De Krochten van het Vourlé
COMPLEET VERHAAL
De Krochten van het Vourlé
KLIK
voor andere strips van
Marc-Antoine Mathieu
DE KROCHTEN VAN HET VOURLÉ
Fragmenten uit het Dagboek van een Expert

Marc-Antoine Mathieu
Zet.El | 62 p. | € 24,50 (HC)
En nu iets compleet anders
In de collectie Louvre-strips door diverse striptekenaars is al eerder Nicolas de Crécy's IJstijd, Bernard Yslaires De Hemel boven het Louvre en Jirô Taniguchi's bij Scratch Books verschenen De Wachters van het Louvre in vertaling verschenen. Nu pikt Zet.El De Krochten van het Vourlé op dat zich afspeelt in een toekomst waarin de oorspronkelijke naam van het museum in de vergetelheid is geraakt en nu anders wordt genoemd.

Meneer Loe de Vurteller is als expert afgevaardigd om beter zicht te krijgen op de oude aanwinsten van het museum. Kwantificeren is naar eigen zeggen zijn lust en leven. Van de top van het museum naar de kelderverdiepingen laat hij zich achttienduizend vierendertig dagen lang gidsen in een microkosmos waarin kopiisten, bewakers in opleiding, inlijsters en "neorestaureerders" werken en een (vermeende) rol van betekenis voor het museum vervullen. Die tocht in het Vourlé is een wonderbaarlijke, absurde, surreële beleving voor meneer de Vurteller en nog niet in het minst voor de lezer.

De verantwoordelijke voor dit bizarre én heerlijke festijn: Marc-Atoine Mathieu, die we in vertaling nog maar pas leerden kennen dankzij Sherpa's recente vertaling van het eerste deel van Maurits Cornelius Van Esk. Mathieu speelt met striptaal, vormgeving, bladschikking en vertelling, maar ook met je verwachtingen als geoefende striplezer. Nergens wordt dat afstandelijk uitzinnig, geforceerd of vervelend en dat maakt zijn werk zo briljant.

De stripmaker blijft een buitenbeentje die geen uitdaging uit de weg gaat. "Het is eens iets anders", zeggen we weleens als we niet willen toegeven dat we er niets van begrijpen, we het niet lusten of als we iets willen afwimpelen om er niet verder op in te gaan. In dit specifieke geval is onze "het is eens iets anders" bedoeld om te benadrukken hoe verademend dit is tussen de gigantische hoeveelheid traditioneler vertelde strips... And now for something completely different, inderdaad!
DAVID STEENHUYSE --- september 2019