Bibliografie van Eric Heuvel
• Agent 327
• Alleen rond de Wereld
• Bud Broadway
• Bureau Warmoesstraat
• Carbeau - Barones & Bolides
• De NoordZuid
• De Ontdekking
• De Schuilhoek
• De Terugkeer
• De Zaak Sven
• De Zoektocht
• De Zoektocht
• Frontstad Rotterdam
• Geheim van de Tijd
• Guust: Gefeliciflaterd!
• Lila & Kross
• Nieuwe Vrienden
• Nieuwe Vrienden
• Op Missie
• Quaco
• Vindus Vinex
JANUARY JONES 8
De Eerste Keizer


Eric Heuvel • Don Lawrence Collection
48 p. (HC & SC)
Op het lijf geschreven

Van 1988 tot 1995 verschenen vier albums van January Jones. Sinds 2012 is dat aantal verdubbeld nadat Eric Heuvel en Martin Lodewijk op het gelukzalige idee kwamen om hun reeks weer op te pikken. De scenarist moest het even laten afweten waardoor Eric Heuvel het vorige album en dit nieuwe verhaal zelf heeft geschreven. Het goede voorbeeld van Lodewijk indachtig bewijst Heuvel opnieuw dat hij het net zo goed op zijn eentje kan. Daarmee willen we niet gezegd hebben dat we geen nieuwe verhalen van Lodewijk meer wensen, wel integendeel!

In De Eerste Keizer zit January aan de grond, letterlijk omdat haar Comet pech heeft en ze moet wachten op reserveonderdelen, figuurlijk omdat ze geen cent meer heeft. Haar mecanicien Rik zou zelfs terug naar Nederland moeten. Net op dat moment krijgt ze een telegram uit Shanghai waarin melding staat van een riant voorschot op een bankrekening die voor haar is geopend. Van de opdrachtgever weet ze niets. Een tussenpersoon in Chinatown in Los Angeles duidt op het delicate van de zaak waarmee ook discretie is gemoeid. Na schermutselingen met de plaatselijke maffia kiezen January en Rik alsnog het ruime sop om naar Shanghai te varen. In die tijd is er gedonder met Japan die een deel van de stad bezet houdt. Eenmaal ter plekke waan je je in het Kuifje-album De Blauwe Lotus waar Eric Heuvel enkele keren heel expliciet naar verwijst. Hij kiest gelukkig tijdig een andere weg om het bij een hommage te houden en geen imitatie. De reden waarom January naar Shanghai moet — of eigenlijk naar de Japanse vazalstaat Manchukwo — getuigt van een interessante symbiose van historische feiten en een originele insteek die op het lijf is geschreven van zowel de knappe January Jones als haar medebedenker Eric Heuvel.

> DAVID STEENHUYSE — juni 2016