De eerste uitgave uit 1980 verscheen bij Casterman. Dit is de cover van een latere herdruk waarvan de lay-out geüniformiseerd werd.

Het nieuwe Alex-verhaal Een Kind van Athene start een jaar na het vorige verhaal in het nummer 10 van 1979 in Kuifje/Tintin. Na acht nummers wordt het verhaal onderbroken. Het is wachten tot het einde van het jaar voor het verhaal hernomen wordt in nummer 51. Het loopt tot nummer 3 van het volgende jaar. Jacques Martin heeft ondertussen de draad van zijn reeks Lefranc weer opgenomen met Gilles Chaillet als tekenaar en een nieuwe held, Xan, gecreëerd met Jean Pleyers als tekenaar.(1)

Het verhaal start op de slavenmarkt in Athene waar Alex en Enak te koop worden aangeboden. Numa Sadulus koopt de twee. Hij is een agent van Pompeius. In de scherven van een wijnkruik van een schip dat vergaan was, vond men een boodschap. In het Protoneion in Athene wordt een complot gesmeed. Numa Sadulus wil dat Alex een onderzoek instelt. Daarom zal hij Alex en Enak naar het Protoneion sturen om het ambacht van pottenbakker te leren.

Numa Sadulus koopt Alex en Enak.

De eigenaar van het Prothoneion, Proton, is gestorven. De rentmeester Hykarion leidt het bedrijf, maar zal alles moeten overlaten aan Herkios, de zoon van Proton, wanneer die vijftien wordt. Dankzij de zoon van Hykarion, Archeloüs, worden Alex en Enak aangenomen.
Archeloüs doet alles om de aandacht van Alex te trekken. Hij toont ze via een spionnetje een blik op een zaal waar een aantal geleerden werken. Alex ontdekt dat de geleerden in opdracht van Hykarion goud maken.

Archeloüs doet alles om de aandacht van Alex te trekken.

Wanneer Hykarion ontdekt dat zijn geheim door Alex ontsluierd is, wil hij Alex en Enak doden, maar zij kunnen ontsnappen met de steun van de geleerden. Zij willen de Romeinen waarschuwen, maar de centurio van wacht is Brutus uit Alex de Onversaagde. Alex en Enak worden gesnapt en uitgeleverd aan Hykarion, die hen in de ovens wil werpen. Met de steun van de geleerden en Archeloüs weten Alex en Enak te ontkomen.

Het geheim: goud.

De centurio van wacht: Brutus uit Alex' eerste avontuur.

Tijdens het proces vermoordt Hykarion Herkios. Dankzij het optreden van Alex en Archeloüs wordt de nefaste rol van Hykarion aan het licht gebracht. Archeloüs is een meisje, maar Hykarion stelde hem voor als een jongen, omdat hij het protoneion wilde doorgeven aan zijn kind.

Archeloüs beschuldigt zijn vader.

Hykarion wordt gedood. De dode Herkios, het kind van Athene, wordt in triomf weggedragen naar het Parthenon. Numa Sadulus vertrekt met Archeloa naar Rome.

Het was de bedoeling van Martin om na De Laatste Spartaan opnieuw een verhaal te schrijven over Griekenland, bron van cultuur en beschaving. Vandaar de keuze voor Athene. Hij wil de Akropolis in beeld brengen. In zijn tekening versterkt hij de Akropolis met steunberen.

De Akropolis met middeleeuwse steunberen.

Reconstructie van de Akropolis in de oudheid (uit Les Voyages d' Alix: Athènes).

Hoe Alex en Enak op de slavenmarkt terechtkomen, wordt niet gezegd. Alex is immers een vooraanstaand Romeinse burger. Maar de trouwe lezers van de reeks weten dat Alex en Enak met een vlot van een tropisch eiland vertrokken zijn.(2)

Het goud dat de geleerden maken, is niet het gevolg van alchemie, maar, aldus Martin, bouwt voort op de kennis of theorieën van de Griekse wijsgeren over 'atomen'.(3) Alex merkt op dat hij gelijkaardige toestellen zag in het huis van Lydas (zie Het Vervloekte Eiland).
Wanneer Aecheloüs/loa Alex tracht te verleiden, vat Herkios sympathie op voor Enak.

Numa Sadulus dankt zijn naam aan Numa Sadoul, een schrijver, onder meer over stripverhalen. Numa Sadulus is geen portret van Numa Sadoul.(4)

Nieuwsgierige lezers die bij het lezen van een verhaal door de spanning gegrepen worden en daarom stiekem naar de laatste bladzijden bladeren om de afloop te kennen, hoeven dat voor dit verhaal niet te doen. De afloop is al op de omslag getekend.

Een Kind van Athene werd in 1980 uitgegeven door Casterman. Er verschijnt eveneens in 1983 een uitgave in klassiek Grieks: 'Ο 'Αθηναιος παις. Het verhaal werd in één aflevering gebracht in de tekenfilmserie.

Illustratie van de titelpagina.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

  1. De titel van de reeks veranderde van Xan naar Jhen in het Frans en Tristan in het Nederlands.
  2. Zie Alex 14: De Prooien van de Vulkaan
  3. Alex 15: Een Kind van Athene, p. 24
  4. Avec Alix: L’Univers de Jacques Martin (Thierry Groensteen, Alain De Kuyssche & Jacques Martin, Casterman, 2002, p. 148)

 

Hugo Landuyt © Stripspeciaalzaak.be, 2024 - afbeeldingen: © Casterman