Bibliografie van Fabrice David
• De Wegen van de Heer
• Servitude
Bibliografie van Grégory Lassablière
• De Wegen van de Heer
CARTHAGO - DE NIEUWE STAD 1
De Adem van Baäl


Mauro De Luca + Fabrice David/Grégory Lassablière • Daedalus
48 p. (HC)
Potentieel

Derde eeuw voor Christus. De Middellandse Zee wordt beheerst door Carthago. In Rome wordt men echter meer en meer zelfbewust. Het resultaat hiervan is een militair georganiseerde staat die na bijna vierhonderd jaar klaar is om zijn invloedssfeer te verspreiden. In Carthago is men het kat- en muisspel met Rome echter snel beu en wil men orde op zaken stellen. Hamilcar Barkas wordt met een klein leger naar Sicillië gestuurd om het op te nemen tegen de Romeinen. Vanuit de regering gaan er echter een aantal machtige stemmen op om oorlog met Rome te allen tijde te vermijden om zo de handelsgeest niet te verblinden. Een alliantie met Rome kan een win-winsituatie betekenen, en misschien een einde maken aan de mensenoffers die nog steeds deel uitmaken van de cultuur van de Carthagers. Hamilcar komt tegenover een grote Romeinse overmacht te staan en vraagt om steun aan zijn politieke leiders. Deze wordt hem beloofd, maar nooit gegeven. Tegen alle verwachtigen in verslaat hij de Romeinse tegenstand en overleeft hij diverse veldslagen. Zijn triomfantelijke terugkeer in Carthago betekent het einde voor de samenzweerders en het begin van een gewapend conflict dat met tussenpozen ruim een eeuw zal duren.

Carthago - De Nieuwe Stad brengt de Punische Oorlog vanuit een origineel standpunt, namelijk dat van de Carthagers. In tegenstelling tot de Romeinen is het een volk dat niet zuiver militaristisch ingesteld is. Dit maakt dat een leger op de been brengen niet meteen een sinecure is en vaak gepaard gaat met het bijeenbrengen van huurlingen. Verraad en persoonlijk gewin zijn eigenschappen die een wereldrijk kunnen laten staan en vallen. Fabrice David en Grégory Lassablière, de scenaristentandem van Carthago - De Nieuwe Stad en ook van De Wegen van de Heer, hebben dit eerste album dan ook doen uitpuilen van de intriges. Wat begint als een aanklacht tegen mensenoffers binnen de heersende klasse mondt uit in een kleine wereldbrand. Leuk, want dit stukje geschiedenis zal je anders quasi nooit tegenkomen in stripvorm. De hoofdpersonages worden voldoende in de verf gezet, maar zoals dat wel eens wil gebeuren wordt aanvankelijk het kaf niet genoeg van het koren gescheiden. Pas in het laatste derde van dit eerste deel wordt de rode draad goed zichtbaar. Gelukkig is dit gedeelte van de strip meteen ook stevig genoeg om het geheel boven het gemiddelde te verheffen. Het einde belooft trouwens vuurwerk voor de volgende delen, want wie Carthago zegt, zegt ook... Hannibal.

Het tekenwerk van Mauro De Luca mist af en toe wat scherpte en diepte, maar haalt over heel de lijn een voldoende. Let trouwens maar eens op die prachtige cover!

Carthago - De Nieuwe Stad breekt vooralsnog geen potten, maar bezit het potentieel om een sterke reeks te worden. De inslag is origineel en het overbekende verhaal doet menig historisch aangelegde stripfan watertanden.

> JACKY CORNELIS — maart 2011