man die overal waar hij komt ruzie en tweedracht weet te zaaien. En inderdaad breken er in het dorp onmiddellijk hevige twisten uit met de daarbij gebruikelijke vechtpartijen. De verwarring wordt helemaal compleet als de Galliërs denken dat de Romeinen de toverdrank hebben, wat de Romeinen trouwens zelf ook gaan geloven. Asterix, Obelix en Panoramix weten dat gerucht te ontzenuwen waarna de Romeinen weer een gigantische nederlaag lijden en de intrigant met zijn eigen wapens wordt verslagen.


Een opsomming van opmerkelijke namen:
Wat in dit album opvalt is dat de vertaler het heeft nagelaten om een hoop namen te noemen, laat staan deze te vertalen. Het opvallendst is dat bij de dommekracht Iqunullus, die noodgedwongen bij het overzicht van de grote veldslag op plaat 38 een naam moet krijgen, en de Romeinse commandant Gaius Aerobus. Daarvóór blijven ze in de Nederlandse versie — in tegenstelling tot de Franse en Duitse — anoniem.
• Stradivarius (naam van beroemd vioolbouwer)
• Tullius Détritus (FR = vuilnis) = Cassius Catastrofus (NL)
• Victoiralapirus (FR = Pyrrhusoverwinning) = anoniem (NL)
• Veracrus (naar de Mexicaanse havenstad Veracruz)
• Caius Aérobus (FR = een verwijzing naar het Aerobus-vliegtuig) = Aerobus (NL) op plaat 38
• Savancosinus (FR = savant = kenner) = Iqunullus (NL) op plaat 38
• Montladsus (FR = monte la-dessus = klim erop) = anoniem (NL)


Een overzichtje van (onvertaalde) knipoogjes, historische verwijzingen, cameo's en trivia:
 

• Let erop dat elk gekrakeel, elke uitgesproken ruzie en elke verwensing in een groene tekstballon staat als deze veroorzaakt is door de intrigant.

plaat 1, prent 3
• Mooi loopje met de regels van het beeldverhaal. Op honderden kilometers van het Gallische dorp wijst een Romeins senator feilloos naar het dorp in de prent erboven.

plaat 1, prent 4
Vertaalblunder. "Oei!" dat door minstens drie senatoren wordt uitgesproken, moet eigenlijk "Ja!" zijn. In het Frans stond er "Oui!"

plaat 2, prent 2
• "De senaat wil zich wreken omdat ik zijn macht heb beknot". Het klopt inderdaad dat Caesars politieke carrière op het einde evolueerde naar een bijna-alleenheerschappij. Verschillende strafexpedities en velsdslagen tegen Romeinse burgers waren nodig om de senaat en zijn tegenstanders in eigen rangen onder de knoet te houden.

plaat 2, prent 4
• "Gij ook, Brutus" is een vertaling, maar andere interpretatie van "Tu quoque, fili", het citaat dat Caesar uitte na het verraad van zijn aangenomen zoon Brutus. In hetzelfde prentje trekt Brutus een dolk. Later zou hij effectief samen met andere samenzweerders de keizer dodelijke messteken toedienen.

plaat 2, prent 11
• En hier zijn de verwijzingen naar de moord op Caesar explicieter.

plaat 3, prent 1
• Een nutteloze opmerking allicht, maar de rijkere Romeinse burgers aten dikwijls in elkaars gezelschap als gast op een feestmaaltijd. Eten deden ze half liggend op hun zij op ligbanken.

plaat 4, prent 3
• "Ik jaloers?! Ha! Ik kan dan misschien wel een beetje jaloers zijn, maar ik heb Caesar niet verraden door steekpenningen aan te nemen van Pompeius". Zoals reeds vermeld bij Asterix en het 1ste LEGIOEN was Pompeius Caesars grootste politieke vijand. De burgeroorlog die daaruit voortvloeide, leidde naar Caesars dictatuur.

plaat 6, prent 9 en plaat 7, prent 1
• In de Nederlandse versie is er geen inhoudelijk verband tussen het laatste plaatje van plaat 6 en het eerste van plaat 7. Dit komt door een, nou ja, 'vrije' vertaling. Als we het correct vertalen vraagt de piraat: "Houden jullie je een beetje met ons bezig?" waarop de intrigant op vraagt "In welk opzicht?"

plaat 7, prent 4
• "Auri sacra fames" is een citaat uit Vergilius' Aeneis III, 57 en betekent "Heilige honger naar goud", een perfect passend citaat.

