1. Godelieve van Bokkensteen
afbeelding uit deel 5: De Vrijschutter
Dapper weeskind doorziet de pogingen van haar oom om zich meester te maken van het leen Berkendael en wendt zich voor als een gestoorde. In het geheim maakt ze het haar oom knap lastig als leidster van een roedel vrijschutters en gaat daarbij erg handig om met de boog.

2. Tanjar
afbeelding uit deel 12: De Hoorn van Horak
Vol bewondering voor de Noorse vikings wordt Johan niettemin door een van hen uitgedaagd voor een potje zwaardvechten. Hij vernedert een keikop die daarna wraak wil nemen. Door toedoen van troonpretendent Tanjar mislukt de aanslag van de vernederde viking. Johan leert dat Tanjar een rivaal heeft als opvolger voor de troon.

3. Merlijn
afbeelding uit deel 19: Koning Arthur
Wijze raadsman van koning Arthur. Tevens een van de machtigste tovenaars die er bestaan wat nog meer tot uiting komt in de strijd tegen Bahaal en de zijnen. Later zal hij de jonge Parcifal en Johan met raad en soms heel actieve daad bijstaan. In de verguisde cyclus met de kronieken van Merlijn zal ook duidelijk worden dat er een wel heel bizarre familiale band bestaat met Kerwyn, de magiër.

4. Koning Arthur
afbeelding uit deel 19: Koning Arthur
En wel de roemrijke Arthur compleet met God-de-vader-witte-baard zoals we die kennen uit de sagen, legendes en mythes uit de films, literatuur en strips zoals Prins Valiant waar Willy Vandersteen naar opkeek... en van afkeek.

5. Lancelot
afbeelding uit deel 22: De Ring van Merlijn
Trouwe rondetafelridder van het eerste uur. Hij laat zijn tocht naar het kasteel van Lodogran om er voor de hand van diens pleegdochter Guinevere te kampen liever niet verstoren door Johan die hem nochtans voor een aanslag waarschuwt. Fijne eerste kennismaking is dat. Uiteindelijk trekken ze samen in het gelid en worden de beste vrienden.

TEKSTEN: DAVID STEENHUYSE & www.roderidder.com
6. Hugon, de Hofnar
afbeelding uit deel 23: Hugon, de Hofnar
Op de payroll van elke burcht die naam waardig staat een hofnar. Op Camelot loopt Hugon met de zotskap rond. Meestal is hij de gekscherende vrolijkheid zelve, maar toch durft al eens jaloezie bovendrijven op de rondetafelridders want hij kan niet dezelfde heldendaden voorleggen. Wèl in Hugon, de Hofnar als beschermer van kinderen.

7. Guinevere
afbeelding uit deel 24: De Zwarte Banier
Gemalin van koning Arthur en een graag geziene verschijning, niet in het minst door Lancelot. Toch wordt er in de eerste verhalen geen allusie gemaakt op een relatie tussen de beide tortelduiven. Veel later echter wel.

8. Deirdre
afbeelding uit deel 26: De Kroon van Deirdre
Prinses van het Noorderland en dochter van koning Ronjar. Ze krijgt van de gemene Decca een vervloekte kroon opgezet die het meiske helse pijnen bezorgen. Eenmaal de avonturen zijn afgelopen, tonen zowel Lancelot als Johan interesse voor de schoonheid. Lancelot is net ietsje sneller klaar met zich om te kleden en geeft Johan het nakijken.

9. Yolande van Kendall
afbeelding uit deel 42: Het Testament
Dochter van heer Kendall, een oud rondetafelridder die niet meer handelt naar de idealen van de overleden koning Arthur. Yolande neemt dan maar zijn plaats in en draagt haar steentje bij aan de wederopbouw van een welvarend koninkrijk rond de ronde tafel.

10. Parcifal
afbeelding uit deel 43: Parcifal
De zoon van Arthur en Guinevere die als baby na een betovering door een magisch amulet verlamd wordt. Het koningspaar besluit om de opvoeding over te laten aan een gastgezin. Ver weg van de luxeomstandigheden die een kasteel bieden, werkt hij nu als schapenhoeder. Merlijn ziet erop toe dat hij een groot vorst wordt met behulp van Lancelot, Johan, een hele schare oude en nieuwe rondetafelridders en een trucje met het zwaard Excalibur.
11. Yorimoto
afbeelding uit deel 53: De Samoeraï
Ex-huurmoordenaar met wroeging die nu een ronin is, een dolende ridder zonder meester. Wanneer Johan en Yorimoto zij aan zij strijden, vormen ze een onoverwinnelijk duo. Individueel staat Yorimoto qua kunnen zeker naast Johan, zoniet is hij zelfs nog straffer.

