Samenvatting
Tijdens een zwerftocht in de Ardennen redden Robert en Bertrand mevrouw Delbois, een weduwe. Samen met Joeki mogen ze op haar (gehuurde) domein verblijven. Hier doen zich echter ook onverklaarbare, spookachtige dingen voor. De ingeschakelde spokenjager Zarin weet een aantal van deze zaken te ontkrachten. Hij blijkt echter handelaar in verdovende middelen Anton Mils, die wraak wil nemen op Gerda, dochter van kapitein Arnold Starsen. Mevrouw Delbois is de verloofde van Starsen en zij houdt Gerda ter bescherming verborgen in de toren. Gerda Starsen had Mils eerder weten te ontmaskeren en nu wil Mils haar vermoorden. Dankzij Nummer 17 wordt Mils wederom  ontmaskerd. Rode draad in het album is dat Gerda over telekinetische eigenschappen blijkt te beschikken.

 

Thema
Misdaad, spoken, telekinese.

 

Locatie
Een woud in de Ardennen met daarin een oud jachtpaviljoen en een oude vesting. Het fictieve Domein La Tourelle, ofwel Het Torentje. Wel is er anno 2021 in de plaats Bièvre een luxe vakantiehuis met torentje met die naam.(1)

 

Periode
Wederom enkele tegenstrijdigheden. In het album is het vanzelfsprekend dat er nog meerdere wolven in België zijn. Dat zou betekenen dat het verhaal zich hoogstwaarschijnlijk vóór 1840 afspeelt. Na dat jaar werden er nog maar hoogst zelden wolven in België gespot. Jaartallen waarin de laatste wolf zou zijn afgeschoten variëren van 1844, 1868, 1898 tot 1923.(2)  De laatste jaren zijn er echter weer wolven opgedoken waarbij het lukt om voor nakomelingen te zorgen.
“Telekinese (...), of psychokinese (...), is het beïnvloeden of bewegen van materie (voorwerpen) op afstand door zogenaamde menselijke ‘geestkracht’, dus zonder fysieke hulpmiddelen te gebruiken.” De Rus Alexander Aksakov (1832-1903) bedacht de term" telekinese" pas in 1890.(3) Dit suggereert dus dat het verhaal zich afspeelt rond de eeuwwisseling van de negentiende naar de twintigste eeuw.

Nogal onverantwoord om Joeki er alleen op uit te sturen als er wolven in het bos rondstruinen (pagina 1, prenten 6 en 7).

 

Vermomming
Geen. Anton Mils doet zich voor als ex-commissaris Zarin, maar gebruikt daarbij geen vermomming.

 

Redding
De landlopers brengen het op hol geslagen paard van mevrouw Delbois tot stilstand en redden haar daarmee van een val (pagina's 2, 3).

 

Bijzonderheden

 • Het tweede opeenvolgende deel met een spookgerelateerd thema.
 • Het eerste album, waarin wolven voorkomen. Zie ook deel 29, De Wolvenhoeve, en deel 44, De Witte Wolf.
 • In het laatste prentje van pagina 7 heeft Victor plots een snor. Bij zijn volgende optreden op pagina 11 is hij deze weer kwijt.
 • Op pagina 7 komt melkboer Felix langs met zijn hondenkar. Naast paard en wagen en de transportfiets was dit een van de manieren waarop melkveehouders in de negentiende eeuw melkmarkten en huizen afgingen om hun product aan de man te brengen.
 • Op pagina 12 prent 5 heeft Zarin (Mils) duidelijk een snor, in de rest van het album niet.
Links: Zarin, duidelijk met snor (pagina 12 prent 5). Rechts: Zarin zonder snor (pagina 13, prent 5).
 • Op pagina 20, prent 8, zien we een full colour kleurenfoto. Een fout van de inkleurster, want de eerste kleurenfoto werd pas in het eerste decennium van de twintigste eeuw gemaakt. Zie ook de besprekingen van de delen 27 en 33.

In de periode waarin dit verhaal zich afspeelt bestaan nog geen kleurenfoto's.


 • De auto op de pagina’s 17, 26 en 28 is een De Dion-Bouton 3.5-HP Vis-à-Vis uit 1899.(4)

Rechts: De De Dion-Bouton 3.5-HP Vis-à-Vis (1899) in het Haagse Louwman Museum. Links: Let op de kleine verschillen met het latere model van Robert en Bertrand (pagina 28, prent 7).

 • In tegenstelling tot ex-commissaris Zarin wijst Nummer 17 alle telekinese af en beroept zich op de logica (pagina 27).
 • Van de vertrouwensrelatie van Joeki met Robert en Bertrand lijkt maar weinig over, aangezien ze stelselmatig geen geloof schenken aan zijn verhalen. Pas op pagina 28 komt dit goed. Joeki vertelt uitgebreid over telekinese, nadat hij hierover door ex-commissaris Zarin was ingelicht.

 

NOTEN

 1. https://www.belgie-vakantiehuis.be/vakantiehuizen-belgie/ardennen-namen/bievre/vakantiewoning/081707/
 2. http://welkomwolf.be/historische-vervolging
 3. https://nl.wikipedia.org/wiki/Telekinese
  https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Aksakov
 4. https://www.louwmanmuseum.nl/auto/de-dion-bouton-3-5-hp-vis-a-vis/
  Deze vierpersoonsauto, waarbij de inzittenden tegenover elkaar zitten, werd van 1899 tot 1903 geproduceerd. Er werden er drieduizend van gebouwd, wat veel is voor die periode. De besturing gebeurde via een hendel, het schakelen in de eerste modellen via een wiel. Robert en Bertrand rijden dus in een iets later model.
 
  Leo Kupers © Stripspeciaalzaak.be, 2021