INTERVIEW met WILLIAM VANCE
— 17 november 2007 —

©
Nicolas Anspach - ActuaBD
© afbeeldingen: William Vance + Jean Van Hamme — Dargaud, 2007 / Raymond Lagae
Dit interview is eigendom van De Stripspeciaalzaak en mag in geen geval herplaatst of gekopieerd worden zonder voorafgaande afspraak met de auteur van deze tekst.
> Contact <
Met een dubbel slot, deel 18 getekend door Jean Giraud en deel 19 door vaste waarde William Vance, is een einde gekomen aan de reeks XIII, althans wat scenarist Jean Van Hamme betreft. De lezer kent nu eindelijk de identiteit van de man die zich XIII moet laten noemen. Maar hoe gaat het nu verder? Dat geven we als extra informatie onder het interview met Vance. Aansluitend vind je ook een kleine fotoreportage van de opening van een tentoonstelling.

"Vandaag ben ik verplicht me wat in te houden en mijn tijd te nemen voor een album. Ik heb een waarschuwing gekregen en ben gedwongen om rekening te houden met mijn gezondheid."


Hoe voelt u zich nu na het afronden van de reeks en het prijsgeven van de identiteit van het hoofdpersonage?

"De serie is niet beëindigd. Jean Van Hamme is aan het einde gekomen van een cyclus en wil zich liever wijden aan andere projecten. Net zoals Rosinski bij Thorgal laat Jean mij de mogelijkheid om de reeks verder te zetten met een andere scenarist. Maar op dit moment is het personage niet mijn prioriteit. Ik wil in 2009 mijn marinier nieuw leven inblazen."

O ja, hoe ver staat u nu met Bruce J. Hawker?
"Het scenario is quasi in orde. Ik heb alle benodigde documentatie verzameld. Ik heb vijf of zes platen in potlood getekend en zou dit verhaal graag realiseren in een techniek die ik niet gewoon ben: de rechtstreekse inkleuring. Bruce J. Hawker zet vooral natuurelementen in scène: de zee, de wind, de regen, enzovoort. Zo'n tekentechniek lijkt me beter te lenen om meer nuances te leggen... Maar als je zoals ik de inkttechniek beheerst, kan een rechtstreekse inkleuring verschrikkelijk tegenvallen. Gelukkig heb ik ervaring opgedaan dankzij nota bene The XIII Mystery." (1)


Keren we terug naar XIII. Het eerste album verscheen bijna een kwarteeuw geleden. Wat is uw beste herinnering?...
"Ik heb een klein zwak voor El Cascador en Rood Alarm. Maar met The XIII Mystery heb ik me erg geamuseerd. Het is een afleiding om een reportage te maken over je eigen serie, je eigen held..."Het is een innovatief idee. Vandaag zijn thematische albums over een serie overvloedig aanwezig.
"Da's waar. De Ierse Versie is getekend door een guest star, Jean Giraud. We hebben De Drie Zilveren Horloges gemaakt dat het verhaal vertelt over het lot van familie van XIII. En natuurlijk The XIII Mystery. Ik heb Leugens gelezen, het buitenreeksalbum van Alfa. Jigounov heeft ervoor gekozen om alles te illustreren. In ons album hebben we ook foto's gebruikt. Ze geven een serieux aan de uitgave. Maar ik moet hierbij zeggen dat ik nogal ben geholpen door het Amerikaanse leger, die me tonnen foto's heeft gestuurd. Voor hun was het een vorm van publiciteit."

Zo tekent Vance zijn pagina's: in stukken en brokken zonder tekstballons. Deze worden achteraf toegevoegd.
.

Welke zijn vandaag uw documenatiebronnen?
"Internet! Van zodra we beginnen met een onderwerp vallen we regelmatig op zaken die we zelfs niet verwachtten. Een buitenkansje! Mijn echtgenote verzamelt vooraf foto's en persartikels en plakt ze in schriften. Zo hadden we dus een dossier over het leger, een ander over Amerikaanse instituten, enzovoort. Ik heb op eenzelfde manier gewerkt voor de achttien Bob Moranes en de elf Bruno Brazils die ik heb getekend. Zonder de vele andere albums te tellen die ik heb getekend. Ik was al goed voorbereid toen ik met XIII begon. Vandaag ben ik verplicht me wat in te houden en mijn tijd te nemen voor een album. Ik heb een waarschuwing gekregen en ben gedwongen om rekening te houden met mijn gezondheid. Niets ergs, maar ik kan niet hetzelfde werkritme aanhouden zoals vroeger."

