Robert en Bertrand 1
(eerste druk uit 1973)

(krantenaankondiging van 29 november 1972, niet opgenomen in de albumuitgave)

Robert en Bertrand worden door parketmagistraat Mangin ingeschakeld om Mission Impossible-gewijs ("als er iets gebeurt, ken ik jullie niet") de link uit te zoeken tussen een buitenlandse barones die verblijft op kasteel Rozendael en een waterduivel die in de buurt zou rondwaren. Butler Robert en tuinman Bertrand ondervinden snel dat het monster (dat de fans herkennen uit het Rode Ridder-album De Verzonken Klok), de vermomde barones zelf is. Zo probeert ze mogelijke indringers weg te houden van een geheim dat het leven en de avonturen van de vagebonden verder zal bepalen.

Barones Cammo Milje: Haar naam verwijst waarschijnlijk naar het Franse woord voor kamille. Ze ontvluchtte haar thuisland Moldavië nadat revolutionairen de koninklijke familie uitmoordden.
Joeki: Prins uit een Balkanstaat. Kon met barones Cammo Milje ontsnappen aan de aanslag op zijn familie. Nu blijkt dat de rebellen nog steeds achter hem aanzitten, wordt hij de beschermeling van de vagebonden.
De Joekofs: Bende revolutionairen die op het spoor zijn gekomen van prins Joeki en hun werk willen afmaken. Ze dragen allemaal dezelfde voornaam en dat vergemakkelijkt hun onderlinge communicatie niet.
Liza: Dochter van de plaatselijke kruidenier en love intrest van dienst. Ze waarschuwt Robert en Bertrand voor Nummer 17.
Nummer 17: Door magistraat Mangin ingeschakeld om de vagebonden in te rekenen. Zal hen in nagenoeg elk album het leven zuur trachten te maken.

Inderdaad, het personage Joeki met zijn pagekapsel is het evenbeeld van de jonge Willy Vandersteen die ooit als buste werd vereeuwigd door zijn vader Francis. Willy Vandersteen heeft de buste zijn hele lelven lang bewaard.
"Over ons hart ging het wel, Edelachtbare, maar over de muur was moeilijker!"

Robert legt uit hoe de vagebonden het over hun hart kregen om een koe te stelen.
 
© Stripspeciaalzaak.be, 2013