De eerste uitgave uit 2001 verscheen bij Casterman.

In 2001 verschijnt De Val van Icarus. Het scenario is van Jacques Martin. Opnieuw staat het album op naam van Rafael Moralès voor het tekenwerk. Binnenin wordt Marc Henniquiau vermeld als medewerker voor de personages en Cédric Hervan voor medewerking aan de decors.

Het album start op het denkbeeldige cycladeneiland Icarios. Numa Sadulus en Archeloa verwachten de komst van Alex en Enak. Archeloa is enthousiast wanneer Alex aankomt. 's Avonds hoort Alex dat een man zijn kompaan verwijt dat hij te veel praat. Die man wordt de dag nadien dood in de haven teruggevonden. Alex vertrouwt het niet en trekt naar de legaat van het eiland. Alex heeft gemerkt dat er op en rond het eiland vreemde dingen gebeuren. De legaat negeert de opmerkingen. Maar Julia, de dochter van de legaat, gaat akkoord met Alex. Ze vat genegenheid (meer dan genegenheid) op voor Alex.

Aankomst van Alex op het eiland Icarios.

's Nachts ontschepen piraten en een vloot sluit de haven van Icarios af. In allerijl wordt de stad in staat van verdediging gebracht. Alex traint een groep jongemannen als versterking voor de zwakke Romeinse verdediging. De eerste aanvallen worden afgeslagen.

De leider van de piraten maakt zich bekend: Arbaces.

Daar is Arbaces weer.

Omdat alle aanvallen mislukken plant Arbaces een valstrik. Samen met zijn krijgers voert Arbaces een toneeltje op over de mythe van de val van Icarus. Zij voeren het toneel naakt op. Daardoor lokken ze de inwoners naar de wal. Alex ruikt onraad en trekt naar een ander deel van de wal. Daar vallen de zeerovers aan en kunnen een stuk wal veroveren. Julia sluit zich aan bij de groep verdedigers van Alex. Niets helpt. De zeerovers nemen de stad in, plunderen en moorden.

Tot groot ongenoegen van Archeloa spant Numa Sadulus samen met Arbaces.

Alex, Enak en Julia kunnen ontsnappen. In Delos is Quintus Arenus(1) gouverneur. Julia doet alles om hem te overtuigen om wraak te nemen. Haar ouders zijn omgebracht door de zeerovers.

Icarios wordt snel veroverd. Arbaces en Numa Sadulus weten met een list te ontsnappen en Julia huwt tegen haar zin met de redder Quintus Arenus.

Het verhaal speelt zich af op het denkbeeldige cycladeneiland Icarios. Martin en Moralès ontwerpen zelfs een volledig plan van de stad, met haven, tempel, woonhuizen,... Ze tekenen de stad  in een dambordpatroon.(2)

Jacques Martin en Rafael Moralès ontwerpen het plan van het eiland Icarios (uit Avec Alix L' Univers de Jacques Martin, p. 249).

De scène van de opvoering van de Icarusmythe is ontleend aan een anekdote uit de Peloponesische oorlog waarbij naakte strijders een aanval uitvoerden op een citadel. De aanvallers wilden de vrouwen van de citadel hun gemis aan vrouwen tonen in de hoop dat zij hen zouden tegemoetkomen, maar zonder resultaat. Het beleg werd opgeheven.(3)

Zoals ook in de vorige verhalen brengt Jacques Martin personages uit vroegere albums in het verhaal. Er is de wonderlijke terugkeer van Arbaces.(4) Numa Sadulus is opnieuw van de partij. Dat hij een bondgenoot is van Arbaces, is vanzelfsprekend. Beiden zijn bij hun eerste optreden in ofwel Alex de Onversaagde ofwel in Een Kind van Athene en zeker in Vercingetorix agenten van Pompeius. In Een Kind van Athene verlaat Archeloüs/Archeloa het theater samen met Numa Sadulus. Ze is nu de vrouw van Numa Sadulus. De originele Archeloüs/Archeloa verschilt sterk in karakter met de in dit album opgevoerde Archeloa. Van het dynamische meisje is weinig over. Quintus Arenus komt eveneens over uit een vroeger Alex-verhaal, het eerste.Quintus Arenus in De Val van Icarus en Alex de Onversaagde.

Wat de romances van Alex betreft, gaat Martin in dit verhaal een stap verder. Julia tracht duidelijk (meer nog dan Archeloa in Een Kind van Athene) Alex te verleiden. Voor de eerste maal wordt Alex uitgenodigd om met een vrouw te vrijen.

Julia nodigt Alex uit tot om te vrijen.

De Val van Icarus verschijnt in november 2001 rechtstreeks als album bij Casterman. De breuk tussen Martin en Casterman is geheeld. Casterman is opnieuw de vaste uitgever van Jacques Martin.

Illustratie van de titelpagina.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

  1. Speelde al een rol in Alex 1: Alex de Onversaagde.
  2. Avec Alix: L'Univers de Jacques Martin (Thierry Groensteen, Alain De Kuyssche & Jaques Martin, Casterman, 2002, p. 249)
  3. Avec Alix: L'Univers de Jacques Martin (Thierry Groensteen, Alain De Kuyssche & Jaques Martin, Casterman, 2002, p. 248-149)
  4. Zie Omtrent Alex: Arbaces dood en toch niet.

 

Hugo Landuyt © Stripspeciaalzaak.be, 2024 - afbeeldingen: © Casterman