Suske en Wiske 83
(oorspronkelijk nummer 25,
eerste druk uit 1968)


(herdrukken met aangepaste cover)

(krantenaankondiging van 2 juli 1955, niet opgenomen in de albumuitgave)

Suske, Wiske en Sidonia ontfermen zich over Barend die in een krotwoning woont en door de verhuurder uitgebuit wordt. Samen met Jerom en Lambik bouwen ze een huis voor hem. Na een klap op zijn hoofd gedraagt Lambik zich wat vreemd en is hij een straatridder geworden die iedereen wil helpen: hij bevrijdt de dieren uit de zoo en bouwt snel aan het huis voor Barend. Maar is hij ook de bankovervaller die door de politie gezocht wordt?

Ach. Terpoort: Advocaat die onze vrienden helpt bij de bouw van Barends nieuwe huis. Is in werkelijkheid een bankovervaller en Barends malafide huisbaas.
Barend: Aan lager wal geraakte muzikant. Bewoner van een krotwoning die Suske en Wiske willen opkalefateren. Sidonia zet zich in om een nieuw huis te bouwen. Heette oorspronkelijk Seppe in de Vlaamse editie.
Commandant: Aan politiemannen geen gebrek want de jacht op de straatridder is ingezet. Dit specimen torst een fraaie snor waar hij graag aan pulkt.
Marie: Roddeltante die door te kletsen met een buurvrouw tante Sidonia op het spoor brengt van Lambik en Jerom.
Rosinante: Oud circuspaard waar al lang geen power meer in zit. Wordt bereden door ridder Lambik. Alleen wanneer Jerom het dier rolschaatsen aanbindt, gaat het vooruit.


Voorafgaand aan de eigenlijke krantenaankondiging publiceerde De Standaard op de eerste pagina van de krant drie prenten op 29 en 30 juni en 1 juli 1955. Daarin zoeken Lambik en Jerom naar een geschikte titel voor het verhaal. Klik op bovenstaande afbeelding voor een grotere weergave.

Op pagina 19 in het album legt een hen drie windeieren vordat ze van straat wegvlucht met drie kuikentjes. Tijdens de krantenpublicatie kroop een opmerkzame lezer anoniem in de pen om de redactie en de tekenaar diets te maken dat een hen met kuikens geen eieren legt. Daags nadien reageerde Vandersteen op deze naamloze brief ("Geachte Heer Naamloos") rechtstreeks in het verhaal met een verklaring: "De kuikentjes die ze mee uit wandelen nam, zijn van een kloek die dringend moest brieven schrijven!!..." In het album is dit schrijven weggelaten.

"Gindse hoeve, eigendom van de tiran boer Klaas, is het doel van onze tocht! Deze verdrukker schaamt zich niet 50 weerloze kippen gevangen te houden! Met het zwaard in de vuist zullen wie die arme schapen van kippen verlossen!"

Straatridder Lambik werpt zich op als onbaatzuchtig bevrijder der onderdrukte dieren.
 
© Stripspeciaalzaak.be, 2013