Alle bijdragen van Steve Cuzor aan de rubriek De Commentator bundelen we op deze pagina.

Klik verder naar de volgende onderwerpen:
10/02/2018 Steve Cuzor over Een Ster van Zwart Katoen
 
Steve Cuzor over Een Ster van Zwart Katoen
10/02
TOP
Een Ster van Zwart Katoen
Onderstaande bijdrage van Paul Giner verscheen eerder in het Franse stripmaandblad Casemate nummer 110 van januari 2018.

COMMENTAAR BIJ PAGINA 86
Een Ster van Zwart Katoen
Over snelheid: "Nadat ik enkele platen op Facebook had getoond, schreef iemand: 'Joe Kubert kijkt maar beter uit!' Dat geweldige compliment trof me als een klap in het gezicht, want ik heb een kleine week nodig per plaat terwijl Kubert er één per dag tekende! Vanaf de volgende dag stelde ik mezelf in vraag. Om sneller te kunnen werken, moest ik meer zelfvertrouwen kweken, niet langer denken om het goed te doen, maar om het gewoon te doen, niet langer zoveel tijd spenderen aan de potloodtekening en sneller beginnen inkten. Door over te schakelen naar drie dagen per plaat begon ik er weer plezier in te krijgen en hervond ik de frisheid van mijn debuutjaren. De honderdvijftig strippagina's van Een Ster van Zwart Katoen zijn geen sprint op de honderd meter, het is een marathon! Die bewustmaking liet me toe om een tweede adem te vinden en ermee door te gaan. Tijdens dit project heb ik mezelf leren kennen."

Over tijd winnen: "Door mijn personages te baseren op acteurs, zoals Yves Sente had voorgesteld, kon ik tijd winnen op een moment dat ik er geen had. Ze zijn meer vertrouwd en makkelijk herkenbaar, ze bestaan onmiddellijk. Als ik het opnieuw mocht doen, zou ik in die fase meer tijd nemen."

Over licht en schaduw: "Voor het vliegtuig had ik het hele skelet van de romp getekend voor ik het maximaal zwart maakte en het essentiële overliet. Het zwart van de schaduwen draagt bij aan het realisme, maar het laat vooral toe om de focus te verleggen naar de vertelling en het vastleggen van de belangrijkste punten. Licht en schaduw zijn essentieel in mijn vertelling."


COMMENTAAR BIJ PAGINA 87
Een Ster van Zwart Katoen
Over de iconische scène: "Deze plaat is gebaseerd op een gekende foto uit de Tweede Wereldoorlog waarop de soldaten de duinen innemen na hun landing op Omaha Beach. De scène hertekenen in plaats van ze opnieuw uit te vinden, laat toe om onze fictie terug in de geschiedenis te situeren. Dergelijke afspraken mochten we niet missen! Vandaar de aanwezigheid van ons vliegtuig boven deze iconische scène."

Over documentatie: "Ik kon niet zomaar wat tekenen, dus vertrouwde ik bij momenten op documentatie die enkele bevriende specialisten, zoals Philippe Jarbinet, me konden geven. Philippe hielp me bij de insignes, de wapens, enzovoort. Omdat ons boek noch historisch, noch een herdenking is, heb ik de tekeningen vooral benaderd op het gebied van de vorm, de omtrek, de suggestie, dankzij silhouetten en houdingen en niet op het gebied van details."

Over de inkleuring: "Door de door Meephe uitgevoerde inkleuring kan het zwart en wit beter gezien worden en de grafische emotie en het licht aangevoeld worden. Ik wilde geen realistische kleuren met blauwe hemels en groen gras, iets wat men me een beetje heeft aangewreven in mijn vorige albums en die een deel van mijn werk camoufleerden. Om de lezer niet in het ongewisse te laten, evolueert de kleurtoon naargelang de scènes, en we lieten het niet na om een bijkomende kleur te gebruiken op sommige pagina's. Enkel de laatste pagina is in meerdere kleuren met de bedoeling het ritme te doorbreken, alsof het om een terugkeer naar de realiteit gaat."


