China Li 2
DEEL 2 VAN TRILOGIE
China Li 2
KLIK
voor andere strips van
Jean-François Charles


KLIK
voor andere strips van
Maryse Charles
CHINA LI 2
De Eerbiedwaardige Meneer Zhang

Jean-François Charles + Maryse Charles
Casterman | 64 p. | € 17,95 (HC)
Sprongen
Aan het einde van het eerste deel stuurt de eunuch Zhang zijn aangenomen dochter Li naar Parijs. Het Chinese meisje wordt gedropt in de lichtstad aan het begin van de jaren 1930. Ze leert er de liefde kennen, maar haar geliefde is een aan alcohol verslaafde kunstenaar die in dronken toestand verongelukt en Li zwanger achterlaat. Ondertussen moet Zang zijn toevlucht zoeken in zijn geboortestreek om te kunnen overleven. Hij heeft alle contact met zijn dochter verbroken om haar veiligheid te waarborgen, maar dat is zonder Li gerekend. Het meisje trekt zwanger terug naar China en vindt kort na de bevalling haar vader terug.

Het fictieve verhaal rond Zhang en Li wordt in dit tweede deel aangevuld met de opkomst van het communisme in China. In de eerste helft van de jaren 1930 waren de Chinese communisten gewoon een bende opstandelingen, maar ze kregen langzaam maar zeker meer aanhang. Vooral de lagere bevolkingsgroepen steunden Mao Zedong en zijn rebellen.

In tegenstelling tot het eerste deel, speelt deze tweede aflevering zich grotendeels af op twee verschillende continenten, die dan ook nog eens een totaal verschillende leefwereld omvatten. Hierdoor krijg je als lezer geregeld het gevoel dat het scenario van de hak op de tak springt. Dat gevoel verdwijnt gaandeweg wanneer Li opnieuw in China aankomt. Ook de tijdsspannevan het verhaal zorgt niet altijd voor cohesie in het scenario. Vooral door de soms grote tijdsprongen lijkt de vertelling soms onsamenhangend.

Daartegenover staat wel dat uit het scenario en het tekenwerk duidelijk blijkt dat het echtpaar Charles zich goed heeft voorbereid, want zowel de Parijse als de Chinese scènes laten het leven in beide contreien perfect tot uiting komen. In de Parijse scènes staat Li op de voorgrond, maar wanneer het verhaal zich verplaatst naar China, weet het duo op een of andere manier de opkomt van het communisme zodanig in het verhaal te plaatsen dat je het gevoel krijgt dat Zhang en Li achtergrondfiguren worden, wat natuurlijk niet het geval is. Toch wordt al duidelijk dat het communisme een belangrijke schakel zal worden in het derde deel van deze saga.

Over Jean-François Charles' tekeningen kunnen we kort zijn. Net zoals in het eerste deel dompelt hij de lezer onder in de sfeer van het Parijs uit de jaren 1930 en het leven in de armzalige bergstreken in China.
PETER ROTTHIER --- maart 2020

Lees ook deze vorige besprekingen of raadpleeg ons archief: