De Lijkwade 2
DEEL 2 VAN TRILOGIE
De Lijkwade 2
KLIK
voor andere strips van
Éric Liberge


KLIK
voor andere strips van
Gérard Mordillat

KLIK

voor andere strips van
Jérôme Prieur
DE LIJKWADE 1
Lirey, 1357

Éric Liberge + Gérard Mordillat / Jérôme Prieur
Daedalus | 72 p. | € 22,95 (HC)
De ultieme hoax
Nadat in het eerste deel de ontstaansgeschiedenis van het overbekende relikwie uit de heu... doeken werd gedaan, verschuift de actie nu naar 1898 en slaan we gemakshalve vijf eeuwen van raadselachtigheden over. We zitten in een periode waar de wetenschap reuzeschreden voorwaarts maakt en het zal ons dan ook niet verbazen dat veel mensen staan te springen om het doodskleed van Christus minutieus te fotograferen om zo de laatste mysteries te heu... ontsluieren. Discussies tussen believers en non-believers (met een cynische, maar opportunistische bisschop als uithangbord) laaien hoog op. Als nevenintrige krijgen we nog een verboden liefdesgeschiedenis tussen de maagdelijke en diepkatholieke Lucia en de gehuwde socialist Enrico gepresenteerd.

Door de trilogie over verschillende tijdperken te spreiden en zo de noodzakelijke diepgang wat te omzeilen, hebben we het persoonlijk wat lastig met de nogal voorspelbare karaktertekening van de protagonisten. Scenaristen Gérard Mordillat en Jérôme Prieur proberen niettemin te suggereren dat er over de eeuwen heen een duidelijk spiritueel verband is tussen Lucie / Henri / Thomas, Lucia / Enrico / Tomaso en Lucy / Henry / Tom. De droomsequenties die dat aspect in de verf moeten zetten, vinden we nogal geforceerd overkomen en we hopen dat het derde deel — dat zich in de filmwereld zal afspelen — deze scenarioplooien nog weet glad te strijken.

We zijn wel fan van de sfeervolle zwart-witillustraties van Éric Liberge, die hier zonder problemen de overgang van middeleeuwen naar belle époque weet te maken.

De Lijkwade is een reeks die ons nu net iets te veel op twee gedachten lijkt te hinken, al vonden we het eerste deel zeer verdienstelijk. Ons definitief oordeel bewaren we dan ook tot we de volledige reeks gelezen hebben.
MARIO STABEL --- oktober 2019

Lees ook deze vorige besprekingen of raadpleeg ons archief: