Bibliografie van François Schuiten
• Carapaces
• De Duistere Steden
• De Holle Aarde
• De Holle Aardes
• De Maanpaarden
• De Medianen van Cymbiola
• De Rail
• Dolores
• Gwendoline
• Herinneringen aan het Eeuwig Heden
• Het Tijdperk van de Steden
• Metamorfoses
• NogegoN
• Parijs Zien...
• Plagiaat
• Schoonheid
• The Book of Schuiten
Bibliografie van Benoît Peeters
• Calypso
• De Duistere Steden
• De Nieuwe Avonturen van Ergün de Dolende
• De Stellingen van Morcom
• Dolores
• Herinneringen aan het Eeuwig Heden
• Het Tijdperk van de Steden
• Parijs Zien...
• Plagiaat
• The Book of Schuiten
DE POORTEN NAAR HET ONMOGELIJKE 


François Schuiten + Benoît Peeters • Casterman
48 p. (HC)
De krant van de toekomst
Begin 2005 pakte de vzw BeeldBeeld uit met een indrukwekkende tentoonstelling gewijd aan het werk van François Schuiten en Benoît Peeters. Tegelijkertijd publiceerden een aantal kranten (waaronder De Morgen) elke week een krantenpagina die volledig door beide auteurs samengesteld werd. Elke week creëerden ze een toekomstig actualiteitsbericht dat ze op journalistieke wijze uitdiepten. De onderwerpen vormden een bonte mengeling van vreemde evoluties, bizarre herinterpretaties en logische gevolgen van de huidige samenleving. Nu werden alle pagina’s gebundeld tot De Poorten naar het Mogelijke, in het luxueuze kartonformaat zoals we dat kennen van In de Schaduw van Geen Torens van Art Spiegelman. Opnieuw lijkt dit formaat geen enkele meerwaarde aan het album te kunnen geven en trekt het alleen maar de prijs verder op tot bijna onaanvaardbare hoogte. Vele lezers zullen zeker en vast afgeschrikt worden en zo het nieuwste experiment van Schuiten en Peeters moeten missen. De auteurs kiezen nogmaals voor een hun onbekend medium dat ze injecteren met de hun gekende utopische voorstellingen.

De Poorten naar het Mogelijke is een wat eenlijniger variant op de titel van de tentoonstelling, De Poorten van de Utopie. Schuiten en Peeters integreren in hun denkbeelden immers een maatschappelijk aspect waarbij hun hersenspinsels een breder draagvlak krijgen. De Poorten naar het Mogelijke wordt zo eigenlijk het verhaal van een mogelijke toekomst waarin techniek en cultuur verder evolueren in allerlei vreemde maar steeds aannemelijke richtingen. Ontegensprekelijk verlegt het duo de grenzen van zijn beeldtaal in dit nieuwe album. Dit maakt het eens zo jammer dat de uitvoering veel potentiële lezers afschrikt.
> MARC BASTIJNS — november 2005