Alle bijdragen van Carlo Gomez en Arnaud Delalande aan de rubriek De Commentator bundelen we op deze pagina.

Klik verder naar de volgende onderwerpen:
28/09/2013 Carlos Gomez en Arnaud Delalande willen het vooroordeel over de duistere middeleeuwen weerleggen aan de hand van vier pagina's uit Eleonora. Dit historische personage was trouwens de moeder van Richard Leeuwenhart.
 
Carlos Gomez en Arnaud Delalande
over Eleonora 1
28/09
TOP
Onderstaande bijdrage van Richard Watt verscheen eerder in het Franse stripmaandblad Casemate nummer 47 van april 2012.

COMMENTAAR BIJ PAGINA 38
Carlos Gomez over zijn stiefdochter: "Het uiterlijk van Eleonora vormde een probleem. Ik heb geen portretten of andere authentieke bronnen over haar gevonden. Vanaf het begin wist ik wel dat het ideale model voor Eleonora de dochter van mijn vrouw was. De leeftijd en vooral het karakter kwamen overeen. Ik heb haar persoonlijkheid aan de koningin gegeven en haar ook het kleur van haar ogen gegeven. Groen."

Carlos Gomez over Lodewijk VII: "Hetzelfde geldt voor koning Lodewijk VII oftewel Lodewijk de Jongere. Ik zocht een gezicht dat zijn passiviteit weergeeft als reactie op de lawine van situaties die op hem afkwam. Ik wilde dat we hem zien als een schip in volle storm, maar dan in hem."

Arnaud Delalande over warme middeleeuwen: "Er bestaan uiteraard geen foto's of gravures van kastelen uit die tijd in een goede staat. Gelukkig beschikt Carlos over een uitgebreide documentatie over de middeleeuwen. Hij weet diepgang te geven aan de decors. Je voelt goed de sfeer aan van die grote zalen waar het erg koud kan zijn. Er zijn stenen en vuur. De inkleuring voegt gevoel toe, als om te willen zeggen dat de lichamen tegenover koude, grijze kleuren staan. We belanden hier in een intieme scène, in het hart van de macht, met een voldoende moderne benadering wat het koppel betreft. We wilden af van het idee dat het middeleeuwse register per se sober en oud zou zijn waar men zich wel moet vervelen. We lieten warmte en passie in dit album binnenglippen. Deze plaat gooit ons direct in een warme scène. Er zit politiek en vlees aan."


COMMENTAAR BIJ PAGINA 39
Arnaud Delalande over Eleonora versus Suger: "In deze scène zit de kern van het probleem. Suger realiseert zich dat Eleonora haar koninklijke gemaal in de greep aan het krijgen is. Ze liet zich al ontdoen van Adelaïde, Lodewijks moeder. Nu is Suger aan de beurt. Lodewijk VII ging tegen zijn raad in en besliste om een oorlog te voeren. Suger weet dat deze beslissing van Eleonora komt."

Arnaud Delalande over autonomie: "Lang vóór 1789 zwaaiden sommige steden al met eisen voor autonomie. Toen al hadden steden in het zuiden, in Aquitanië, als ze als vazal gebonden waren, dikwijls een autonomie om openbare zaken te regelen. Dat was helemaal niet het geval in het noorden. We zitten hier in 1137. De burgers van Poitiers willen over hun eigen zaken beslissen. Lodewijk vertrekt om dat de kop in te drukken. De uitspraak van Suger, 'een oorlog is een ernstige zaak, Eleonora' vat het personage goed samen."

Carlos Gomez over de lelie: "Voor Dago, de reeks die ik sinds 1996 teken voor de Italiaanse uitgeverij Aurea bouwde ik een serieuze bibliotheek op over alle aspecten van het leven tijdens de renaissance. In die boeken vind je ook heel wat informatie over de vorige periodes, over de hoge en lage middeleeuwen. Voor Eleonora moest ik geraffineerder te werk gaan en me storten in gedetailleerde boeken over meubels, wapens,... De historische accuraatheid maakt de intrige geloofwaardiger. Ik werk veel op de kledij en de sfeer. Voor bestaande personages als Adelaïde of Suger gebruik ik een maximum aan precieze bronnen die ik maar kon vinden. De prent onderaan is een klassiek beeld. Lodewijk VII was de eerste koning die de lelie in zijn familiewapen droeg (sindsdien is de lelie het embleem van de Franse monarchie, red.)."


