Suske en Wiske 131
(oorspronkelijk nummer 12,
eerste druk uit 1951)


(herdrukken met aangepaste cover)

(krantenaankondiging van 23 september 1950, niet opgenomen in de albumuitgave)

Prinses Banylon wordt omgetoverd tot een zingend nijlpaard als ze weigert te zingen voor de sfinx. De prinses kan haar menselijk lichaam enkel terugkrijgen als de farao een ander zingend nijlpaard brengt voor de sfinx. De prins en zijn neef reizen naar België om Banylon te helpen. Door enkele toevalligheden raken onze vrienden mee verwikkeld in de reddingsoperatie van de prinses. Lambik offert zich op en biedt zichzelf als zingend nijlpaard aan om zo de prinses te verlossen. Moet die nu altijd nijlpaard blijven? Of kan hij ook nog gered worden?

Banylon: De prinses om wie het hele verhaal draait. Kan zingen als een nachtegaal. Meestentijds te zien als een nijlpaard waarin een sfinx haar omtoverde.
La-Meling: Neef van prins Tip-entop en zelf ook prins. Ook nog eens helderziende die zijn neef op weg helpt om een gouden trompet te vinden.
Sfinx: Egoïstisch Egyptisch beeld die de zingende prinses Banylon alleen voor zich wil. De betovering kan verbroken worden als de farao een ander zingend nijlpaard vindt.
Tip-entop: Prins die de poezelige hand van prinses Banylon komt vragen. Die hand is een voorpoot. Zet zich vervolgens in om de betovering te verbreken. Heet in de oorspronkelijke editie Tof-fentip.
Tutankoffi: Farao van een van de moderne wereld afgezonderd Egyptisch rijk die de oude Egyptische beschaving wist te bewaren. Vader van prinses Banylon.

Ook populair-cultureel legde Vandersteen altijd de vinger op de pols. In het Egyptsche koeterwaals dat prinses Banylon ten berde brengt zijn hits uit de jaren 1940 te herkennen. Op pagina 5 zingt ze: "Hijlov joefor... centime tel... rizens", een fonetische weergave van I Love You For Sentimental Reasons, een hit van Nat King Cole uit 1946. Op pagina 6 zingt het nijlpaard: "Revi-jien-ve-ut-tuton-absen-cea-bri-semav-ieje", wat een lied is van Janine Ribot: "Reviens, veux-tu? Ton absence a brisé ma vie." Op pagina 47 vraagt de sfinx in de oorspronkelijke editie om "de grote aria van Be-obbeja-an-scho-epen" te zingen en het nijlpaard zingt: "kzi-tzoge-reno-pmijndu-ivenko-tte". In 1950 had Bobbejaan Schoepen in Vlaanderen een megahit met 'k Zie Zoe Gere M'n Duivenkot dat Vandersteen precies verkeerd begreep als: "Ik zit zo gere op mijn duivenkot".
"Toe Banylonnetje, geef de edele Prins eens 'n mooi handje!"

Farao Tutankoffi laat zijn in nijlpaard omgetoverde dochter prins Tip-entop groeten.
 
© Stripspeciaalzaak.be, 2013