Het is een publiek geheim dat u nooit naar de Verenigde Staten bent geweest. Komt het er nog van?
"Nee. Ik heb er geen zin in. Ik hou te veel van mijn visie op Amerika. Ik geloof dat ik ontgoocheld zou zijn als ik er naartoe ga. Ik was sterk beïnvloed door de Verenigde Staten toen ik nog in de reclame werkte. We inspireerden ons vaak op Amerikaanse tijdschriften zoals Life. Het merendeel van de reclame in die tijd bestond uit illustraties..."

U schildert de covers van uw albums. Welke technieken gebruikt u daarvoor?
"Dat varieert volgens mijn goesting. Ik heb de schildertechniek gebruikt voor Voor Maria, acrylverf voor Dertien tegen Een en Rood Alarm. SPADS is een mengeling van aquarel en gouache."

Nu het mysterie van XIII's identiteit is onthuld, kan hij dan voortaan klassieke avonturen beleven?
"Misschien... Op dit moment houd ik me er niet mee bezig." (2)

Zijn er scenaristen die op het vervolg werken?
"Een scenarist heeft al het een en ander geprobeerd. Maar we willen zijn naam niet prijsgeven. Hij heeft de tijd om zijn scenario te verfijnen. Hoe dan ook superviseert Jean Van Hamme zijn werk."

Elders hebt u gezegd dat u de creatie van De Ierse Versie eerder als lezer hebt meegemaakt. Was dat niet frustrerend?
"Helemaal niet! Jean Van Hamme heeft me het scenario gegeven nog voor Jean Giraud met het tekenen ervan begon. Ik had het dus gelezen. En daarna heeft hij me nu en dan pagina's opgestuurd die Giraud heeft gemaakt. De Ierse Versie is een mooie wederdienst geweest omdat ik twee albums heb getekend van Marshall Blueberry.

XIII 18: De Ierse Versie, getekend door Jean Giraud, en XIII 19: De Laatste Ronde, getekend door William Vance, verschenen op 13 november 2007. Beide albums zijn geschreven door Jean Van Hamme.

 

> © Nicolas Anspach - ActuaBD — 17 november 2007
vertaald door David Steenhuyse


Signaal 314 is het Bruce J. Hawker-album waar William Vance momenteel aan werkt. Op de platen die al zijn gemaakt, zijn enkele fregatten te zien die in een hevig gevecht zijn verwikkeld. Op andere platen zwermen krijsende zeemeeuwen rond. Kolkend zeeschuim staat ons ook nog te wachten. "Het is nog niet veel, maar het is alvast een begin", stelt Vance ons gerust. Het zal alleszins meer actie en avontuur bevatten dan de voorgaande delen. Komt daarbij dat hij in 2005 tijdens een persconferentie in Parijs (voor de lancering van XIII deel 17) in het Legermuseum aldaar schetsen maakte van kostuums uit de tijd van Napoleon. Het zou wel eens kunnen dat Hawker een belangrijke slag zal leveren tegen de Fransozen. Geduld, beste zeeschuimers, geduld.

Hieronder vind je alle informatie over de spin-off-reeks XIII Mystery.

De regels
Om een album te mogen maken, heeft Jean Van Hamme enkele regels opgesteld waar de betrokken auteurs zich aan dienen te houden... al zijn de resultaten nu al overtredingen op deze regels!
• Het moet een afgerond verhaal zijn met een nevenpersonage uit de hoofdreeks nu als hoofdpersonage.
• Er mag geen album gemaakt worden met majoor Jones, generaal Carrington, maffioso Giordino of moordenares Jessica als hoofdpersonage. Deze kwamen in de hoofdreeks al uitgebreid aan bod. Toch steelt in Little Jones door Éric Henninot + Yann een jonge Jones de show.
• Het verhaal moet een nieuw licht werpen op gebeurtenissen of situaties in de hoofdserie.
• De auteurs moeten trouw blijven aan hun eigen talenten. Het is niet de bedoeling Van Hamme of Vance na te apen.
• Samenwerken met een ouwe partner is niet aan de orde. XIII Mystery wil nieuwe samenwerkingen aanmoedigen voor een verrijkende ervaring. Vandaar dat Berthet en Yann elk aan een eigen album werken.
• Elk album telt 54 pagina's. Dat van Ralph Meyer en Xavier Dorison telt er al meer.
• Van Hamme en Vance moeten het ook nog goed vinden.
• Er is geen sprake van een tweede album door dezelfde auteurs over hetzelfde personage.

