Olivier Blunder's Nieuwe Avonturen 2
ALBUM MET GAGS
DEEL 2 VAN REEKS IN DRIE DELEN
Olivier Blunder's Nieuwe Avonturen 2
KLIK
voor andere strips van
Serge Carrère


KLIK
voor andere strips van
Fabcaro
OLIVIER BLUNDER'S NIEUWE AVONTUREN 2
Olivier Blunder Is Zo gewoon Gebleven

Serge Carrère + Fabcaro
Arboris | 48 p. | € 8,95 (SC) • € 18,95 (HC)
Worsteling
In 2018 verscheen het eerste deel van de zeer goed vertaalde comeback van Olivier Blunder, een oude gagreeks van Greg. De nieuwe auteurs Serge Carrère en Fabrice Caro hebben drie albums gemaakt met gloednieuwe gags waarin de praatzieke Olivier met onze moderne tijd te maken krijgt. Daarmee omzeilen ze het grootste gevaar om oude helden te reanimeren bij wie de overdracht naar onze hedendaagse tijd niet altijd een succes is. Soms is klassiek gewoon ouderwets en helpen argumenten als "nostalgie" niet om het met onze verder geëvolueerde blik te vergoelijken.

De auteurs confronteren het nogal zelfbewuste personage met moderne grillen en technisch vernuft waarbij we ons al lang geen vragen meer stellen. Olivier analyseert het op zijn manier, als een in de tijd stil gebleven nieuwsgierigaard die zich niet wil laten passeren door de vooruitgang. Die confrontaties leveren het gros van de grappen op. Soms even simpel als Olivier die een feestje wil opleuken als dj nadat zijn buurman hem liet zien hoe het er tegenwoordig aan toe gaat op feestjes. Soms schaamtelijk als hij zijn simplistische, maar wel goedaardige vooroordelen over een Noord-Afrikaanse kebabzaakeigenaar de vrije loop laat en lik op stuk krijgt. En soms begrijpen we hem helemaal als hij zich tot het agressieve stoort aan het nietszeggend gewauwel van radiopresentatoren. De ruzies die Olivier met buurman Zuiger — tenminste wel een man van zijn tijd — uitvecht, zijn tegelijk een uitbeelding van Oliviers worsteling met de anders geworden wereld om hem heen. Voor hetzelfde geld zou hij een ouderling met een naargeestige blik op dat alles geworden zijn, maar de positivo in hem verdrijft dat compleet.

De troeven van deze nieuwe Olivier Blunder zijn tegelijk de grootste zwakte. Net omdat het vaak over modernere snufjes gaat, raken die ook snel weer gedemodeerd. Geniet er bij voorkeur nu van dan het pas over enkele jaren te lezen. Anders wordt het ook weer zo'n tijdsdocument dat tussen twee stoelen valt: flirten met het verleden en krampachtig aanhaken bij het heden.
DAVID STEENHUYSE --- augustus 2019

Lees ook deze vorige besprekingen of raadpleeg ons archief: