Samenvatting
Robert en Bertrand komen op het spoor van De Dochters van de Zon. Dat is geen sekte, zoals men aanvankelijk denkt, maar een liefdadigheidsinstelling van welgestelde dames voor behoeftige kinderen. De dames hebben Fransman Abel Pifre uitgenodigd voor een demonstratie van zijn uitvinding, een ‘zonnemotor’. Een groep industriëlen wil dit verhinderen, met name vanwege kolenbelangen. Zij sturen huurlingen onder leiding van een oud-militair om het geheel te dwarsbomen. Ondanks diverse aanslagen en het vernietigen van Abel Pifres uitvinding, worden de huurlingen overmeesterd en hun opdrachtgevers ontmaskerd.

 

Thema
Misdaad, sekte, liefdadigheid, sociale omstandigheden. Presentatie nieuwe uitvinding.

 

Locatie
Antwerpen en omgeving, Berkendael, Brussel. In België ligt geen Morchamp, in Frankrijk ligt een klein dorpje Morchamps.

 

Periode
Rondom de eeuwwisseling negentiende/twintigste e eeuw. Monique Pifre is ongeveer tweeëntwintig jaar. De Franse ingenieur Abel Pifre werd in 1852 geboren. Diens zonnemotor stamt uit 1882. Of Abel Pifre in werkelijkheid een dochter had, heb ik niet kunnen achterhalen.
De kleding van de huzaren lijkt uit de eerste decennia van de negentiende eeuw.
Op pagina 3, prent 10, geeft Ploncelet aan dat de politiek “kinderarbeid in de mijnen wil afschaffen”. Dat speelde in België vooral in de jaren 1880 met de uiteindelijke afschaffing van kinderarbeid tot twaalf jaar in 1889 tot gevolg.

 

Vermomming
Verveelde rijkeluisvrouwen als De Dochters van de Zon. Willy Vandersteen steekt er de draak mee.

De snobistische Dochters van de Zon, pagina 10, prenten 6 en 7.

 

Redding
Geen redding deze keer, slechts een toevallige ontmoeting trekt onze helden in het verhaal.

 

Bijzonderheden

 • Abel Pifre leefde van 1852 tot 1928.(1) Vandersteen haalde zijn informatie over de uitvinding wederom uit Knotsgekke Uitvindingen van de 19e eeuw.(2)

De zonnemotor die een drukpers aandrijft. Willy Vandersteen heeft bovenstaande illustratie als uitgangspunt genomen, pagina 28, prent 9.

 • Een anno 2021 actueel album. Zonne-energie wordt als alternatief genoemd voor fossiele brandstoffen (hier nog steenkool), onder andere de pagina’s 19 en 28.
 • De Dochters van de Zon lijken nog het meest op een serviceclub: “Een serviceclub is een vrijwillige non-profitorganisatie waarvan de leden elkaar regelmatig ontmoeten om liefdadigheidswerk te doen door metterdaad bij te dragen of door het werven van middelen voor andere organisaties.”(3) Met de opbrengst van het tuinfeest waar de zonnemotor met drukpers van Abel Pifre zou worden gedemonstreerd wilden de dames een “tehuis voor verwaarloosde kinderen” stichten (pagina 11, prent 2).
 • Het achterwiel van de stoomtractor is opeens veranderd. Aanvankelijk heeft deze nog zestien spaken, later zijn dat er nog slechts acht, weliswaar veel dikkere.

Links: Achterwiel met zestien spaken, pagina 12, prent 9. Rechts: Achterwiel met acht spaken, pagina 15, prent 9.

 • Industriëlen en (ex-)militairen (deserteurs, nu huurlingen) zijn weer eens de boosdoeners.
 • Het schermen gaat Robert ook nu weer goed af. Zowel met stok als met degen is hij kolonel Rablan de baas (pagina's 3, 21, 22, 23).
 • Robert en Bertrand proberen elkaar de loef af te steken om Monique Pifre te versieren, wat enige jaloezie tussen beiden tot gevolg heeft. Tevergeefs, ze blijkt niet gevoelig voor hun charmes.
 • Commentaar leverende dieren zijn wederom van de partij. Op pagina 6 een vogeltje en aan het eind van het album meerdere malen de in deel 39, Fantoom op Spoor Zeven, geïntroduceerde slak.

 

NOTEN

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Abel_Pifre
 2. Knotsgekke uitvindingen van de 19e eeuw (Leonard de Vries, 1972), pagina's 150, 151. Deze haalde op zijn beurt de informatie uit het Nederlandse tijdschrift De Natuur, jaargang 1882.
 3. https://nl.wikipedia.org/wiki/Serviceclub.
 
  Leo Kupers © Stripspeciaalzaak.be, 2021