Suske en Wiske 119
(oorspronkelijk nummer 32,
eerste druk uit 1957)


(herdrukken met aangepaste cover)

(krantenaankondiging van 4 juni 1957, niet opgenomen in de albumuitgave)

Lambik en Jerom bouwen in hun vrije tijd aan het treintje de Droomexpress. Als een gevonden cassette hem zegt dat hij deel moet nemen aan de Rally der Duizend Gevaren als hij een miljoen wil erven, neemt Lambik de Droomexpress om de uitdaging aan te gaan. Hij wint de rally, maar wie was zijn tegenstander? En waarom deed die mee aan de wedstrijd?

Anne-Marie Van Zwollem: Met haar zwakzinnige vader mede-eigenares van een kasteel dat Lambik wil kopen. Verkleedt zich als Kattekop om Lambik te bekampen in de Rally der Duizend Gevaren.
Directeur: Lambiks overste op een kantoor waar hij moet werken. Duldt geen bloemen of glimlachen. Ziet in Lambik een anarchist die in de gaten moet gehouden worden om aan de deur te kunnen zetten.
Dokus: Tuinman van de Van Zwollems. Gedraagt zich verdacht waardoor men hem voor de Kattekop neemt. Wil in werkelijkheid zijn stelende ekster Emilie in bescherming nemen.
H. Hiks: Notaris die op de komst wachtte van degene die hem een brief met geluidsspoel brengt. Daarop staat het ingesproken testament van een rijke zonderling die een miljoen nalaat aan de briefbezorger.
Van Zwollem: Zenuwzieke vader van Anne-Marie die hem verzorgt. Heeft een speelgoedcomplex en waant zich achtereenvolgens Davy Crockett, de Zwarte Ridder en een woeste zeerover.

Zeven van de oudste verhalen van Suske en Wiske werden volledig hertekend door Studio Vandersteen voor latere albumuitgaven. Dat gebeurde vanaf de jaren 1960 tot 1973 met de hertekening van Lambiorix. Van een zestiental andere verhalen (waaronder Het Sprekende Testament) zijn er subtielere hertekeningen. Om herdrukken van oude albums aan te laten sluiten bij nieuwe verhalen werden vooral de haren van Jerom en Sidonia geüpdatet. Bij Jerom werd het hoofd soms volledig hertekend. Maar opvallender is de dikker aangezette contourlijn rond alle personages. Die stijl werd door Studio Vandersteen een hele tijd gehanteerd in nieuwe verhalen en dus ook voor de vernieuwing van oudere verhalen.
"Geen stap verder, totdat ik met mijn schimmel aan de horizon verdwenen ben!"

Die schimmel is een hobbelpaard met daarop Van Zwollem die zich Davy Crockett waant.
 
© Stripspeciaalzaak.be, 2013