Suske en Wiske 95
(oorspronkelijk nummer 24,
eerste druk uit 1955)


(herdrukken met aangepaste cover)

(krantenaankondiging van 11 februari 1955, niet opgenomen in de albumuitgave)

Met Barabas' teletijdmachine worden onze vrienden naar het piratenschip Het Zeepaard geflitst. Als ze stranden op een zandbank zien ze in de verte het spookschip De Kleppende Klipper. De kapitein van Het Zeepaard wordt gek van angst en ook heel wat anderen staan doodsangsten uit. Onze vrienden ontdekken dat het zogezegde spookschip eigenlijk een valstrik is van de regering die zoveel mogelijk diamantmijnen wil bezitten. Hoe kunnen ze het schip én de regering overwinnen?

Dokter Van Buizegem: Dokter op het Kreukeleiland, een eiland bewoond door Europese kolonisten in de achttiende eeuw. Bij een beker bier krijgt Lambik van hem alle uitleg.
Gouverneur van Tonrond: Gouverneur van Kreukeleiland. Onderschept in 't geniep via De Kleppende Klipper elk schip dat met diamanten naar Europa vaart.
Kapitein: Kapitein van Het Zeepaard. Onderschept onze vrienden die uit het jaar 1955 komen. Hecht geen geloof aan hun praatjes. Bijgestaan door Lambik en Jerom blijft hij als laatste aan boord na een slag met het spookschip.
Knul: Eigenwijs en arrogant zoontje van Sidonia's nieuwe buren. Rookt. Belandt via de teletijdmachine van Barabas in het jaar 1717. Sluit vriendschap met Jerom voor wie hij respect heeft.
Sloeberke: Mondige spruit van Europese kolonisten. Wordt met de overige kinderen door kapitein Lambik geëvacueerd. Natural born leader die zijn keelgat openzet om échte gewonden te eisen voor zijn "jhospitaal".

In de drie dagen die voorafgingen aan de aankondigingsstrook van het verhaal verschenen drie teasers in de krant. Bij de eerste publicatie was er precies een communicatiefout met de redactie want de aangekondigde titel luidde De Kleppende Klupper.
De Kleppende Klipper is een van de verhalen van die voor latere albumuitgaven helemaal werden hertekend in de toenmalig gangbare tekenstijl. Andere verhalen werden slechts gedeeltelijk (voornamelijk de hoofdjes van de hoofdpersonages). De grootste verandering hierbij was Jeroms uiterlijk en outfit die oorspronkelijk in een (restant) van een berenvel was gekleed. In de oorspronkelijke versie van De Kleppende Klipper droeg hij tenminste nog een hemd over het berenvel en schoenen. In de hertekende versie draagt hij een geel (en dan ineens wit) T-shirt met broek en schoenen.
"Schep!... Schep!"

Jerommeke schept op het dek van het schip Het Zeepaard een luchtje.
 
© Stripspeciaalzaak.be, 2013