Bibliografie van Gwendal Lemercier
• Durandal
• Elfen
• Godenschemering
• Karel de Grote
Bibliografie van Nicolas Jarry
• Asceltis
• Blackwood
• De Koningssmeden
• De Lemen Troon
• De Meester-Inquisiteurs
• De Roos & het Kruis
• Durandal
• Dwergen
• Elfen
• Godenschemering
• Huurlingen
• Troje
ORAKEL 3
De Kleine Koning


Gwendal Lemercier + Nicolas Jarry • Daedalus
56 p. (HC & SC)
Eeuwenoude klasse

Agis is de koning van het kleinste koninkrijk van de Griekse eilanden. Plichtsbewust strijdt hij mee als daar in Athene of Sparta om wordt gevraagd. Een wisselwerking want die grote stadsstaten en de Griekse liga beschermen zijn rijk tegen piraten en het Perzische leger. Zijn twee zonen zijn elkaars tegenbeeld. De oudste is een grote en sterke krijger, de jongste (Leander) houdt niet van geweld en is eerder kunstzinnig aangelegd. Hij heeft een bijzonder talent voor beeldhouwen. Op zijn elfde mag Leander dankzij zijn talent in de leer bij een van Athenes grootste beeldhouwers. Drie jaar later krijgt hij daar het bezoek van een generaal van zijn vader. Het eiland werd aangevallen door Assyriërs, zijn familie is dood. Leander moet zijn rol als koning opnemen. De daaropvolgende jaren maken hamer en beitel (en niet "bijtel" zoals in de strip valt te lezen) plaats voor schild en zwaard. Hij trouwt om politieke redenen zelfs met een door Athene voorgestelde, verpauperde edelvrouw. Bij een zoveelste optrommeling door de liga stelt Leander openlijk kritische vragen bij het eigenbelang van Athene binnen de liga. Voor het standbeeld van Zeus komt het tot een discussie met de Griekse oppergod over schoonheid en kunst versus de destructieve natuur van de mens. Het resulteert in een uitdaging. Zeus vraagt aan "de kleine koning" zich te bewijzen. Leander moet Zeus middels een beeldhouwwerk ontroeren. Hij krijgt er een jaar de tijd voor en een steentje. Als Leander slaagt, zal Zeus zijn eiland en volk beschermen.

Dit verhaal wordt als vanouds verteld door Orakel aan een aandachtig luisterende Homeros. Die aandacht deelden we met dit nevenpersonage. Gwendal Lemercier kon ons niet ontroeren met het resultaat van de uitdaging, ofschoon dit wel een zeer mooi getekend album is, maar de parabel die Nicolas Jarry ervan maakt, kwam goed over. Het klopt. De verhaalstructuur getuigt van een eeuwenoude klasse, met inbegrip van het stoutmoedige tijdsverloop. En zo bewijst conceptdirecteur Jean-Luc Istin eens te meer dat hij zich prima kan omringen met collega's en vrienden die het beste geven voor dat ene album in een cyclus dat hen is toegewezen. Elke keer opnieuw, zie ook Elfen.

> DAVID STEENHUYSE — juni 2015