De eerste uitgave uit 2008 verscheen bij Casterman.

Sinds Christophe Simon de tekenaar van de reeks is, verschijnt er jaarlijks een nieuw verhaal. Voor het zevenentwintigste album(1), De Duivel van Pharos, is Simon opnieuw de tekenaar. Het scenario is van de hand van Patrick Weber naar een synopsis van Jacques Martin.

Het hele verhaal speelt zich af in Alexandrië. Alex en Enak zijn door Caesar als afgezanten naar Alexandrië gezonden. Cleopatra zoekt steun bij Caesar tegen haar broer Ptolemaeus en zus Arsinoë. Zij wil Caesar een document bezorgen met de complotten van Ptolemaeus XIII tegen Caesar. Alex en Enak logeren bij Cristenes in de bibliotheek. Cristenes is een vertrouweling van Cleopatra. Officieel zijn Alex en Enak leerlingen van Cristenes in de bibliotheek.

Cleopatra zoekt steun bij Alex en Enak.

Gelijktijdig zijn er vreemde gebeurtenissen met de vuurtoren van Alexandrië. Een andere leerling, Philippos, vertrouwt Alex en Enak niet. Als bekwaamste leerling wil hij Cristenes opvolgen.

Alex trekt op onderzoek uit naar de vuurtoren. Hij luistert een gesprek af tussen een volgeling en "de meester van Pharos, Polynices", waarbij hij achterhaalt dat schepen overvallen worden. Ptolemaeus krijgt een deel van de buit. Ook de naam van de beeldhouwer Demosthenes valt. Alex en Enak worden betrapt, maar kunnen ontsnappen met de hulp van Philippos.

Polynices smeedt een plannetje.

Alex trekt naar het atelier van de beeldhouwer Demosthenes. Die maakt een beeld voor Polynices.

Met een drank worden Alex en Enak verdoofd en tracht men hen te ontvoeren uit de bibliotheek. Philippos ontdekt dat en roept de andere leerlingen te hulp. In de schermutseling die volgt, doodt Philippos (per ongeluk) een soldaat. Philippos wordt ter dood veroordeeld. Cristenes trekt naar Polynices om hem te vragen zijn invloed te gebruiken om Philippos te redden. Dat is echter niet nodig, want Alex en Enak maken gebruik van een gas om Philippos te laten ontsnappen.

Alex en Enak helpen Philippos te ontsnappen.

Polynices heeft op het eiland het feest van Poseidon georganiseerd. Hij heeft de bedoeling Cleopatra (zoals beloofd aan Ptolemaeus) in het vuur van de vuurtoren te gooien. Alex bevrijdt Cleopatra. Polynices wil echter eveneens Ptolemaeus elimineren, op initiatief van Nikanor, de raadgever van Ptolemaeus, die zelf farao wil worden. Het nieuwe beeld op de vuurtoren is dat van Nikanor. Zowel Nikanor als Polynices komen om. Cleopatra geeft haar brief voor Caesar aan Alex.

Het einde van Nikanor.

De relatie tussen de Lagiden(2) wordt min of meer, maar dan in een andere context weergegeven. Cleopatra is gehuwd met Ptolemaeus XIII, die er alles aan zal doen om zijn zus van de troon te stoten. Wanneer ze vlucht, neemt Ptolemaeus XIII zijn halfzus Arsinoë tot vrouw.
Hoewel Cleopatra al tweemaal meespeelde(3) in de avonturen van Alex en erg frivool met hem omging, is er in dit verhaal geen spoor van herkenning. Het lijkt erop dat Cleopatra Alex en Enak voor het eerst ontmoet. Enkel op het einde van de eerste ontmoeting noemt ze Alex bij naam.(4)

Voor dit verhaal had Jacques Martin Arbaces voorzien als meester van het eiland.(5) Arbaces verdwijnt uit het scenario en wordt vervangen door Polynices, eveneens een Griek. Merkwaardig is wel dat Polynices op de markt van Alexandrië Alex en Enak ziet en zegt: "Wel, wel... wie hebben we daar? Mijn informanten hebben dus niet gelogen."(6) Een duidelijk teken van herkenning. In de rest van het verhaal zijn Alex en Enak voor Polynices grote onbekenden. Toch nog een overblijfsel van het oude idee?

De Griek Polynices herkent Alex en Enak.

In het atelier van Demosthenes staat de Laocoöngroep. Theoretisch zou dat kunnen. Het beeld is wat jonger. Vermoedelijk is het ontstaan tussen -40 en -20.

De Laocoöngroep in Alex en het echte standbeeld.

Af en toe vloeken tekst en beeld met elkaar zoals in de beginscène(7) of de gesluierde danseressen op het Poseidonfeest.(8)

Het verhaal verscheen rechtstreeks als album bij Casterman in oktober 2008.

Illustratie van de titelpagina.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

  1. Christophe Simon tekende ook twee korte verhalen voor de twee albums De Dooltocht van Alex in 1999.
  2. Personen uit het vorstenhuis van de Ptolemaen. De vrouwen waren uitgesloten van de macht. Cleopatra wordt koningin door het huwelijk met haar broer Ptolemaeus XIII. Ze zal de traditie doorbreken en als koningin regeren.
  3. In Alex 20: O Alexandrië en Alex 23: De Groene Rivier.
  4. Alex 27: De Duivel van Pharos, p. 12
  5. Avec Alix: L'Univers de Jacques Martin (Thierry Groensteen, Alain De Kuyssche & Jaques Martin, Casterman, 2002, p. 250)
  6. Alex 27: De Duivel van Pharos, p. 9
  7. Zie het hoofdstuk Oei, en dan loopt het mis...
  8. Alex 27: De Duivel van Pharos, p. 42

 

Hugo Landuyt © Stripspeciaalzaak.be, 2024 - afbeeldingen: © Casterman