COMMENTAAR BIJ PAGINA 40
Carlos Gomez over de middeleeuwen: "In mijn carrière heb ik verhalen getekend die zich afspelen in heel uiteenlopende tijdperken en locaties: Argentinië, Mexico en de Verenigde Staten in de negentiende eeuw, het hedendaagse New York, Rusland in de vijftiende eeuw, Indochina in de twintigste eeuw. Al zestien jaar lang leg ik me toe op Europa, Afrika en Amerika in de zestiende eeuw. Elke keer is het een nieuwe uitdaging. Ik zoek graag op, ik trek graag op onderzoek. De middeleeuwen hebben de reputatie een sombere periode te zijn. Het was nochtans niet zo duister als men beweert. Het enorme gewicht van de kerk heeft de productie en verspreiding van kennis bespoedigd, maar ook het dagelijks leven was erg rijk aan culturele uitspattingen."

Arnaud Delalande over de zwarte legende: "Dit is een historische scène die voorkomt in onze schoolboeken. In Poitiers beveelt Lodewijk VII om de kinderen gevangen te nemen. Dit leidde brengt een discussie over politieke verantwoordelijkheid met zich mee. Op basis van haar voorrang weigert Eleonora dat de stad haar vrijheid neemt en ze drijft haar man zo ver dat hij hen zal doden. Voor het eerst neemt ze een beslissing die een situatie teweegbrengt die we ons tot op de dag van vandaag herinneren. Zou Lodewijk de kinderen afgeslacht hebben, mocht Suger niet tussengekomen zijn? We weten het niet, maar de periode is er een die niet gespeend is van slachtpartijen, afgehakte handen en andere vilpartijen. Het is ook de voorbode voor wat er zal gebeuren in Vitry waar een ware slachting van de bevolking plaatsvond. Vandaar 'de zwarte legende' van Eleonora. In het tweede deel weegt alleen Lodewijk VII de echte verantwoordelijkheid af van zijn daden en het bloed aan zijn handen."


COMMENTAAR BIJ PAGINA 41
Carlos Gomez over wapenuitrustingen: "De wapens en oorlogsmachines die je in dit album ziet, kwamen echt voor in deze periode. Bij twijfel vermeed ik elementen zoals helmen of harnassen die dichtbij de periode horen, maar verdwenen zijn."

Arnaud Delalande over de dialogen: "Van zodra je de middeleeuwen behandelt, is er de historische taalkwestie. Je moet beknopt, precies, snel en to the point zijn. Als iemand welbespraakt is, maar niet to the point, is de dialoog slecht. We willen tonen dat de middeleeuwen geen ding is voor ouderen die van geschiedenis houden. We moeten het stof zo veel mogelijk van het onderwerp blazen. Daarom zijn onze dialogen niet overladen met middeleeuwse woordenschat. 'Uwe genade' of 'verduiveld' worden vandaag maar weinig gebruikt! Het is integendeel niet de bedoeling dat we zoeken naar gebruikelijke uitdrukkingen die anachronismen zijn. Er is geen sprake van dat we Eleonora 'keicool' zouden laten zeggen. De dialogen zijn een van die delicate spelletjes om het moderner te maken. We proberen het ook niet theatraal te benaderen, door hen niet teksten te laten declameren. We staan temidden de personages, camera op de schouder."

Carlos Gomez over Frankrijk: "Ik woon in Argentinië. In Frankrijk kent niemand me behalve Marya Smirnoff bij Delcourt (de oorspronkelijke Franse uitgever, red.) en uiteraard Arnaud. Ik heb gelukkig meer lezers in Italïe! Naar Frankrijk komen is een luxe die ik me momenteel niet kan permitteren, maar ik hoop dat ik dat grote land op een dag kan leren kennen."

Arnaud Delalande over Richard Leeuwenhart: "Soms ben ik me ervan bewust dat Eleonora de moeder is van Richard Leeuwenhart en dat het leuk zou zijn om er een vervolgcyclus op te maken om op bezoek te gaan bij Robin Hood. Ooit misschien."