12. Galaxa
afbeelding uit deel 58: De Toverspiegel
De fee van het licht en grote liefde van Johan nadat deze haar redde van het monster Gorgontar. Ze is de tegenpool van Bahaal, de prins der duisternis, met wie ze een eeuwigdurende oorlog voert. Om haar macht op aarde te kunnen doen gelden, rekent ze op de hulp van haar Johan. Andersom werkt het echter ook: wanneer Johan in het nauw gedreven wordt door Bahaal of een van zijn discipelen, staat Galaxa klaar om Johan te helpen. Haar verschijning is helaas steeds van korte duur. Het is een dure prijs die Galaxa betaalde om Johans leven te kunnen redden.

13. Sidarta
afbeelding uit deel 60: Sidarta
Een zwervend avonturier en zwaardvechter die er een zwaard op nahoudt met een bijzondere kling. Hij wordt ingehuurd door de magiër Culuhan en diens dochter Miurah. Johan hoort voor het eerst over hem wanneer hij een bende rovers betrapt op het beramen van een hinderlaag op bovenvernoemde. Het gezelschap wacht nog een spannende strijd tegen despoot Kyrach en zijn zeven magiërs. Tussen Sidarta en Miurah bestaat een plagerige haat-liefderelatie die omslaat in wederzijdse liefde wanneer Sidarta haar redt van de Zeeduivel. Sidarta is ook de naam van een figuur uit de Indiase mythologie.

14 & 15. Muulsh en York
afbeelding uit deel 67: De Verrader van Yarkland
Geleerde alchemisten uit Yarkand (en dus niet Yarkland zoals de titel van het album verkeerd spelt) die een onafscheidelijk duo vormen. Beiden kibbelaars komen bij momenten weinig serieus over en lijken het voortdurend met elkaar oneens te zijn. Ze zorgen dan ook voor meer dan één hilarisch moment in verschillende albums. Niettemin staat hun beider kennis buiten kijf. Meer dan eens komen hun uitvindingen van pas in moeilijke situaties: de pijlen waarmee de Brindikils uitgeschakeld worden in De Verrader van Yarkland, het grote vuur waarmee ze de aandacht trekken van de eilandbewoners in De Ster van het Oosten,... Bovendien zijn ze ook dapper genoeg om in moeilijke momenten hun gezellen in De Ster van het Oosten met geweld bij te staan.
16. Olaf
afbeelding uit deel 68: Het Labyrint
Kruisvaarder en dankbare broer van Gloriana. Zijn zus bevrijden, heeft Johan al voor hem gedaan, maar de bezitterige pacha voor zijn rekening nemen, doet hij liever zelf. De oude en blinde Ouacha, de bouwer van het labyrint (maar dan zonder de dodelijke valsytrikken), is Olaf echter voor.

17. Gloriana
afbeelding uit deel 68: Het Labyrint
Zus van Olaf de kruisvaarder die als te verkopen slavin in een getraliede huifkar wordt meegezeuld door de nomadenstam van Shildar op het Afrikaanse schiereiland Djerfat. De aanwezigheid van Johan in het kamp schenkt haar opnieuw hoop voor wie ze nog veel meer ontzag en bewondering kweekt.

18. Storkas
afbeelding uit deel 76: De Barbaar
Enorme reus met een klein hartje en een hart voor een goed glas wijn. Dit Jerommeke is afkomstig uit het hoge noorden waar hij en zijn stam zich vooral op de walvisvangst toelegden. Zijn onmetelijke kracht demonstreert hij door onder meer een muur in te beuken waardoor duizenden achtervolgende ratten verdrinken, tralies uit een muur te rukken en een instortend gewelf te ondersteunen. Wanneer Johan vertrekt, besluit Storkas mee te gaan. Johan rijdt op zijn paard, Storkas holt er simpelweg achter.

19 & 20. Aïmara en Raszlik
afbeelding uit deel 81: De Vluchtelingen
Menselijk uitzien koppel from outer space die op de vlucht zijn voor machtige vijanden in hun wereld. Op Aarde hopen ze een nieuw leven te beginnen. Aan Johan vragen ze of hij als gids en raadsman wil fungeren voor hun inburgeringsproces. Maar de ruimte is te klein om zich voor de vijandelijke Zadoks te verbergen.
21. Karpax
afbeelding uit deel 82: Karpax, de Stalen Man
Stalen man die doet denken aan C3PO uit de Star Wars-films die toen in de cinema draaide. KR-PX, noem 'm dus Karpax, bezit wel meer kracht dan de sissy-robot C3PO, maar is even hoffelijk. Soms komt hij ietwat hautain of vals bescheiden over in zijn opmerkingen over zijn eigen kracht en mogelijkheden. In andere gevallen is hij erg scherpzinnig en verbaast zich enigszins over de mens.

