Bibliografie van Cyril Pedrosa
• AutoBio
• De Spookbrigade
• Drie Schimmen
• Eenzame Harten
• Eerste Keer
• Vier Jaargetijden
PORTUGAL 


Cyril Pedrosa • Silvester
264 p. (HC)
Waw

Simon Muchat heeft het lastig. Lastig met zijn job als striptekenaar. Lastig met zijn vriendin die zich wil nestelen. Maar vooral heeft hij last met zichzelf. Hij snakt echt naar een nieuwe start. Zo even weer alles achter laten, totaal vertrekken en vanaf nul weer alles opbouwen. Simon heeft al in zeven steden gewoond, maar mist er geen enkele. Vreemd genoeg voelt hij zich overal direct thuis, maar terzelfdertijd ook nergens. Om zijn zinnen te verzetten gaat hij in op een uitnodiging om een paar dagen te signeren op een onbeduidend stripfestivalletje in Portugal. Eenmaal aangekomen ontwaakt hij. Een grote leegte binnenin wordt opgevuld met geuren, kleuren en vooral met de warme Portugese klanken, een taal die hij totaal niet verstaat maar wel begrijpt. Dit is het! Terug thuis in Frankrijk laat het land van zijn grootouders hem niet los. Hoe? Wat? Waarom is zijn vader er weggegaan? Een trouwfeest van een verre nicht binnen enkele maanden moet raad brengen. Simon gaat er op zoek naar oude verhalen. Zijn oude verhalen.

We schrokken even toen we bovenstaande samenvatting herlazen. Het komt zo zwaar over. Zo peilloos melancholisch. Toegegeven, dat is deze 264 bladzijden tellende turf ook wel enigszins. Maar Portugal is tevens een van de meest dartele beeldromans van de jongste jaren. Portugal is immers een echt groeiboek. Hoe dieper je in het leven van de Muchats kruipt, hoe opener het verhaal wordt. Deze spontaniteit ervaar je ook in de tekeningen. Cyril Pedrosa begint donker en somber in de krabbelstijl die we kennen van zijn Drie Schimmen. Maar net zoals in Judith Vanistendaels Toen David Zijn Stem Verloor, wordt de tekenstijl aangepast naargelang de situatie. Vaak karikaturaal, een enkele keer realistisch. Soms helemaal uitgepuurd, plots overvol. En wanneer het hoofdpersonage Simon zich helemaal openstelt voor zijn omgeving worden de tekeningen zelfs transparant. Als laagjes over elkaar, bewegen zijn figuren dan Brecht Evens-gewijs over het papier. Prachtig.

Hoewel Pedrosa bijna elke dag een volledige plaat heeft getekend, struikel je haast over de memorabele pagina's. Dat is mede te danken aan de schitterende inkleuring die de gebeurtenissen volledig ondersteunen als een gevoelsbarometer. En als dit alles nog eens perfect gedrukt en vormgegeven is... dan heb je een absolute topper.

Portugal is dus veel meer is dan een zinnenprikkelend salontafelboek. Portugal kan je blijven herlezen... of je nu thuis bent in het land waar je bent geboren, of je je thuis voelt waar je woont, vrienden en een leven hebt.

> WOUTER PORTEMAN — mei 2012