Alle bijdragen van Balak aan de rubriek De Commentator bundelen we op deze pagina.

Klik verder naar de volgende onderwerpen:
11/05/2013 Voor de 'mangareeks' Last Man bundelt Bastien Vivès de krachten met tekenaar Michaël Sanlaville en storyboarder Balak. Maar waar bestaat Balaks werk precies uit en hoe drukt hij zijn stempel op het eindresultaat?
 
Balak over Last Man 1
11/05
TOP
Onderstaande bijdrage van Damien Perez verscheen eerder in het Franse stripmaandblad Casemate nummer 57 van maart 2013.

COMMENTAAR BIJ PAGINA 66
Over evolutie: "Ons verhaal evolueert naargelang we het tekenen en het was vanaf deze pagina dat we echt het karakter van meester Jansen vastlegden. Tot dan toe was hij een bijkomstige meester in de martial arts, sinds deze plaat nam hij een belangrijker rol in."

Over tegenpolen: "Door de komst van Richard leek het ons interessant om van Jansen zijn absolute tegenpool te maken. We hebben dus gewerkt op tegenstellende houdingen en blikken tussen een gerespecteerd, maar schoolse meester en die brok brutale viriliteit die voor hem staat. In prent 3, waar Jansen hem vanuit de hoek van zijn ogen bekijkt, is veelzeggend. Prent 5, waar hij zich fixeert op de kaak van Richard, van wie we de ogen niet zien, versterkt de aard van de relatie die zich tussen hen opdringt."

Over Richards gedrag: "De uiterst belangrijke eerste prent toont aan hoe Bastien (Vivès, red.) enorm met de houdingen van de personages speelt. Richard, met zijn handen in de zakken, staat nu al in alle stilte tegenover Jansen, heel fier en met de armen gekruist. Richard is weinig betrokken, informeel en kijkt nauwelijks zijn gesprekspartners aan. Zijn gedrag stond al voor het grootste deel vast in het storyboard. Maar ik ben altijd verrast om te zien hoe Bastien die accentueert, sommige houdingen toevoegt en uiteindelijk opwekt door een simpele lichaamshouding en emoties die je niet via dialogen kan overbrengen."

Over de grijswaarden: "Werken met niet meer dan drie kleuren is bevrijdend! Je kan met conrasten spelen en op een heel simpele manier sfeer scheppen. We hanteren zwart-wit om het eruit te doen zien als een manga, maar ook om de albums minder duur en bijgevolg toegankelijker te maken. We gebruiken ook een grijs raster, handig om reliëf te scheppen. We hebben vier of vijf verschillende grijswaarden tot onze beschikking die we gaandeweg leerden gebruiken. De volgende albums zullen dit aantonen!"


COMMENTAAR BIJ PAGINA 67
Over Jansens attitude: "De Japanners zijn er sterk in om praatscènes, die in essentie statisch zijn, te dramatiseren. Net zoals hen vermijd ik om simpelweg over de schouders van de personages te kijken als ze tegen elkaar praten. Ik laat voldoende pauzes tussen hun expressies door bijvoorbeeld te spelen met hun blikken. Vanaf prent 2 moet je voelen dat Jansen zich bedreigd voelt door de plotse komst van Richard in zijn wereldje. In prent 3 meet hij zich daarom een hautaine attitude aan."

Over prentgroottes: "In een klassieke vertelling had ik misschien een climax ingebouwd in de laatste strook door naar een grote prent te leiden om de scène te dramatiseren. Dat zou niet gepast hebben met het ongedwongen karakter van Richard die niet echt betrokken is in het gesprek. De gelijkheid in de kaders tonen dus zijn onveranderd, vlak karakter aan. Dit statische kantje geeft meer reliëf als tegenwicht voor de gevechtsscène die volgt..."

Over 'mooie tekeningen': "Het heel schematische gezicht in prent 5 doet de liefhebbers van 'mooie tekeningen' allicht brullen. Mij doet het lachen. Maar het maakt ook indruk op me. Bastiens kracht zit 'm in het overbrengen van informatie, emoties met een schijnbare toevalligheid. Achter wat er zo simpel uitziet, schuilt veel werk! In dit album staat hij nog onder de invloed van zijn stijl in Polina en Les Melons de la Colère. Met de komst van Michaël (Sanlaville, red.), vanaf plaat 97, evolueerde zijn stijl. De liefhebbers van gedetailleerde tekeningen kunnen weer hun kalmte herwinnen en als ze er nog aan twijfelen, kunnen ze zien dat Bastien een uitstekende tekenaar is!""