22. Zilyussa
afbeelding uit deel 82: Karpax de Stalen Man
Doorbraaf meisje behorende tot de primitieve, blauwhuidige Djawür-stam op de Kaluga-planeet. Zij is de dochter van het stamhoofd en ontwikkelt een boontje voor de blanke, blonde Johan. Ze redt zijn leven, maar moet het bekopen met dat van haar eigen.

23. Mayola
afbeelding uit deel 84: De Duistere Bondgenoot
Zigeunervondelinge die werd opgevoed door Gawon. Ook al is er geen zuchtje wind, dan nog bewegen haar haren en kleding. Ze bezit mysterieuze en duistere krachten die ze inzet om de ondergang van de bloederige ondergang van de wrede graaf Kordax en zijn vurige handlangers, die Gawon velden, te bewerkstelligen. Daarvoor roept ze de machtige oergeesten van de onderwereld aan. In ruil voor het uiterste offer krijgt ze een angstaanjagende ridder als hulp.

24. Nocturno
afbeelding uit deel 84: De Duistere Bondgenoot
En dit is dus die angstaanjagende ridder. In zijn vurige ogen gloeit zo'n felle haat dat Krodax en zijn trawanten onwillekeurig terugdeinzen. Zijn wapenrusting is pikzwart en zijn helm heeft iets van een vleermuizenkop. Op zijn eentje stormt hij het leger van Krodax tegemoet en verslaat ze een na een.

25. Djomaz
afbeelding uit deel 87: De Beelden van Djomaz
Gestrand op een tropisch eiland maakt Johan kennis met de oude Djomaz. Op de achtergrond klinkt een bloedstollend gebrul. Het lijkt wel een scène uit Lost. Djomaz bewoont een eeuwenoude paleistempel en bewaakt er de Bron der Onsterfelijkheid. Elke nacht aanroept hij zijn meesters in de hoop dat ze zijn bestaan niet zijn vergeten en 'm komen oppikken. Hij is een gezant van een oeroud sterrenvolk dat op Aarde de primitieve bevolking vruchteloos vrede, beschaving en welvaart kwam bijbrengen.
26. Grawwar
afbeelding uit deel 87: De Beelden van Djomaz
Lelijk beest naar een voorbeeld van comictekenaar Frank Frazetta dat mee instaat voor de bescherming van Djomaz en de Bron der Onsterfelijkheid. In Djomaz' buurt gedraagt Grawwar zich praktisch als een schoothondje. Maar o wee als het gebroed het op je heeft gemunt!

27. Morgenster
afbeelding uit deel 88: Het Oog van Toth
Morgenster is de fee van de dageraad en bijgevolg een collega van Galaxa. Ze wordt door Galaxa gestuurd om Johan bij te staan in zijn strijd tegen de sekte van Toth, handlangers van Bahaal. Ze redt het leven van Johan. Het komt tot een krachtmeting waarin Morgenster de wrede magiër Darkon verslaat. Na het afscheid rijdt Morgenster weg op haar witte paard. Bij wijze van verrassing verschijnt ze nog één keer aan de horizon.

28. Yswolde
afbeelding uit deel 90: Het Dievengilde
Stiefdochter van Bjornoz en zeer bedreven in verschillende gevechtskunsten. Ze is de bedenkster van het geslaagde plan om Johan in de val te lokken. Gaandeweg groeit haar bewondering voor de ridder en nadat deze zijn moed bewees in een gevecht besluit ze hem te volgen aangezien ze vreest voor zijn leven. Johan wordt gevangengenomen. Yswolde komt net op tijd om de aan een balk vastgeknevelde ridder het leven te redden. Hij ziet machteloos toe hoe twee bloedmooie vrouwen een worstelpartijtje inzetten.

29. Mirabel
afbeelding uit deel 90: Het Dievengilde
Mirabel is geen onbekende voor Johan. Ze was eerder verwikkeld in allerlei smerige zaakjes. Ditmaal is ze de huurlinge van een koopman, Kessul, die haar betaalt om de leider van het dievengilde, Bjornoz, te vermoorden. Maar de sluwe Mirabel speelt dubbel spel en schuift de moord op Kessul in de laarzen van Johan. Vermomd als man in kapmantel leidt ze alles en iedereen om de tuin. Haar plan om Johan uit de weg te ruimen mislukt tot tweemaal toe, de tweede keer door toedoen van Yswolde.