plaat 9, prent 1
• "Ze zijn wat ze eten: zwijnen!" Neem er de "zwijnen van weg" en je hebt een citaat van de Marxistische filosoof Feuerbach ("Der Mensch ist was er isst" = "De mens is wat hij eet"). Een pluim voor de vertaler want het komt niet voor in het Franse origineel!
Het personage Aerobus is gebaseerd op Lino Ventura (1919-1987), een Frans acteur, geboren in Italië.

plaat 10, prent 10
• "Oh ja?! Nou... Ik wil wedden dat als er een of andere zwakzinnige nog 'ns de geschiedenis van ons dorp gaat schrijven, hij 't vast niet 'De Avonturen van Abraracourcix de Galliër' zal noemen!" Met een flinke scheut ironie hebben de auteurs het over zichzelf.

plaat 11, prent 5
• Uitspraak van Nestorix' vrouw: "De eerste dame van het dorp zou de vrouw van Asterix zijn als Asterix getrouwd was" nadat een andere vrouw in de rij al opmerkte dat de Romeinen stamhoofd Abraracourcix niet als de belangrijkste inwoner van het dorp beschouwen. Helaas, meisjes. Helden trouwen niet. Anders mogen ze niet meer op reis zonder tegengepruttel.

plaat 12, prent 9
• Ook Idefix heeft een slabbetje om.

plaat 13, prent 10
• Obelix: "Avé, Asterix!" Als belediging kan je het niet erger formuleren. Het richt zich op vermeend verraad van Asterix.

plaat 14, prent 11
• Volgens de uitleg bij het sterretje (een asterisk!) was de thee natuurlijk al bekend, maar nog niet in zwang. Panoramix heeft er anders wel de juiste kruiden voor. Zie ook Asterix bij de Britten.

plaat 17, prent 6
• Zelfs Assurancetourix (Kakofonix) voelt zich niet goed bij de omgekeerde situatie in deze prent: hij alleen aan tafel terwijl de rest van het dorp — op Idefix na — vastgekneveld is.

plaat 20, prent 1-2
• Inleiding tot de running joke rond "psychologische oorlogvoering". Ja, de dommekracht denkt er het zijne van, zo geeft hij de lezer te kennen. Maar wat ons opvalt is dat de grote bruut met knuppel en de kleine, vileine gluiperd ons doet denken aan het hondenduo Junior en George uit een reeks tekenfilmpjes van Tex Avery.

plaat 21, prent 1
• "Alarm, groot alarm!" is in het origineel "Alesia! C'est Alesia!" en dat verwijst naar de plaats waar Vercingetorix, de leider van het Gallische verzet, werd verslagen door de Romeinen (lees Asterix en het IJzeren Schild).

plaat 29, prent 1
• Let op de personages rechts, de musici en vaandeldrager, en schuif aan voor een klein geschiedenislesje. Aan het hoofd van een centuria stond een centurio, ook wel bekend als een honderdman. Vlak onder de centurio staat de aquilifer, de vaandeldrager die de legioenstandaard, de zilveren adelaar (en dus niet in goud!), droeg. Onder de vaandeldragers kwamen de musici: de cornicines die op de cornu (hoorn) bliezen, de tubicen die de tuba(een langgerekt soort trompet) bespeelden en de bucinator die de bucina (een grote ronde toeter die over de schouders werd gedragen) hanteerden.

plaat 30, prent 6
• De plaats Munda waarover gesproken wordt ligt in Spanje in de buurt van Córdoba. Daar won Caesar in 45 voor Christus een beslissende veldslag tegen de zoon van Pompeius die op de vlucht werd gedood.

plaat 31, prent 6
• "We hebben een olifant nodig!" verwijst niet naar het dier, maar naar een signaalhoorn met die naam uit de middeleeuwen. Volgens de legende droeg een olifant enorm ver. Toen de held Roeland in het jaar 778 gewond in de Pyreneeën lag, blies hij op de olifant om hulp. Karel de Grote hoorde hem op grote afstand, maar Roeland blies zo hard dat hij een ader in zijn keel brak en de hoorn barstte.

plaat 371, prent 1
• We zien hier Obelix maretak snijden met een gouden sikkel. De Galliërs geloofden echt dat die plant alle kwalen genas. Plinius schreef het ooit zo in zijn Natuurlijke Historie: "De Galliërs denken dat aftreksel van de maretak dieren vruchtbaar maakt en dat het een krachtig tegengif is (...) Ze noemen de plant 'Hij die alles geneest'". Er is trouwens nog geen enkel historisch bewijs geleverd dat druïdes maretak sneden met een gouden sikkel.

plaat 38
• De Romeinse standaard met de gouden adelaar (die dus eigenlijk zilver moet zijn) schrikt van de zilveren standaard met het everzwijn.