BARDIN DE SURREALIST 


Max • Oog & Blik
84 p. (HC)
Surrealisme voor dummies
Na alle tromgeroffel bij de Haarlemse Stripdagen begin juni 2006 en net voor de grote zomerluwte maakt de Spaanse auteur Max zijn debuut in onze moedertaal. In de internationale stripwereld staat zijn naam al vele jaren geboekstaafd als één van de sterkste vernieuwers van het Spaanse stripverhaal. Zijn voorliefde voor absurde en experimentele verhalen dreef hem al snel buiten het commerciële circuit en stimuleerde hem tot het oprichten van een eigen uitgeverij, waarbij hij de afgelopen jaren zelf ondermeer losse comics uitgaf met daarin verhalen over Bardin.

De Bardin in kwestie is een kalend mannetje dat zich op een onverklaarbare manier plots in de surrealistische wereld bevindt. Hij tracht in de volgende verhalen op steeds diverse manieren het hoe en waarom van dit surrealisme te achterhalen. Deze onoverkomelijke taak drijft Bardin langs bizarre droombeelden en diepgaande overpeinzingen over het hoe en waarom van onze wereld. Hij ontmoet ook de vreemdste wezens die elk op zich een waardevolle aanvulling vormen op Bardins nooit aflatende zoektocht.

Max vermijdt dat het boek al te zwaar op de hand wordt door een dosis lichte humor en een grote grafische polyvalentie. Het is gewoonweg een plezier om Max' pagina's te bekijken. Hij tekent in een sfeervolle klare lijn-stijl die hij toepast in verhalen die heel verschillend van sfeer zijn. Een vreemde gag, een theologische beschouwing of een woordenloze anekdote, Max draait er zijn hand niet voor om en achter zijn schouder kijkt Hergé lachend toe. Bardin de Surrealist verschijnt in een luxueuze uitvoering, waardoor de prijs aan de hoge kant ligt. Zo zal het publiek voor dit boek wellicht beperkt blijven. Toch heeft de uitgever in zijn promotekst overschot van gelijk wanneer hij dit album een ontdekking voor de verwende stripliefhebber noemt.
> MARC BASTIJNS — augustus 2006