Bibliografie van Jan van Haasteren
• De Argonautjes
Bibliografie van Rob van Eijck
• Bert Bus Bibliografie
• De Opstand der Bataven
• De Striptekenkunst van Thé Tjong-Khing
• Dick Matena. Getekend Leven
• Eric de Noorman, Volledige Werken
• Strips
• Strips! - 200 Jaar Nederlands Beeldverhaal
• Stripschrift Special
Bibliografie van Ger Apeldoorn
• Agent 327
• De Jaren Pep
• Fflint
JAN VAN HAASTEREN 
Van Striptekenaar tot Puzzelfenomeen


Jan van Haasteren/Rob van Eijck/Saskia de Rijk/Ger Apeldoorn/Gerard Post Uiterweer • Arboris
290 p. (HC)
Perplex

Uiteraard kennen ook wij het werk van Jan van Haasteren, hoewel hij de laatste jaren niet meer zo actief is als striptekenaar, maar des te meer als illustrator van volgetekende, komische puzzels (tegelijk zoekplaten naar verborgen grapjes) die de wereld rondgaan. Onze collectie bevat wat losse albums en vele in stripbladen gepubliceerde verhalen. Het dikke koffietafelboek met leeslint dat we al wekenlang met tussenpozen lezen en bekijken, biedt een in-druk-wek-kend overzicht van zijn complete carrière en de grote verscheidenheid aan strips, illustraties, reclamewerk, puzzels (waarvan enkele in uitklapbare vorm!), schetsen, ontwerpen en meer dan we zomaar kunnen opsommen.

We stonden meermaals perplex van de veelzijdigheid van de tekenaar waarbij hij overduidelijk nimmer toegeeft op kwaliteit. Op een bepaald moment was hij de enige Nederlandse tekenaar die voor zowat alle stripbladen in Nederland werkte. Hij was een trouwe soldaat van Marten Toonder en hij liet zich inlijven voor veel freelancewerk voor publicitair materiaal met bijvoorbeeld Popeye en De Roze Panter, maar er kwam ook creatief verzet wat resulteerde in opmerkelijk satirisch werk voor volwassenen in het blad De Vrije Balloen (waarin nota bene de eerste vertalingen van André Franquins Zwartkijken verschenen). Over alle hoofdstukken en minder bekende stapjes in zijn carrière, over zijn privéleven, relaties en samenwerkingen geeft Jan van Haasteren tekst en uitleg die de samenstellers van dit boek presenteren als quotes bij hun eigen artikels, analyses en overzichten. Wat een boeiend leven, en wat een oorverdovende waterval aan anekdotes!

We kijken weleens sip door wat er op Franstalig gebied jaarlijks aan overzichtsboeken, artboeken, interviewboeken, monografieën en diverse meer uitkomt en het weinige dat daarvan in het Nederlands verschijnt, op een monografie van Grzegorz Rosinski en De Kunst van Morris na dan. Dit stevige boek hoort op dezelfde plank als al die andere werken. Jan van Haasteren (81 jaar intussen) mag zich in de handen wrijven dat dit boek verschijnt terwijl hij nog leeft, want veel mooier maken ze geen eerbetonen. Terecht ook, dat toont elke pagina aan. En daar kan zelfs zijn titel als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau niet tegenop.

Jan van Haasteren: Van Striptekenaar tot Puzzelfenomeen is een fenomeen op zich en verdient niet zomaar een goede verkoop, het zou al uitverkocht moeten zijn.

> DAVID STEENHUYSE — september 2017