Suske en Wiske 145
(oorspronkelijk nummer 11,
eerste druk uit 1951)


(herdrukken met aangepaste cover)

(krantenaankondiging van 16 mei 1950, niet opgenomen in de albumuitgave)

Suske en Wiske worden ontvoerd door mannen die als masker een omgekeerde bloempot op hun hoofd dragen. Zij willen dat Suske de nieuwe leider wordt van het eiland Amoras. Suske weigert en de bloempotters dreigen ermee om Wiske en Lambik te vermoorden.

Alowisius Blaaskop: Stadhouder van Amoras. Het goedaardige broertje van de tweeling.
Dokus Blaaskop: Tweelingbroer van Alowisius die nooit deugde. Stichtte de bende van de Stalen Bloempot op.
Jef Blaaskop: Het andere broertje. Leidde in Op het Eiland Amoras nog de Vetten. Werd na de oorlog met de Mageren tandarts. Vermomt zich met een zwarte kap als de Derde Man.
Hoofdbloempot: Leider van de Stalen Bloempot, te herkennen aan het bloempje op de bloempot. Is in werkelijkheid Dokus Blaaskop. Probeert de bouw van een kathedraal te beletten om een eigen toren te bouwen.
Kanegem: Alchimist van stadhouder Blaaskop. Wordt daardoor even verdacht van dubbelspel. Dankzij een van zijn serums wordt Dokus een goed mens.

Vandersteen maakte met De Mottenvanger al een van zijn meest politiek geladen albums. Ook via De Stalen Bloempot liet de koningsgezinde tekenaar zijn ongenoegen blijken over de koningskwestie. Mocht de verbannen koning Leopold III terugkeren of niet? Deze vraag verdeelde het land en leidde op 12 maart 1950 naar een volksstemming. Een kleine meerderheid van 57,68% voor België (tegenover 72% in Vlaanderen en 42% in Wallonië) sprak zich uit voor een terugkeer. De Waalse socialisten staken daar een stokje voor en dwongen de koning tot troonsafstand. In de oorspronkelijke versie refereert Wiske naar dat volksreferendum, oftewel de "Volksbeetneming". In latere albumuitgaven verdween die verwijzing. Tal van andere uitspraken herinneren nog aan Vandersteens standpunten waarbij gejubeld wordt om de terugkeer van de koning of integendeel propaganda van de oppositie doorschemert in reacties van de Stalen Bloempotters.
"Wel, galgenaas, hier ben ik! IK ben de koning! En kom nu maar eens naar buiten!!!"

Een strijdvaardig Suske maakt het een paar Bloempotters duidelijk: HIJ is de koning.
 
© Stripspeciaalzaak.be, 2013