Samenvatting
Persfotografe Rozemarijn Stippenlift maakt een mysterieuze foto, waarna ze wordt ontvoerd door een bende opiumsmokkelaars. Samen met Nummer 17 gaan de vagebonden op zoek. Parallel is er sprake van smokkel van exotische dieren. De opiumbende gebruikt die smokkel als een dekmantel, door in de opgezette dieren opium te verstoppen. Leider van de bende is Fogface, een gesluierde vrouw. Ze blijkt de huishoudster te zijn van de opdrachtgever van de illegale exotische dierenhandel.

 

Thema
Misdaad: ontvoering, opiumsmokkel, smokkel van exotische dieren, moord.

 

Locatie
Antwerpen. Diverse straten worden met name genoemd. De Vonkstraat bestaat in elk geval niet anno 2021.

 

Periode
Met dit album kun je weer alle kanten op. Er zijn garages, dus er zijn al veel auto's. Er is zelfs sprake van "alle garages", wat suggereert dat er vele zijn. Dus zeker de twintigste eeuw.
Verder zien we een schip met zowel stoommachines als zeilen. Deze combinatie werd eind negentiende/begin twintigste eeuw veelal gebruikt om op stookkosten te bezuinigen.(1)
En er is sprake van De Rode Poort, die in 1866 werd gesloopt.

Garages en schepen.

 

Vermomming
Zenobie als Fogface.

 

Redding
Ditmaal worden Robert en Bertrand niet door een redding in het verhaal gezogen, maar wel door een toevallige ontmoeting met Rozemarijn Stippenlift ("onze plaaggeest").

 

Bijzonderheden

 • Het Natuurhistorisch Museum in Antwerpen heet Boekenberg en werd op 1 september 1963 geopend. Een mogelijk eerder natuurhistorisch museum heb ik niet kunnen achterhalen.
 • Een van de weinige albums waarin het duo een medezwerver tegenkomt, Seppe op pagina 4.
 • De vliet op pagina 7 wordt niet met naam genoemd. Op pagina 8 is sprake van de Paulusvliet. Die Sint-Paulusvliet is er inderdaad geweest.(2) Vlieten waren gedempte havenkanalen. Ze boden extra aanlegplaatsen en lagen langs de toenmalige Scheldekaai en ook noordelijk van Antwerpen. Vooral medio zestiende eeuw, pal vóór de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) speelden ze een belangrijke rol in “de Antwerpse haven- en handelseconomie."(3)
 • De Rode Poort was een bastion of bolwerk en maakte deel uit van "de omvangrijke Spaanse omwalling van Antwerpen".  Het was de stadsingang bij de paardenmarkt. In 1866 viel de Rode Poort ten prooi aan de sloophamer.(4)

De Rode poort.

 • Bertrand wordt bij verrassing neergeslagen door een schipper.
 • Een varaan (pagina’s 18, 24, 26, 27, 28) komt ook voor bij Suske en Wiske, en wel in deel 154, De Nare Varaan (1975).
 • De naam Zenobie komt in het Nederlands taalgebied nauwelijks voor. Het zou oorspronkelijk een Griekse meisjes- én jongensnaam zijn. Dat zou dan Ζηνοβια worden. Ook in andere landen worden nauwelijks kinderen Zenobie genoemd, nog het meest in Roemenië, gevolgd door de Verenigde Staten en Frankrijk. De naam Zenobia komt daarentegen relatief veel voor in Polen en ook in de Verenigde Staten. Geschreven als Zenobi zien we echter slechts enkele naamgevingen in beide landen.(5) De oorspronkelijk Franstalige stripreeks Tante Zenobie (1957-1967) uit het weekblad Kuifje herinnert aan vervlogen tijden waarin deze naam voorkwam. De lange en korte verhalen van Tante Zenobie werden getekend door Maurice Maréchal en Mittéï op scenario van Maréchal, Mittéï, Greg en René Goscinny.(6)

Een varaan kwam al eerder voor in Suske en Wiske. Rechts: Van Tante Zenobie verschenen vier albums in het Nederlands.

 

NOTEN

 1. https://www.historamarond1900.nl/technologische-vooruitgang/vervoer/water
 2. http://docplayer.nl/15108758-Antwerpen-verbeeld-antwerp-portrayed-anvers-imagine.html
 3. https://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerpse_vlieten
 4. https://www.routeyou.com/nl-be/location/view/48876386/rode-poort
 5. https://www.meertens.knaw.nl/nvb/verspreiding/relatief/vrouw/eerstenaam/Zenobie#data
  https://www.babybytes.nl/namen/meisjes/Zenobie
  https://nl.namespedia.com/details/Zenobie
  https://nl.namespedia.com/details/Zenobi
  https://nl.namespedia.com/details/Zenobia
  https://www.ensie.nl/betekenis/zenobia
 6. https://archief.stripspeciaalzaak.be/Toppers/Kuifje-weekblad/23-Tante-Zenobie.html
 
  Leo Kupers © Stripspeciaalzaak.be, 2021