Maurits Cornelis van Esk 1
COMPLEET VERHAAL
Maurits Cornelis van Esk 1
 
MAURITS CORNELIUS VAN ESK,
GEVANGEN IN DROMEN 1
De Oorsprong

Marc-Antoine Mathieu
Sherpa | 48 p. | € 19,95 (HC)
Mesjogge
Maurits Cornelis Van Esk is een wat kleurloze apparatsjik die werkt op het Ministerie van Humor en daar samen met een aantal inwisselbare gelijkgestemden moet bepalen wat de goegemeente zoal grappig moet vinden. Zijn leven kabbelt kalmpjes voort tot hij op een bepaald moment een papier in handen krijgt dat een scène voorstelt die zijn ochtendroutine van die dag letterlijk visualiseert. Op dat moment verandert de protagonist in het archetype van de zoekende mens en staat alles in het teken van zijn queeste naar De Oorsprong, de waarheid, wat die ook mag zijn.

Met dit gegeven tast auteur Marc-Antoine Mathieu de grenzen van het stripverhaal af, zowel qua verhaal als qua beeld. Door deze ronduit absurde insteek speelt hij met het geduld van de lezer die — net als hij mee is met het verhaal — abrupt aan zijn lot wordt overgelaten. Zo doet het geheel wat kafkaësk aan en dat is een literaire niche waar we mondjesmaat graag vertoeven.

Ook visueel is het genieten: verwijzingen naar de Nederlandse graficus Maurits Cornelis Escher zijn door het consequent zwart-witgebruik (op enkele doelbewuste uitzonderingen na) en het vele trappenlopen overduidelijk. En ook de naam van het hoofdpersonage lijkt te veel op die van de Nederlander om gewoon toeval te kunnen zijn.

Zo is deze De Oorsprong een amusant buitenbeentje in het hedendaagse stripaanbod, al dateert het eigenlijk al van 1990. De vergelijking met het werk van Fred (Philemon) spookte onwillekeurig door ons hoofd. In de loop van de jaren heeft Mathieu trouwens nog vijf vervolgdelen geconcipieerd rond het bevreemdende personage Van Esk.

De auteur/kunstenaar heeft ondertussen al heel wat stripwerk achter zijn naam staan, maar zijn œuvre bleef tot nog toe onvertaald in het Nederlands. Sherpa gelooft rotsvast in het potentieel van de Fransman. Naast De Oorsprong gooien ze ter promotie ook nog een gratis exemplaar van De Weg Omhoog op de markt. Dit kortverhaal, gebaseerd op een tekst van de gelauwerde Argentijnse auteur Jorge Luis Borges, hanteert min of meer dezelfde filosofische inslag en is trouwens volledig te lezen op deze eigenste site.
MARIO STABEL --- augustus 2019