Solo: Legatus 1
DEEL 1 VAN TRILOGIE
Solo: Legatus 1
KLIK
voor andere strips van
Oscar Martín
SOLO LEGATUS 1
Oscar Martín
Dark Dragon Books | 80 p. | € 19,95 (HC)
Jezus-verhaal
Nu het verhaal van de rat Solo, de Kannibalenkronieken en de spin-off Fortuna zijn uitverteld, is het tijd voor Legatus, Solo's geadopteerde zoon, om in de verdorven, post-apocalyptische, beestige wereld van Mensen en gemuteerde ratten en ander (on)gedierte een avontuur te beleven. Hijzelf is een hond en hij verzamelt leden van allerlei rassen om zich heen om gezamenlijk sterker te staan in de kannibalenwereld en een uitweg te zoeken naar een onaangeroerd paradijs. Die nieuw samengestelde groep wekt niet alleen de aandacht van een groeiend aantal volgelingen, maar ook van de Mensen die een gevaar zien in Legatus en zijn slaven bevrijdende bende. Legatus beschikt echter over een machtig wapen, een pistool, om bloedig van zich af te kunnen bijten en over een poeder waarmee hij als een soort messias soelaas kan bieden voor zieken en stervenden.

Solo Legatus is tachtig pagina's verziekte menselijkheid en het zoeken naar hoop bij dieren met waarden. In het verhaal hoef je niet ver te zoeken naar de verlossende, maar ook aan een zichzelf twijfelende en niet van zelfopoffering gespeende Jezus Christus in de gedaante van Legatus. Pagina 76 legt het er wel héél dik op! Het biedt allemaal wat tegengewicht voor het bloed en geweld die welig tieren in dit album. En het is nog fantastisch getekend ook!
DAVID STEENHUYSE --- oktober 2019

Lees ook deze vorige besprekingen of raadpleeg ons archief: