Suske en Wiske 96
(oorspronkelijk nummer 48,
eerste druk uit 1963)


(herdrukken met aangepaste cover)

(krantenaankondiging van 22 november 1962, niet opgenomen in de albumuitgave)

Op de Kalmthoutse heide dwaalt een spookpaard rond. Natuurlijk laten onze helden zich daardoor niet afschrikken maar een gemakkelijke strijd is het niet. Ze worden immers bedreigd door Krimson die het paard voor zijn smokkelhandel wil gebruiken.

Achiel: Butler van Krimson. In vergelijking met zijn baas de rust en beleefdheid zelve. Dient Krimson op allerlei manieren zijn pillen toe.
Freddy Wouters: Uitbater van manège De Stal, gevestigd aan de Kalmthoutse heide. Kent de legende van het spookpaard. tevens baasje van de hond Twinkel.
Krimson: Ondertekent zijn dreigbrieven met "Dr Krimson, meester-misdadiger". Duldt geen indringers op de heide. Zenuwzieke vent die verslaafd is aan allerhande pillen. Wordt de aartsvijand van onze vrienden.
Spookpaard: Paard van Sint-Maarten. Door Barabas' met zijn Teletransfor uit een schilderij gehaald. Dwaalt sindsdien op de heide. Overal waar zijn hoeven neerkomen, schiet een bloem uit de grond. Kan ook vliegen. Spreekt in rijmvorm.
Toba: Onderwatervisser op het eiland Sint-Maarten. Helpt onze vrienden het vliegend paard terug te vinden.

Begin jaren 1960 was Vandersteen lid van paardenmanège De Stal. Ook zijn kinderen bereden er regelmatig paarden. In dit verhaal laat hij de werkelijke eigenaar, enkele leden en ook de dashond Twinkel als personage meespelen. Clublid Henri Vinoelst was minder opgezet met zijn getekende evenbeeld. Hij stond namelijk model voor Krimson. Toen hij de woorden laster en eerroof in de mond begon te nemen, achtte Vandersteen het raadzaam om een sikje aan het personage toe te voegen en hem meer stileren om de vergelijking met Vinoelst enigszins af te zwakken.
"De pil van de dokter om de dokter te kalmeren!"

Butler Achiel, de voorkomendheid zelve. Onophoudelijke pillendealer van Dr Krimson.
 
© Stripspeciaalzaak.be, 2013