De Lijkwade 1
DEEL 1 VAN TRILOGIE
De Lijkwade 1
KLIK
voor andere strips van
Éric Liberge
DE LIJKWADE 1
Lirey, 1357

Éric Liberge + Gérard Mordillat / Jérôme Prieur
Daedalus | 80 p. | € 22,95 (HC)
Een doekje voor het bloeden
Het relikwie... al eeuwen een mooi appeltje voor de dorst voor heel wat pastoors en kloosterordes die met de meest spectaculaire vondsten elkaar de loef probeerden af te steken. Kon men aan een restant van goedheiligman Jezus geraken, dan was de kans vele malen groter dat de goedgelovige pelgrims een omweg wilden maken om zo het plaatselijke offerblok te spijzen! Dat daar heel wat bedrog bij kwam kijken, staat natuurlijk buiten kijf, fake news is nu eenmaal van alle tijden. Zo beweerde Johannes Calvijn in de zestiende eeuw al dat alle originele splinters van het heilig kruis genoeg hout zouden opleveren om een heel schip te vullen. Heel wat van die relieken vormden al inspiratie voor een overload aan boeken, strips en films. Denk maar aan de heilige graal, de ark des verbonds of de lans van Longinus die te pas en te onpas in allerhande publicaties opduiken.

Thomas, de prior van Lirey is ook nog op zoek naar een manier om de abdijkas te spijzen en komt met een hoax op de proppen die zijn gelijke niet kent in de religieuze geschiedenis. Samen met de jonge non Lucie prepareert hij namelijk een lijkwade die moet doorgaan voor het doodskleed van de Here Jezus himself.

Scenaristen Gérard Mordillat en Jérôme Prieur doen er wel even over vóór ze tot de kern van de zaak komen. Zo ligt in het begin vooral de nadruk op de relatie tussen Lucie en haar neef, de bisschop van Troyes, en komt het verhaal misschien wat te traag op gang. In het tweede en derde deel van deze trilogie zal de actie verschuiven van de veertiende naar (respectievelijk) de negentiende en eenentwintigste eeuw, zodat de uitgebreide karaktertekening die we normaal bij dergelijke albums onontbeerlijk achten, een beetje verspilde moeite lijkt.

Tekenaar Éric Liberge is op zijn best als hij de mensen uit de zelfkant van de maatschappij kan portretteren en kan hier volledig loos gaan bij het penselen van fanatieke flagellanten en rabiate religieuzen. Ook hier kiest hij weer voor het sfeervolle zwart-wit dat hij ook bij De Heer Vastenavond van As gebruikte.

Na zoveel eeuwen blijft de Lijkwade van Turijn tot de verbeelding spreken. We wierpen dan ook met veel plezier een blik op de Wikipedia-pagina om te zien hoe gerenommeerde wetenschappers zich in allerlei bochten wringen om hun eigen mening door te drukken in verband met de authenticiteit van het relikwie. De auteurs van de strip behoren duidelijk tot het kamp van de non-believers en werken een van de vele theorieën verder uit. Of ze de pauselijke zegen zullen verdienen met het album, durven we te betwijfelen, maar wij hebben dit zeer graag gelezen...
MARIO STABEL --- oktober 2018