Bibliografie van Daniel Koller
• Empire USA
• Empire USA (deel 5)
• I.R.$.
• I.R.$. - All Watcher
• I.R.$. - All Watcher (deel 2, 6)
• Mayam
Bibliografie van Marc Bourgne
• De Piraten van Barataria
• Frank Lincoln
• Frank Lincoln
• Frank Lincoln
• Michel Vaillant
• Reiziger
• Reiziger (deel 5 t/m 9)
• Roodbaard (deel 31, 32, 33, 34)
• Vell'a
Bibliografie van Stephen Desberg
• 421
• Arkel
• Aurora & Ulysses, Centauren
• Baard en Kale (deel 26 t/m 33, 35 t/m 39)
• Billy the Cat
• Black Op
• Carmen Lamour
• Cassio
• De 27e Letter
• De Hemel in de Hel
• De Mini-Mensjes (Collectie Te Gek deel 8)
• De Minimensjes
• De Onsterfelijken
• De Schorpioen
• Duizend en Meer Nachten
• Empire USA
• Golden Dogs
• H.ELL
• Het Beste uit Robbedoes (deel 12: De Dierenwereld)
• Het Laatste Jungleboek
• I.R.$.
• I.R.$. - All Watcher
• Jimmy van Doren
• John Tiffany
• Kasper
• Kobe de Koe / Volle Melk
• Liefde in het Spel
• Mayam
• Mick Mac Adam
• Miss Oktober
• Mister George
• S.O.S. Geluk
• Sherman
• Sienna
• Sisco
• Spervuur
• Ster van de Woestijn
• Tosca
• Zwart Bloed
I.R.$. TEAM 3-4
3: Goal Business - 4. Het Laatste Schot


Daniel Koller/Marc Bourgne + Stephen Desberg • Le Lombard (Derde Stroming)
48 p. (SC)
Stinkende beerputten

Terwijl we dit schrijven, zijn we nog onder de indruk van de pandoering die de Nederlanders aan Spanje gaven op het WK 2014! Het moet nu wel lukken dat voetballer D'Alessandro in I.R.$. Team voor het Nederlandse team speelt. Hij is een spilfiguur in een wijd vertakt netwerk van malafide weddenschappen, corruptie, doping tot zelfs moord. Maar hij krijgt wroeging en verzet zich tegen een op voorhand besliste uitslag. Ondertussen zet Larry B. Max zijn onderzoek verder om het wespennest uit te roken. Hij krijgt hiervoor de hulp van Jared Gail en Scarlett Cossler uit de stripreeks Empire USA waar Daniel Koller en Marc Bourgne ook albums voor tekenden.

Hoe harder de beerputten stinken die Larry en zijn speciale team openleggen, hoe meer je je afvraagt of het internationale netwerk überhaupt wel opgerold kan worden. Die macht is te groot, te veel verstrengeld met the powers that be om daar eigenhandig en met een vingekrnip een oplossing voor te bedenken. Maar dan ken je Stephen Desberg nog niet!

De laatste paar weken kwamen meerdere onfrisse zaakjes in verband met het WK en de FIFA aan het daglicht. Het vierluik I.R.$. Team lijkt hier gretig op in te spelen, ware het niet dat de strips al langer waren afgewerkt voordat ze gepubliceerd werden. In andere berichtgevingen ging het over een zwart gat waar defensiefondsen van Europese landen voor de NAVO in verdwenen. Exact het onderwerp waar Desbergs vorige I.R.$.-spin-off All Watcher al over handelde! Het bewijst nog maar eens Desbergs kennis ter zake en de mate waarin hij die kennis op een geloofwaardige manier uitbuit voor zijn stripverhalen.

Voor de tekeningen is onze weerzin voor Daniel Kollers tekenstijl gekend terwijl we het net integendeel wel hebben voor de ingehouden gestileerdheid van Marc Bourgne. En nu? Terug naar de hoofdreeks I.R.$.!Omdat Bernard Vrancken albums van zijn nieuwe reeks H.ELL — ook op scenario van Desberg — wil afwisselen met I.R.$. riep hij de hulp in van Koller. Hij zal voortaan de pagina's in potlood tekenen waarop Vrancken erover gaat met inkt.

> DAVID STEENHUYSE — juni 2014