Suske en Wiske 118
(oorspronkelijk nummer 39,
eerste druk uit 1960)


(herdrukken met aangepaste cover)

(krantenaankondiging van 4 januari 1960, niet opgenomen in de albumuitgave)

Professor Barabas brengt zichzelf in levensgevaar met zijn nieuwe uitvinding! Hij kan enkel gered worden door een serum dat bij zijn collega's in het Midden-Oosten bewaard wordt. In een eerste reddingspoging raakt Lambik zelf besmet en ook Jerom en Wiske blijven niet gespaard. Suske en Sidonia staan er dus met z’n tweeën voor om hun vrienden te redden.

Commissaris: Komt met zijn politiekrachten net op tijd om onze vrienden de toegang tot Barabas' laboratorium te ontzeggen. Licht onze vrienden in over de bestralingssituatie.
Professor Maramba: Een van de professoren uit het oosten aan wie Barabas X025-capsules gaf. Woont en werkt op de Filippijnen.
Professor Robijn: Assistent van Barabas. Biedt een oplossing aan onze vrienden voor barabas' penibele situatie.
Snoeffel en Gaffel: Eerste optreden van de twee in maatpakken geklede booswichten. Stellen zich voor als privédetectives. Komen in opdracht van een trust van chemische producten de X025-capsules bemachtigen.
Tching-Tchang: Hoofd van de geheime sekte Het Kwade Oog in Hongkong. Zoekt de X025-capsule in opdracht van Snoeffel en Gaffel.

Voorafgaand aan de eigenlijke voorpublicatie blikte De Standaard op 2 januari 1960 al even vooruit naar De Gouden Cirkel middels een prentje met een KLM-vliegtuig. Na afloop publiceerde de krant een overzichtskaartje met de route (in cirkelvorm!) die onze vrienden hebben afgelegd.
In 1959 kreeg De Standaard-
krantengroep een snoepreisje van KLM aangeboden met als bestemming het Verre Oosten. De krant stuurde Vandersteen en journaliste/schrijfster Maria Rosseels op reis. Dat leverde de 35-delige reportage Oosterse Cocktail op die soms werd geïllustreerd door Vandersteen. In 1960 kreeg de reportage een boekvorm. De herdruk moest het stellen zonder Vandersteens illustraties. De schetsen die Vandersteen ter plaatse maakten, dienden achteraf ook voor verhalen als De Sissende Sampan en het Rode Ridder-album Het Wapen van Rihei.
"Hallo... vrienden... hier Barabas... Luister goed... Dit zijn... mijn... laatste... woorden!"

Professor Barabas neemt afscheid van onze vrienden, maar dat is buiten hun solidariteit en inzet gerekend!
 
© Stripspeciaalzaak.be, 2013