Bran Ruz
door Claude Auclair + Alain Deschamps (1985)


Na een roemvol bewind en vele overwinningen sterft koning Meriadec, die in 381 de heidenen in Armorica genadeloos onderwierp. Hij wordt opgevolgd door een van zijn trouwste vazallen. De pasgeborene Bran Ruz beschikt over buitengewone gaven: hij communiceert met al wat leeft en beschikt zelfs over leven en dood.

Albums Claude Auclair in deze top: 4/2547
Albums Alain Deschamps in deze top: 1/2547

nr. 337 in 2010

Oorlog en Liefde 1:
Laatste Lente
Jean-Michel Beuriot
+ Philippe Richelle


nieuw in de top
 

© De Stripspeciaalzaak 2012