Bibliografie van Michel Weyland
• YvanaĂ«lle, de vrouwe van Mordorez
ARIA 37
Laat de Beschuldigde Zwijgen


Michel Weyland • Dupuis (Spotlight)
48 p. (SC)
Gelijke rechten

Michel Weyland en Aria, een duo dat ons al jaren een meerwaarde biedt in de heroïc fantasysfeer door geregeld een grote boodschap onder de aandacht te brengen. In album 37 is dat niet anders.

De aanklacht tegen vrouwenmishandeling is van alle tijden, helaas ook de onze. Een hele dikke pluim voor Weyland om dit thema aan te kaarten. Jammer dat dit slechts de start van het album uitmaakt. Veel liever hadden we gehad dat Kartzy voor de rechter gebracht werd en brandhout zou gemaakt hebben van de bestaande foute tradities en rechtspraak. Quod non.

Het album is daarentegen opgebouwd volgens het klassieke Amerikaanse actiefilmscenario waarbij we te maken krijgen met een persoonsverwisseling (Aria en Kartzy: beiden blond en mooi) en een road trip waarbij een gegijzelde (Aria) door een troep soldaten naar de stad gebracht wordt en waarbij ze één voor één het loodje leggen. Tijdens deze trip krijgen we ook een beter inzicht in de menselijke natuur ten kwade (bevelen moeten uitgevoerd worden, alles voor de beloofde premie, zieken en gewonden worden achtergelaten of afgemaakt,...) en ten goede.

Michel Weyland borduurt met dit album verder op zijn elan: Aria helpt onrecht de wereld uit, meestal nadat ze zichzelf in nesten heeft gewerkt. Nu de langere winteravonden er terug aankomen, hebben we hier een vlot leesbare strip voor het haardvuur. En niet vergeten: vrouwen hebben evenveel rechten als mannen, zelfs in de stripwereld.

> JOHAN DECLOEDT — september 2015