Bibliografie van François Schuiten
• Carapaces
• De Duistere Steden
• De Holle Aarde
• De Holle Aardes
• De Maanpaarden
• De Medianen van Cymbiola
• De Poorten naar het Onmogelijke
• De Rail
• Dolores
• Gwendoline
• Herinneringen aan het Eeuwig Heden
• Metamorfoses
• NogegoN
• Parijs Zien...
• Plagiaat
• Schoonheid
• The Book of Schuiten
Bibliografie van Benoît Peeters
• Calypso
• De Duistere Steden
• De Nieuwe Avonturen van Ergün de Dolende
• De Poorten naar het Onmogelijke
• De Stellingen van Morcom
• Dolores
• Herinneringen aan het Eeuwig Heden
• Parijs Zien...
• Plagiaat
• The Book of Schuiten
HET TIJDPERK VAN DE STEDEN 


François Schuiten + Thierry Bellefroid/Tristan Garcia/Thierry Grillet/Benoît Mouchart/Benoît Peeters/Michel Wittock • Koning Boudewijnstichting
80 p. (SC)
Uit de context

In 2013 schonk François Schuiten nagenoeg het geheel van zijn originele platen met alle bijhorende voorstudies en beeldmateriaal aan vijf Belgische en Franse instanties. Ongezien! Zo ontliep hij heel wat gedoe met latere erfeniskwesties en wist hij zich verzekerd van de bescherming van zijn œuvre voor speculanten. Het was hem ook om de bewaring en verdere kwalitatieve reproductie te doen. Aan de Koning Boudewijnstichting schonk hij zijn verhalen met Claude Renard en Luc Schuiten en De Duistere Steden-verhalen Brüsel, De Onzichtbare Grens, De Theorie van de Zandkorrel en Herinneringen aan het Eeuwige Heden. Hoe respectvol de stichting omspringt met zijn werk bewijst het met een overzichtsexpo en deze bundeling essays door enkele gerenommeerde schrijvers.

Thierry Bellefroid stippelt Schuitens voorgeschiedenis uit en vat zijn eerste stappen in het stripvak samen. Benoît Peeters ontfermt zich uiteraard over de rijkdom van het Duistere Steden-universum. Tristan Garcia trekt dat universum open met uiteenlopende nevenbevindingen. Thierry Grillet blikt kort terug op dertig jaar De Duistere Steden.

Typisch voor Franstaligen — en dit bedoelen we niet veralgemenend — is het soort gewauwel waar je doorheen moet prikken om tot de basis te komen. Er wordt in sommige essays nogal kwistig gestrooid met omschrijvingen als "federaal universum", "demiurgisch aspect" en "individuele Transgressie". In de meeste andere gevallen prikkelen de interessante analyses, inzichten en verbanden onze zin om ons nog eens vol enthousiasme op het œuvre van Schuiten te storten. Een doorbladering van een album zou al volstaan om dat verlangen in te willigen. Voor we het weten lezen we toch weer het complete verhaal, gelijk welk verhaal.

Het Tijdperk van de Steden is een intelligente, inzichtrijke, respectvolle hommage geworden aan François Schuiten, waarlijk een van onze meest tot de verbeelding sprekende kunstenaars. Kunst, ja. Doorgaans delen wij de mening niet wanneer men strips per se als de negende kunst wil beschouwen. Strips zijn voor ons entertainment, visuele verstrooiing en een uitnodiging tot wegdromen. Maar het œuvre van Schuiten is het waard om in musea te hangen, uit de context van de reproductieve prioriteit gerukt... Godver, gaan we ons nu zelf bezondigen aan moeilijkdoenerij?

Dit zeer stijlvol vormgegeven boekje is niet onmisbaar voor wie Schuiten hoog inschat. Maar voor 8 euro kan je niet sukkelen. Voor die 8 euro koop je een virtueel toegangsticket voor je zoveelste bezoek aan Schuitens papieren nalatenschap.

> DAVID STEENHUYSE — februari 2014