Benno Barnard
(auteur van Klein Rozendaal, Uitgesteld paradijs,
Het gat in de wereld, Dichters van het Avondland,
De schipbreukeling, Zijne Kortstondigheid, Mevrouw Appelfeld,...)

 
  LAATST VERSCHENEN BOEK:
Een vage buitenlander (proza), uitgeverij Atlas
Krijg nou de lyriek (poëzie), uitgeverij Atlas
 
Hebt u ooit strips gelezen?
"Ik citeer uit mijn eigen boek Eeuwrest (2001), het hoofdstuk 'De teletijdmachine': 'Tot de fantasierijke pedagogie van mijn vader behoorde de gewoonte om de avonturen van Suske en Wiske voor mij uit België te importeren. (...) Zo kreeg ik mijn albums, merendeels oude exemplaren waarin de naam van een ander kind stond geschreven. En zo werd ik geschoold in de humanistische opvatting dat men literaire werken bij voorkeur in de oorpronkelijke taal moest lezen, in dit geval dus het Antwerps. Dezelfde genius begeleidde mij een paar jaar later naar de poort van het gymnasium, waar ik Homerus in het Grieks zou leren kennen. Maar Antwerps was mijn eerste vreemde taal.'Kortom, ik ben mede gevormd door het lezen van Vlaamse stripverhalen uit de jaren veertig en vijftig, die ook in mijn kindertijd al een documentair karakter hadden gekregen, want de hoedenpennen van Sidonie, de Traction Avant van Lambik, de straatlantarens, het meubilair, het uniform van de agent, de algehele sfeer van volksheid, ja die hele ambiance van het betreurde Belgique à papa hadden de verhalen zo omstreeks 1970 al tot geschiedschrijving gesublimeerd. Ik denk dat ik mijn liefde voor de geschiedenis, die mijn hele werk draagt — die de onderliggende structuur ervan vormt — meer aan Willy Vandersteen dan aan Homerus te danken heb. Daarnaast las ik de Bommelstrips, soms nog steeds. Evenals een enkele Kiekeboe van mijn kinderen: afschuwelijk van tekenstijl, maar vaak Shakespeareaans in de ingewikkeldheid van het scenario."

Hebben strips ooit uw werk beïnvloed?
"Natuurlijk. Ik zou niet in België hebben gewoond zonder Suske en Wiske. Ik zou geen stilist zijn geworden zonder Marten Toonder."

Zijn strips literatuur of entertainment?
"Zijn romans literatuur of entertainment? Ik verveel me in elk geval dood bij de meeste romans."