Over de gemeenschappelijke stijl: "Een geoefend lezer zou kunnen herkennen welke pagina Bastien of Michael tekende, net zoals een specialist weet wie die of die precieze scène animeerde in een Disney-tekenfilm. Maar niet altijd. Bastien en Michaël vonden een gemeenschappelijke stijl die hen zodanig als gegoten zit dat zelfs ik me soms vergis!"


COMMENTAAR BIJ PAGINA 68
Over het achtergrondrumoer: "Door het rumoer van de studenten op de achtergrond vlak achter het hoofd van Jansen te laten doorlopen, wordt het achtergrondlawaai versterkt. Geluid weergeven in strips is moeilijk. Wat mij betreft is Daniel Goossens hier het best in. Als een van zijn personages een rasperige stem heeft, zet hij hier en daar enkele R'en rond de tekstballon. Een trucje met effect!"

Over de belachelijke strijdkreet: "De "Shaïïï!", een vondst van Bastien heeft me erg doen lachen. Oorspronkelijk gebruikte ik een meer klassieke uitdrukking dan deze nergens op slaande strijdkreet. In mijn storyboard is Jansen ernstiger en indrukwekkender. Bastien heeft zijn belachelijke kantje visueel geaccentueerd om zijn karakteristieke poses op de voorgaande pagina uit te diepen. Door dit simpel gebaar, deze simpele kreet, begrijp je dat Jansen niet de man is die hij denkt of wil zijn."

Over scheve kaders: "Ik heb gespeeld met de verticale en horizontale kaders om de actie te versnellen en te vertragen. Bastien is geen grote fan van al wat niet vierkant is of zelfs van de pagina afloopt. Maar voor goede actiescènes heeft dit procedé zijn voordelen. In de prenten 3 tot 5 leiden de ongestructueerde rechthoeken de blik van de lezer waardoor hij de richting van Jansens vuistslag kan volgen. In prent 6 en 7 stabiliseren de kaders zich om de actie te vertragen, net voor de laatste beenslag. Als groot liefhebber van actiemanga's heb ik dit soort vertelling op natuurlijke wijze ontwikkeld."

Over het belang van de vertelling: "Stripplaten die eruitzien als schilderijen om naar te kijken, zeggen me weinig. Voor mij primeert de vertelling, het sequentiële. De blik van de lezer moet zonder oponthoud over een pagina glijden. Dat is het belangrijkste. Een plaat op zich is geen œuvre. Het is de uitgave in zijn geheel dat op zichzelf moet bestaan."


COMMENTAAR BIJ PAGINA 69
Over het schrijf- en storyboardproces: "Op mijn storyboards plaats ik op een evidente, bijna ruwe manier alle elementen. Mijn job bestaat uit het bepalen van het ritme van het avontuur en het schrijven van de dialogen met Bastien. Ik werk in Photoshop op het uiteindelijke paginaformaat. Ik baseer me op een samenvatting die Bastien schreef en waarin hij hoofdstuk per hoofdstuk de sleutelmomenten van elke sequentie beschreef. Vervolgens schrijf ik het uit en bepaal tegelijk het storyboard, werk er soms onvoorziene personages in en schik me op een logische manier naar de situatie die Bastien bedacht. Het hele proces verloopt door toevoegingen, door een permanent pingpongspel.voordat we tot een algemeen overzicht komen dat ons toelaat om na te gaan of we niet verloren liepen."

Over de afwezigheid van frustraties: "Mijn passie is de bladschikking. Ik voel me dus absoluut niet gefrustreerd door Last Man niet zelf te tekenen. Hoe zou het me nu geen voldoening schenken om mijn storyboards in mooi getekende platen te zien veranderen door mensen wiens werk ik bewonder? Op mijn storyboards schets ik de personages dikwijls weinig uitgewerkt. Ik geef ze veeleer een massa en contouren waar Bastien en Michaël zich in hun verbeelding op storten. We discussiëren veel over het uiterlijk van elk van de personages. We bespreken de acteurs en denken na over het kostuumontwerp."

Over onbekende personages: "Voor de fun (of misschien omdat Marion Montaigne ze in ons atelier veel tekent) verwerkte ik op een dag de broers Bogdanov in mijn storyboard. Dat bracht Bastien en Michaël aan het lachen. We hebben ze behouden. Maar er was geen sprake van om onze hoofdpersonages te modelleren naar bekende personen. Wij zagen hen als complete, menselijke wezens met hun eigen karakter, maar ook hun eigen uiterlijk."

Over een tip: "Als storyboarder heb ik een tip: geef altijd om je personages, zelfs om de zwakkeren en de slechteriken want zij stellen altijd een deel van onszelf voor. Je om hen bekommeren laat je beter toe om hen, in de meeste gevallen, de juiste attittude te geven."