Bibliografie van Jim Davis
• Orson
GARFIELD COMPLEET 1
1978 tot 1980


Jim Davis • Saga Uitgaven
320 p. (HC)
Garfield for president

Het moet ons, in deze tijd van kattenfilmpjes op YouTube en Catisfactions®-reclame op televisie, echt wel eens van het hart. Met gevaar onszelf acuut impopulair te maken, zeggen wij: we moeten ze niet, die braakbalophoestende viervoeters.

Omdat we kattige reacties voelen aankomen van onze huisgenoten, zoeken we iets dat in ons voordeel kan pleiten. Wat is daarvoor beter dan onszelf te erkennen als een fan van die ene kat die ertoe doet? Die ene kat die ons absolutie zal geven in de ogen van alle kattenliefhebbers, al heeft die zelf meer weg van dat duiveltje op onze rechterschouder. Garfield! Er zit er eentje in ieder van ons (ja, toch?). Plat opportunistisch, heerlijk gemakzuchtig, en op zijn gloriemomenten gevatter dan eenieder. Dat moet wel de verklaring voor de succesformule zijn. Iedereen leest zo nu en dan toch eens een strookje Garfield. Come on admit your guilty pleasure. Hoe anders kan het dat 's werelds meest apathische kat op zoveel sympathie kan rekenen?

Mogelijk heb je wel even tijd nodig om Garfield te herkennen. Niet speciaal omdat hij zwart-wit is, in plaats van hoogblond, evenmin omdat hij — voor zover dat biologisch mogelijk is –— hamsterwangetjes heeft. Neen, dat en het aanvankelijk achterwege blijven van zijn grote ogen is gewoon eigen aan de 'vroege' Garfield. Wel is het even wennen omdat er gekozen is voor een (overigens puike) Nederlandse vertaling. Dat huzarenstukje — we hadden nooit gedacht dat Garfield te bewegen zou zijn om zo lang een hem vreemde taal te spreken — hebben we aan Saga Uitgaven te danken.

De rest van de uitgave is ook niet van de poes. Het voorwoord is een enthousiasmerende introductie die, vonden we, wel wat langer had mogen zijn. Het album mag dan wel wat prijzig lijken, je krijgt er wel driehonderdtwintig pagina's kattenvoer voor. De omvang van het boek doet ons meteen denken aan Garfields methode om spinnen te doden, al staat deze gag nog niet in deze eerste bundeling van de jaargangen 1978 tot 1980. Wel omvat het vele andere gags die ons nu heerlijk spinnend en voldaan in slaap zouden doen vallen. Dat is echter buiten de kater van de buren gerekend, die zijn nieuwe vangst voor het raam denkt te mogen verorberen. Kssssjjjjj.

> DIEDERIK VAN DE VELDE — oktober 2015