Van Hamme heeft met XIII Mystery de bedoeling de serie uit te diepen. De auteurs moeten trouw blijven aan de geest van de reeks, maar de invulling gebeurt in principe zoals het hen goed lijkt. Al superviseert Van Hamme streng alle scenario's. Alcante bijvoorbeeld moest tot vijf keer toe zijn scenario herschreven over kolonel Amos (voor tekenaar François Boucq). Yann daarentegen kwam er vanaf met een drietal kleine opmerkingen. Het scenario van drie scenaristen (Jean-Charles Kraehn, Stephen Desberg en Yves Sente) werd geweigerd. Zij komen (voorlopig) niet aan bod als gastauteur. Andere, zoals Christophe Arleston en Hermann, weigerden om uiteenlopende redenen deel te nemen aan dit project. Frank Giroud heeft het momenteel te druk om er zich op te smijten. In een verre toekomst komt het er misschien nog van. Hij heeft wel al zijn personage uitgekozen.
Het dertiende album, The XIII Mystery, dient voor alle auteurs als bijbel. Hoewel het hen toegelaten is, dierven alle auteurs tot nu toe het niet aan om XIII himself in een belangrijke rol te duwen.

De eerste albums
• De Mangoest van Meyer en Dorison is dus het eerste te verschijnen album. Het speelt zich zich enkele uren af vóór Zwarte Vrijdag, het eerste deel van de hoofdserie. Verder komt de vorming van de Mangoest als moordenaar aan bod en waarom hij er zo op gebeten is om Steve Rowland, in zijn ogen de moordenaar van de president, te vatten.
Dorisons verhaal had eerst door Christophe Bec moeten getekend worden, in de eerste plaats omdat Bec in financieel slechte papieren zat door de moeilijkheden bij Les Humanoîdes Associés (de uitegever van de bestseller Heiligdom in het Frans). Uiteindelijk koos hij er toch liever voor om zijn eigen series verder te zetten.
De eerste oplage van het album bedraagt in het Frans 250.000 exemplaren, zowat de helft van de laatste twee bij Dargaud verschenen delen van XIII.
De enthousiaste Dorison mag dus geen vervolg schrijven op zijn eigen verhaal. Hij wilde naast De Mangoest ook een album maken over president William Sheridan, maar ook dat was geen optie. Volgens Van Hamme schrijven Fabien Nury en Fred Duval op hun beurt al een album die rond de aanslag op de president draait. Daarmee wordt er wel genoeg over het onderwerp verteld. Dus werkte Dorison dan maar een voorstel uit om de hoofdserie verder te zetten. Met Van Hamme heeft hij trouwens ooit nog samengewerkt aan een televisieadaptatie van SOS Geluk. Door een verschil in politieke mening verwaterde het project.

• Het one-shot Irina is gebaseerd op de paar platen die in The XIII Mystery verschenen. Op vraag van Van Hamme voegde Eric Corbeyran er Jessica aan toe. De scène uit The XIII Mystery zal ook gerecycleerd worden, maar dan gezien door de ogen van Philippe Berthet. Pas op pagina 43 van zijn verhaal wordt de link gelegd naar de XIII-reeks. Eerder durfde hij niet! Het album verschijnt in het eerste semester van 2009. In het one-shot komen we te weten hoe Irina een huurmoordenares voor de KGB is geworden in dienst van de Mangoest. In haar jeugd als weeskind in Wit-Rusland wees (haha) nochtans niets op een toekomst als kille killer.
Ook Corbeyran heeft de smaak door op een bestaande serie te werken, te pakken. Hij droomt van een herlancering van Bernard Prince of een verhaal van Thorgal voor een spin-off die er toch ooit van zal komen. Ook Robbedoes en Kwabbernoot zou hij niet weigeren. In het komische genre heeft hij ervaring met gags van Bollie en Billie voor Laurent Verron.

• In Little Jones grijpt Yann terug naar de meisjesversie van Jones. Hoewel het dus verboden was om iets te doen met Jones, gebruikte hij generaal Wittaker als hefboom. Hij belde Van Hamme op en legde hem uit dat hij graag Jones zou gebruiken. Van Hamme vond dat ze al te veel in de picture liep in de hoofdserie en zei nee. In een jeugdversie zag hij geen heil: "Dat interesseert niemand!" Yann, die met spin-offs van Pin-Up (Poison Ivy) en De Onnoembaren (Witte Tijgerin) al kan meespreken over het spin-off-avontuur, gaf niet op en zei Van Hamme dat hij een goed idee had dat hij graag wilde uitwerken en opsturen. Van Hamme waarschuwde hem dat hij er enkel zijn tijd mee zou veriezen. Na ontvangst niettemin belde hij Yann op met de vraag het voorstel verder uit te werken. Op drie kleine details na had hij er achteraf geen verdere opmerkingen bij. Scenario volledig goedgekeurd!
Zijn verhaal speelt zich af op de achtergrond van de moord uit 1969 op Sharon Tate, de vrouw van Roman Polanski, gekoppeld aan de zwarte extreme beweging Black Panthers en de raciale onlusten die in die periode in de VS uitbraken. Jones en Wittaker, nog jonge officieren, worden op dat moment aan boord gehaald door de CIA. Yann zal er ook voor verantwoordelijk zijn dat we haar voornaam te weten komen en waarom die niet in de hoofdreeks wordt vermeld. Ook de andere verboden personages Giordino, Carrington én de Mangoest zullen we terugvinden in het album dat Yann beschouwt als een soort prequel op de hoofdserie, maar dan zonder XIII. Henninot verkoos eerst Carthago 2 af te werken (te verschijnen begin 2009 in het Frans) alvorens werk te maken van Little Jones. Ondertussen is hij daar goed mee bezig.
Ook Yann heeft nu de smaak te pakken. Los hiervan stelt hij elke keer hij bij Dupuis langsgaat, al sinds vele jaren voor om Guus Slim of Buck Danny, voor wie hij vooral afleveringen wil schrijven over de Vliegende Tijgers, verder te zetten.

