Samenvatting
In de Vlaamse plaats Boldervelde redden Robert en Bertrand would-be persfotografe Rozemarijn Stippenlift van een gijzelneming. Het blijkt dat na het laatste bokkenrijdersproces in 1794 enkelen wisten te ontsnappen. De enige die nog leefde, Muilders uit Bocholt, hield zich onder valse naam schuil en begon een bokkenrijdersbende in Boldervelde. Schuldige blijkt de op het oog aardige dokter Minten te zijn, die er niet voor terugschrikt zijn bendeleden te vergiftigen. Dankzij de hulp van een helderziende wordt hij ontmaskerd. Het achttiende-eeuwse fenomeen bokkenrijders wordt op de pagina's 19, 24 en 25 uit de doeken gedaan.

 

Thema
Misdaad: roversbende, moord.

 

Locatie
De fictieve Vlaamse gemeente Boldervelde, een groot dorp/kleine stad met behalve een kerk en een herberg (De Zwaan), diverse wijken en zelfs een hospitaal met modern aandoende verpleegsters.

 

Periode
"In 1794 werd voor de laatste maal de galg gebruikt om de Bokkerijders der Maasvallei op Siemkensheuvel te hangen en in 1800 werd de kapitein der laatste bende van Stevoort volgens de strafwet der Fransche Republiek door den krijgsraad veroordeeld om geguillotineerd te worden”, aldus Juliaan Melchior.(1) Dokter Minten (pagina 7) en Rozemarijn Stippenlift (pagina 19) beweren hetzelfde.
Uitgaande van het jaar 1794 zal het geheel zich rond 1820 moeten afspelen. Dokter Minten is namelijk een jaar of zestig en veel andere voortvluchtigen zijn volgens Nummer 17 overleden (pagina 20). Verder kwam de grootvader van Rozemarijn Stippenlift bij de aanhouding van de laatste bokkenrijder in 1794 om het leven (pagina 19). Dat zou dus betekenen dat het geheel zich afspeelt gedurende het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830).
Fotografie is een uitvinding uit 1826, de bolhoed uit 1849.

 

Vermomming
Nummer 17 als marskramer. Dokter Minten als gemaskerde bendeleider.

 

Redding
Op pagina 2 leren Robert, Bertrand en Joeki Rozemarijn Stippenlift kennen door haar te behoeden voor gijzelneming door een rover.

 

Bijzonderheden

 • Willy Vandersteen heeft ongetwijfeld de eerste druk van het boek De Bokkerijders (1915) van Juliaan Melchior als bron gehanteerd.
 • Op pagina 6 wil Bertrand overgaan tot een ontboezeming over de reden voor hun zwerversbestaan, maar hij wordt door dokter Minten onderbroken.
 • De bokkenrijders maakten de volgende streken onveilig tussen plusminus 1730 en 1794: Zuid-Limburg, Belgisch-Limburg, de Kempen, de Voerstreek, het Land van Herve, de streek rond Luik en de regio Herzogenrath.(3)
 • De grootvader van Rozemarijn zou de Limburgse drossaard G. Kerkhofs zijn geweest. Drossaard verwijst hoogstwaarschijnlijk naar schout of baljuw.(4) Een van de bekendste bokkenrijders was een van hun kapiteins, chirurgijn Joseph Kirchhoffs/Kerckhoffs uit Herzogenrath.(5) Van een Muilders, Muijlders of Muylders is niets te vinden, wel van bendeleden Paulus, Gerard, Pieter, Antoon en Willem Mulders.(6) Ene Jacobus Minten was luitenant-drossaard en schout voor Groot-Stevoort, Berbroek en Kermpt in Belgisch Limburg. Vandersteen heeft hier de namen dus al dan niet doelbewust min of meer omgedraaid.(7)
 • Op pagina 9 treffen we een typische Vandersteen-grap aan.
Komisch intermezzo op pagina 9.
 • Op pagina 23 wordt een kleurenfoto getoond, een anachronisme. De eerste full colour kleurenfoto dateert uit het eerste decennium van de twintigste eeuw. Foutje bij de inkleuring. Zie ook deel 23, Het Spookhuis, en voor nadere uitleg de bespreking van deel 33, De Geheime Sekte. Bovendien zien we nogmaals een helderziende in een album van Vandersteen.

Prent 2: Rozemarijn Stippenlift met de zilveren bok (pagina 23). Het "gildeteken" van de bokkenrijders, aldus dokter Minten. Ofwel "het wapen hunner broederschap".(2) Prent 4: Anachronistische kleurenfoto.

 

NOTEN

 1. De Bokkerijders (Juliaan Melchior, Lijster de, 1981, eerste druk uit 1915, pagina 339)
 2. Idem, pagina's 26, 27.
 3. https://nl.wikipedia.org/wiki/Bokkenrijders
  https://www.volksverhalen.be/Bokkenrijders
 4. https://nl.wikipedia.org/wiki/Drossaard
 5. https://johnve.home.xs4all.nl/AFS_2/A276.html#280
  Joseph Kirchhoffs/Kerckhoffs heeft echter nooit bekend, zelfs niet na folteringen. Dat geldt ook voor zijn broers Peter en Balthasar, die zijn oorspronkelijke, na martelingen verkregen bekentenis herriep.
 6. Melchior, idem, pagina's 129, 137, 287, 288, 297 t/m 300.
 7. Idem, pagina's 44, 45, 190, 219.
 
  Leo Kupers © Stripspeciaalzaak.be, 2021