Suske en Wiske 101
(oorspronkelijk nummer 46,
eerste druk uit 1962)


(herdrukken met aangepaste cover)

(krantenaankondiging van 7 maart 1962, niet opgenomen in de albumuitgave)

Op de rommelmarkt koopt Sidonia voor Wiske een grote speelkaart met een huilende harten dame. Blijkbaar is er nog meer interesse voor de speelkaart: niemand minder dan meneer Van Zwollem wil de kaart in zijn bezit krijgen. In zijn kasteel zet hij de hele boel op z'n kop en zoekt hij naar een verborgen gang die naar een kasteel vol speelkaarten op de bodem van het meer zou leiden. Suske en Wiske ontdekken de ondergrondse wereld van de speelkaarten waar ze onthoofd dreigen te worden door de valse joker. Gebeurt dit allemaal echt? Of dromen onze vrienden?

B. Hucht: Verkoper op een voddenmarkt. Ruikt een zaakje voor zijn oude kaart van Ruiten Dame waar Sidonia en een opkoper voor tegen elkaar opbieden.
Harten Heer: Gemaal van Ruiten Dame die al tweehonderd jaar lang, elke nacht tussen middernacht en één uur door de regerende Joker wordt vernederd.
Joker: Heerser over door een tovenaar tot leven gekomen speelkaarten in een kasteel dat op de bodem van de zee zakte. Zette de klaveren en schoppen op tegen de ruiten en de harten die gevangen zitten.
Opkoper: Wil koste wat kost en op weinig hoffelijke wijze Ruiten Dame bemachtigen in opdracht van Anne-Marie Van Zwollem die het voor haar vader wil kopen.
Ruiten Dame: Weent 's nachts tussen middernacht en één uur. Wiske hoort haar hartengeklop. Gescheiden van haar gemaal Harten Heer waardoor ze hun toverkracht verloren.

Op de eerste pagina staat een opmerkelijk knipoogje. De man die op de rommelmarkt een boek doorbladert, is de toenmalige Franse president Charles De Gaulle. De titel van het boek, Reis naar Algerië, verwijst naar de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog die sinds 1954 woedde en in 1962 tot een einde kwam. Maar in de oorspronkelijke kranteneditie stak hij zijn groteske neus in het boek Les Arts Plastique wat een grapje is op een sneetje plastische chirurgie die Vandersteen hem wellicht toewenste. Andere actuele verwijzingen naar onder meer ruimtevaarders Joeri Gagarin en John Glenn of de Suezcrisis in 1956 werden behouden, Jeroms uitspraken over spijt over de pensioenbijdrage (die werd verhoogd) en amnestie (waar toen na zeventien jaar nog geen sprake van was) werden voor de albumuitgave aangepast.
"De Nar? Kaart der dwaasheid! Laat me niet lachen! In het edele bridgespel mag hij niet eens meedoen!"

Harten Heer minacht de Joker die momenteel in zijn plaats regeert.
 
© Stripspeciaalzaak.be, 2013