Bibliografie van Fred Vignaux
• De Roep van de Legenden
• De Werelden van Thorgal - Kriss van Valnor
• Sneeuw - De Oorsprong
Bibliografie van Didier Convard
• Cats
• Cranach van Morgenloup
• De 9de Dag van de Duivel
• De Acht Dagen van de Duivel
• De Avonturen van Blake en Mortimer
• De Geheime Driehoek
• De Geheime Driehoek - De Wachters van het Bloed
• De Geheime Driehoek - Hertz
• De Geheime Driehoek - Lacrima Christi
• De Geheime Driehoek: I.N.R.I.
• Finkel
• Het Protocol van de Moordenaar
• In de Schaduw van de Goden
• Kaplan & Masson
• Last
• Michelangelo
• Polka
• Rogon, de Witte Wolf
• Roma
• Sitnalta
• Sneeuw
• Sneeuw - De Oorsprong
• Sneeuw - De Oorsprong
• Sneeuw - Het Begin
• Tanâtos
• Vinci
Bibliografie van Éric Adam
• De Geheime Driehoek - Hertz
• De Loopgraaf
• De Verhalen van de 7de Zucht
• Game Over (deel 4)
• Lucky Luke
• Lucky Luke (deel B67)
• Marsupilami (deel 10, 11)
• Michelangelo
• Rataplan (deel 11)
• Roma
• Sneeuw - De Oorsprong
• Sneeuw - Het Begin
VERCINGETORIX 


Fred Vignaux + Didier Convard/Éric Adam/Stéphane Bourdin • Daedalus (Zij Schreven Geschiedenis)
56 p. (HC & SC)
Juiste keuze

Vercingetorix is het eerste album in de collectie Zij Schreven Geschiedenis waarvan in het Frans al twintig albums verschenen over onder meer Napoleon Bonaparte, Lodewijk XIV, Karel de Grote, Filips de Schone, Gengis Khan, Saladin, Jeanne d'Arc, Elizabeth I, Mao Zedong, John F. Kennedy, Lenin, Luther en anderen. Het concept is heel eenvoudig: het levensverhaal van een belangrijke persoon uit de wereldgeschiedenis, maar dan over de mate waarin hij zijn of haar stempel op de geschiedenis drukte.

De meeste levensverhalen pasen in one-shots, maar denk nu niet dat het een saaie opsomming is van historische gebeurtenissen. Nee, in de eerste plaats willen Didier Convard en Éric Adam, bijgestaan door historicus Stéphane Bourdin, een onderhoudend verhaal vertellen over de jonge Arverner die de volkeren van Gallië achter zich wist te scharen om de Romeinse troepen onder Julius Caesar terug te dringen. Dat hij daarin keihard faalde en zich niet altijd met alleen maar met nobele middelen bediende, weten we ook wel, maar zijn parcours van soldaat in het Romeinse leger tot een onderworpen gevangene die Caesar diets maakt dat de Romeinse veroveraar dankzij hem zo ver is gekomen, is een boeiend uitgangspunt.

De vertelling ritst een hoop veldslagen en strategisch vernuftige beslissingen aan elkaar die uitmonden in de beslissende belegering van Alesia, een verschrikkelijk gegeven waar de dorpelingen in Asterix het nog altijd niet over willen hebben, en nu begrijpen we waarom. Bourdin verklaart in het extra dossier waar de auteurs moesten fantaseren door een gebrek aan historische bronnen. De invulling van die onbekende passages is niet alleen vakkundig, maar toch vooreerst met de bedoeling het lezenswaardig te maken. Diepgaand wordt het nergens — een mensenleven past nu eenmaal niet op 48 strippagina's — maar dit eerste album levert wel een mooie introductie op een van Frankrijks eerste helden op. Als stripliefhebber prefereren we wel de reeks Bloedkoninginnen met beter doorwrochte verhalen en tekeningen maar zolang Daedalus de juiste keuzes blijft maken, kan hun publiek op beide oren slapen. Zij Schreven Geschiedenis is zo'n juiste keuze.

> DAVID STEENHUYSE — mei 2017