COMMENTAAR BIJ PAGINA 88
Een Ster van Zwart Katoen
Over de ziel: "Lincoln en zijn vrienden beleven hun eerste sprong die wordt geleid door een blanke luitenant die net van de universiteit komt. Onze personages vinden nooit echt hun plaats in deze oorlog en ondergaan de grote geschiedenis, maar ook de kleine geschiedenis door hun banden met aanhangers van de rassenscheiding, met de kou, de honger, de angst... Het loopt allemaal uit de hand en niemand beheerst de situatie nog. Dat is een beetje de ziel van dit verhaal."

Over de tekst: "Het scenario bevatte nogal veel tekst, waar Yves voor gekend is. Ik wilde enkele gesprekken en uitspraken verminderen, maar de hoeveelheid is niet zo storend omdat het om een correspondentie gaat tussen een boer en een zus. Omdat we het verhaal enkel kennen door die brieven zijn ze dus onontbeerlijk en dienen ze om te vertellen wat de personages denken en aan het beleven zijn."

Over details: "Liever dan in detail tanks, nazi's en andere Duitse militairen te tekenen, stelde ik hen voor als silhouetten om van hen aanwezigen of symbolen te maken in plaats van menselijke wezens aan wie je een naam, voornaam, leeftijd kan geven om hun persoonlijkheid te ontdekken. Ik moest het grafische op een andere manier benaderen. Meer als suggestie, met meer arceringen, grijstinten, zwartvlakken, schaduwen ter hoogte van de ogen. Op eenzelfde manier wilde ik geen omtrek tekenen voor de sneeuw in de Ardennen die tevoorschijn komt dankzij de schaduwen van bomen, sparren, tanks en personages. Door die gecreëerde leegte kon ik spelen met mist en wind die sneeuw wegblaast."


COMMENTAAR BIJ PAGINA 89
Een Ster van Zwart Katoen
Over kadrering: "Ik heb enkele gevaarlijke dingen gedaan in mijn leven (onder meer rodeo's). Parachutespringen hoort daar niet bij. In de diepte springen, spreekt me totaal niet aan! Ik wilde een soort absolute stress in het vliegtuig doen aanvoelen, met een opeenvolging van snelle prenten, close-ups, expressies op gezichten... En plots, de grote sprong in de laatste prent met een indruk van een grote leegte en het vliegtuig rechts bovenaan in de verte dat wegvliegt. De kadrering laat een mooi evenwicht op de dwarslijn toe met de angst die in de ogen van Lincoln is te zien en zijn vrienden die net na hem sprongen. Ik heb een tijd lang gezocht tot ik de goede kadrering vond door gebruik te maken van alle andere prenten van deze dubbele pagina."

Over improvisatie: "Al vroeg had ik het idee om de hoofdstukken in te leiden met meer uitgewerkte portretten tegenover het inktwerk van de pagina's dat meer gecodeerd is. In plaats van met pastel te werken, gebruikte ik vuil water, nadat ik er mijn penselen in schoonmaakte, om het als gewassen inkt te gebruiken en de tinten meer naar voor te laten komen. Uiteindelijk kwam ik op 100% zwarte inkt uit om volume en een contour aan te brengen. Die geïmproviseerde techniek op zwaar korrelig papier geeft de indruk van houtskool. Het is nochtans gewoon penseel."

Over investeren: "Het kostte me vier lange jaren om dit boek — het equivalent van drie albums — te maken, en dat was mogelijk door een geweldige uitgever die me zijn vertrouwen gaf. En ook door XIII Mystery dat ik net ervoor had gemaakt met Laurent-Frédéric Bollée. In plaats van mijn auteursrechten aan een of andere aankoop te spenderen, heb ik die opnieuw geïnvesteerd in werktijd om de honderdvijftig pagina's te voltooien!"