COLLE 1
Seizoen 2012-2013


nDurlie • nDurlie
82 p. (SC)
De gemakkelijkste gemene deler

We hebben ons altijd verzet tegen verzoeken om het verlenen van hulp aan journalisten of studenten die een artikel of essay willen schrijven over vrouwelijke stripmakers. Niet alleen is daar al lang niets origineels meer aan, maar we houden er niet van om auteurs in een vakje te zien stoppen louter en alleen omwille van hun geslacht. Dan liever door overeenkomsten of bijzonderheden in hun boodschap. De gemakkelijkste gemene deler die Veerle Colle alias nDurlie met Ilah, Judith Vanistendael, onlangs nog Nele Sys, Barbara Stok, Maaike Hartjes, Aimée de Jongh en ondertussen steeds meer nationale en internationale vakzusters met elkaar verbindt, is het uitspitten van autobiografische situaties om die voornamelijk als soms pijnlijk herkenbare gags, cartoons en dagboekstripjes te presenteren. Het eerste deel van COLLE is daar geen uitzondering op.

Van nDurlie hebben we haar bewerking van Nic Balthazars film Ben X uit 2015 straal genegeerd. De tekeningen stonden echt niet op punt en de lettering was foeilelijk. De in COLLE gebundelde dagboekstripjes van de Gentse twintiger dateren van 2012 en 2013 en dus vóór Ben X, maar het meer komische register gaat haar beter af. In deze periode studeerde ze af als Master in de Audiovisuele Kunsten Film en verlaat ze het ouderlijke huis. In de losjes chronologisch opgebouwde gags, waarin nDurlie graag van haarkleur verandert, zien we haar een bestaan opbouwen met nieuw werk, een verworven zelfstandigheid, een zoektocht naar vriendschap en liefde en de problemen of obstakels die daarmee gepaard gaan. Het duurt niet lang of het slaat bij ons aan.

Niet alle gags zijn even geslaagd of origineel. Een enkele keer gebruikt nDurlie een grap opnieuw in een andere setting. Vaak moesten we ook denken aan de dagboekstrips van Floor de Goede, veeleer door de afwisselend gezapige en overenthousiaste natuur van de personages. Maar oordelen over humor is even lastig als het uitzoeken van een nieuwe outfit. Het is gewoon een kwestie van smaak. Wie liever zelf een mening vormt, kan nDurlies
Facebookpagina volgen. Als deze eerste bundeling aanslaat, volgen hopelijk nog meer seizoenen. Wij kunnen dat wel aan.

> DAVID STEENHUYSE — januari 2017