En heeft William Vance hier ook nog wat op te zeggen. Jawel, hoor. Hij bekijkt dus alle platen en voorstellen. Ondertussen werkt hij volop aan een album van Bruce J. Hawker dat hij eind 2010 hoopt uit te brengen.
Binnen twee jaar hoopt hij bovendien een nieuw album van XIII te kunnen publiceren, voortaan op scenario van Yves Sente.

(Bron: Jean-Pierre Fuéri — Casemate 6, juni 2008)Verder zijn er nog de XIII-televisiefilms, twee episodes van telkens twee uur, geregisseerd door de Canadees Duane Clark. Hij regisseerde losse afleveringen van Jericho, de verschillende CSI-reeksen, Medium, Dark Angel, Stargate SG-1 en een trits andere bekende tv-reeksen. De miniserie is geschreven door David Wolkove (La Femme Nikita) en Philippe Lyon (Alive). Een van de producers is Peter Lenkov (van de tv-series 24 en CSI: NY).
Tot de financierders hoort ook de Belgische poot van de internationale RTL-groep. Het budget van de twee films samen bedraagt 18 tot 20 miljoen euro. Stephen Dorff (Blade, Alone in the Dark, World Trade Center, Cold Creek Manor,...) kruipt in de huid van de kerel met geheugenverlies. Val Kilmer (The Saint, Batman, Heat, The Doors,...) doet dan weer mee als de Mangoest. Ingrid Hart (Saw IV) is majoor Jones, Stephen McHattie (300, A History of Violence) speelt generaal Carrington en Caterina Murino (Casino Royale) krijgt de rol van Sam toebedeeld, een personage dat in de stripreeks niet voorkomt. Andere acteurs zijn Jessalyn Gilsig (Nip/Tuck, Heroes) en Jonathan Higgins (The Dresden Files).
Overigens volgt het scenario de stripreeks niet, dat zou wat teveel aan The Bourne Identity doen denken, de bestseller van auteur Robert Ludlum waarop Van Hamme zich in het eerste deel liet inspireren. Maar het is wel vrij geïnspireerd op de eerste vijf albums en deel 8, dat eigenlijk een mooi slot had kunnen zijn van de reeks. Voor de rest waren de belangrijkste wijzigingen nodig om het verhaal beter te situeren in de 21ste eeuw daar waar de eerste delen zich ankerden in midden jaren tachtig.
De rechten van deze televisiefilms zijn al verkocht aan meer dan vijftig landen.

(Bron: Belga, november 2007 / ActuaBD, februari 2008)

FOTOREPORTAGE
Onderstaande foto's zijn genomen op de opening van een tentoonstelling die is gewijd aan XIII deel 18 en 19. Twee Brusselse stripwinkel op de Anspachlaan organiseren samen deze expo.

De burgemeester van Brussel, Freddie Tieleman, en William Vance genieten van een glaasje champagne (zou het van het merk Moët kunnen zijn?).

Een van de aanwezige collega's was Dany. Hier in gesprek met Jean Giraud, rechts in beeld.

Vance en Giraud in bewondering voor hun werk. Een vrouw in bewondering voor de auteurs.

De rug van een imposant grote Dany met daarnaast Giraud en Vance.

Nog meer schoon volk. Links zien we de rug van André Benn. Hij is in gesprek met Dany. Dany's vrouw (ze stond ooit model voor Duifje Vleugelslag) heeft iemand anders in het vizier. De man met de rode sjaal heet Erwin Cavens. Hij is de Vlaamse uitgever van Balloon Books waartoe onder meer Dupuis, Lombard en XIII-uitgever Dargaud behoren. Hij is in gesprek met Christian Denayer. Dany en Denayer hebben in het verleden strips getekend op scenario van Jean Van Hamme, respectievelijk zijn dat Een verhaal zonder Helden en Wayne Shelton.

En hier zien we dan scenarist Jean Van Hamme in gesprek met journalist Rik Pareit (VTM, De Tijd).

> © foto's: Raymond Lagae — 17 november 2007