Kinderen in het Verzet 4
Kinderen in het Verzet 4
KLIK
voor andere strips van
Benoît Ers


KLIK
voor andere strips van
Vincent Dugomier
KINDEREN IN HET VERZET 4
Steeds Erger

Benoît Ers + Vincent Dugomier
Le Lombard | 48 p. | € 7,95 (SC/VL) • € 8,20 (SC/NL)
Steeds beter
Als vader vind ik het niet zo leuk als mijn kinderen in het verzet gaan. "Ik heb vorige maand al afgewassen, pap! Wat een suffe prehistoriemuziek is da, zeg! Wie spreekt er nu nog Frans! Ieuw, hebben we geen choco meer? En kun je me om drie uur vannacht komen halen op die fuif?" Had ik maar kinderen als François, Eusèbe en Lisa. Die gingen ook in het verzet, maar dan tegen de nazi's. Vier albums en enkele fraaie verzetsdaden verder (sabotage van het kanaal, opvang ontsnapte gevangenen, sabotage kopersmelterij,...) zijn we in 1942. De jongelui staan voor hun zwaarste uitdaging tot nog toe: hun hormonen. Ze worden vijftien en de eerste tekenen van amoureuze rivaliteit tussen de twee jongens voor Lisa duiken op. Wordt vervolgd!

De verzetsbrigade die ze zelf hebben opgericht, aanvankelijk om de al te meegaande volwassenen van hun dorp wakker te schudden, wordt ondanks hun serieuze verzetsdaden — die François' vader het leven kosten — amper serieus genomen door de plaatselijke Londense agent voor verzetsgroepen. De Lynx laat zich echter niet zomaar links liggen en gaat uitzoeken wie de notaris ten onrechte heeft aangegeven als "jood".

Waarmee dit album een nieuw oorlogsvraagstuk aansnijdt: de jodenvervolging. Met onze kennis vandaag is het bijna niet voor te stellen dat de mensen zich destijds nog afvroegen "wat er met al die opgepakte mensen gebeurt". Gaandeweg ontdekken de kinderen de gruwelijke realiteit van de Endlösung. Het knappe van deze jeugdserie is hoe ze zulke dingen "dicht bij mijn bed" haalt. En verder gaat dan de gemeenplaatsen. Zo wordt op de korrel genomen dat ook de Fransen hieraan schuldig waren, dat het Franse politieagenten en Franse ambtenaren waren die uitvoerden wat de Duitsers beslisten. Tussen de lijnen van deze fraai en helder getekende reeks is er voor de goede verstaander meer te lezen, bijvoorbeeld over de teloorgang van het platteland.

Veel meer dan een avontuurlijk oorlogsverhaal geeft deze reeks zijn lezers wat te denken over de omgang van mensen met elkaar, over de werking van populisme en massamanipulatie. In dat opzicht is deze reeks actueler dan ze lijkt en wordt ze per album relevanter en boeiender. Steeds erger? Steeds beter, dunkt mij.
KOEN DRIESSENS --- januari 2019

Lees ook deze vorige besprekingen of raadpleeg ons archief: