Suske en Wiske 136
(oorspronkelijk nummer 26,
eerste druk uit 1956)


(herdrukken met aangepaste cover)

(krantenaankondiging van 20 maart 1948, niet opgenomen in de albumuitgave)

Een droom van Wiske voorspelt dat Lambik in gevaar is. Die schaamt zich omdat een van zijn voorvaders tot de Limburgse roversbende De Bokkenrijders toegetreden was. Suske wordt ontvoerd door een van de bendeleden en Wiske wordt knock-out geslagen. Er bestaat blijkbaar een nieuwe bende Bokkenrijders! Kunnen onze vrienden hen verslaan?

Deurklopper: Sprekende deurklopper met wie Wiske kennismaakt terwijl het doodshoofd op haar vinger bijt. De deur geeft toegang tot het schuilhol van Thijs in de mijn.
Johan Matheus Lambik: Voorvader van Lambik uit de achttiende eeuw. Lid van de Bokkenrijders tot hij berouw kreeg.
Thijs: Bijgenaamd De Sprinkhaan. Voormalig leider van de Bokkenrijders. Kwam evenens tot berouw, maar de Zilveren Bok won zijn zieltje. Rijdt opnieuw in het heden. Strooit kwistig met spreuken.
Vlammende Geest: Bestuurder van een vliegende, vlammende karos, voortgetrokken door een vlammende bok. Vervoert jaarlijks de geesten van tot de galg veroordeelde Bokenrijders.
Zilveren Bok: Omgesmolten van geroofd zilver. Tot leven getoverd om de Bokkenrijders te leiden. Wie op zijn rug zit terwijl er aan de staart van de bok wordt gezwengeld, krijgt er een kwaadaardige dubbelganger bij.

Vandersteen haalde inspiratie bij verschillende legendes over de bokkenrijders. Deze bende rovers maakte in de achttiende eeuw de Landen van Overmaas (het tegenwoordige Nederlands Zuid-Limburg, de Belgische Voerstreek en Land van Herve) onveilig. Op hun strooptochten hadden ze het vooral gemunt op boerderijen en pastorieën. Maar liefst zeshonderd verdachten werden opgepakt en vaak onschuldig veroordeeld. Vandersteen bezocht ook een toen nog werkende Limburgse kolenmijn. Op de foto hierboven staat hij als derde van links.
Dankzij de hulp van een scoutspatrouille komt het verhaal tot een goed einde. Vandersteen mocht op zijn tiende bij de scouts waar hij de natuur leerde kennen en waarderen. Zijn totemnaam luidde Sluwe Vos. In De Wervelende Waterzak ontmoeten Suske en Wiske Lord Baden-Powell, de oprichter van de scouts. Dit was tevens het laatste album van Suske en Wiske dat Vandersteen nog zelf schreef en tekende.
"Het is wreed ende crimineel! Een officiële dienst voor het opsporen ende het afpakken van centen!"

In het heden poogt Thijs een belastingcontroleur te overvallen in naam van zijn meester de Zilveren Bok. Thijs krijgt prompt een aanslagbiljet met terugwerkende kracht voor de waarde van de bok. De Zilveren Bok reageert hierop ontdaan.
 
© Stripspeciaalzaak.be, 2013