30. Kirzillian
afbeelding uit deel 93: Nevelsteen
In het lugubere slot Nevelsteen heerst tovenaar Kirzillian. Net zoals Merlijn is hij een grootmeester in het beoefenen van magische praktijken. Merlijn komt zijn oude vriend helpen omdat hij in moeilijkheden verkeert. Monsterlijke schorpioenmannen uit de Nevenwereld, een dimensie waar Kirzillian een toegangspoort van vond, hebben het op de strijdlustige tovenaar begrepen. In de Nevenwereld wordt momenteel Kirzillians dochter Jorada gevangen gehouden door de demon Zerahemnah.
31. Garthon
afbeelding uit deel 99: De Gijzelaars
Deze dappere burchtheer is de enige die de bende van Baldein de Kale enigszins kan stoppen. Hij raakt daarbij echter zwaargewond. Garthon moet zo lang mogelijk zien stand te houden tot de troepen van de koning aankomen. Johan probeert het met een list en vervolgens een strijdkamp tegen Baldein. Garthon ziet erop toe hoe Johan wint en raakt verliefd op Sharyll, de molenaarsdochter die hem verzorgt. Het komt tot een huwelijk. Iedereen blij.

32. Madalyn
afbeelding uit deel 103: De Gezellen van Nimrod
Knappe jonge vrouw die na haar studies in Engeland naar haar vader terugkeert. Papa Zofar leeft op een tropisch eiland en beschermt er de bijzondere dieren, de Mellivora's, vliegende paarden. Na een schipbreuk en een hoop verwikkelingen blijkt dat papa Zofar Madalyns verloofde is en dat ze allebei vroeger lid waren van een troep jagers, de gezellen van Nimrod, die nu in de Mellivora's gewilde jachttrofeeën zien. Madalyn ziet trouwens ook wel wat in Johan.

33. Almeïda
afbeelding uit deel 108: De Overlevenden
Laatste overlevende in de verwoeste vesting Kassarkan waarvan het omringende slagveld en de vesting zelf bezaaid is met booby traps. Uit de strijd kwamen geen duidelijke overwinnaars. Jaren later aast Morgon de Veroveraar nog steeds op de nooit gevonden schat van Kassarkan. Almeïda is de dochter van de keizerin die er eens heerste en blijft ter plekke strijden. Ze werd verder opgevoed en nog steeds bijgestaan door een zwaar toegetakelde andere overlevende die met haken en ogen en prothesen aan elkaar hangt.

34. Jan Breydel
afbeelding uit deel 109: De Leeuw van Vlaanderen
De sterke en zich voor zijn Vlaamse eigenheid opkomende deken van de beenhouwersgilde. Ook de beste vriend van Pieter De Coninck. Samen zijn ze twee voorvechters in de strijd tegen de Fransen die uitmondt in de Slag der Gulden Sporen. Niet toevallig lijkt Karel Biddeloo's Breydel op Jan Decleir die in de toen actuele film De Leeuw van Vlaanderen van Hugo Claus de rol van Jan Breydel vertolkte.

35. Jocelyn
afbeelding uit deel 110: De Kraken
Echtgenote van Gedeon, een vermaard ontdekkingsreiziger. Ze gaat op zoek naar haar man die sinds enkele maanden verdwenen is. Hiervoor roept ze de hulp in van de Rode Ridder. Ze beantwoordt — net als vele vrouwen in de Rode Ridder-verhalen — niet aan het typisch beeld van de middeleeuwse vrouw. Haar ondernemingszin is hiervoor zeer illustratief. Bovendien heeft ze een zeer sterk karakter. Jocelyn houdt de Rode Ridder namelijk tot het uiterste aan zijn belofte om haar te helpen als ze willen ontsnappen uit het dorp van de menseneters. Ondanks het feit dat Gedeon haar niet herkent, wil ze toch proberen om hem tot rede te brengen en mee te vluchten. Ook een mooi staaltje van liefde tot het uiterste.
36. Karungi
afbeelding uit deel 110: De Kraken
Leider van de verkenners van de menseneters. Hij wordt door de Rode Ridder gered van een sabeltandtijger. Desondanks waarschuwt hij zijn stamgenoten om Johan, Jocelyn en de zeelui gevangen te nemen. Toch toont hij erkentelijkheid en bezorgt Johans zwaard terug. Als Johan later tijdens de ontsnappingspoging tegenover hem staat, aarzelen beide mannen om hun wapens te gebruiken. Hierop wordt Karungi omgebracht door een stamgenoot.

37. Kelso
afbeelding uit deel 121: De Zwarte Toren
Infiltrant bij strandjutters om onopvallend een opdracht voor zijn vorst uit te voeren. Hij moet de geheimzinnige gebeurtenissen rond de zwarte toren uitpluizen. In zijn rol van strandjutter komt hij tegenover Johan te staan. Later redt hij Johan van de strandjutters, neemt hem mee naar zijn geheime bergplaats en licht hem in over zijn dubbelrol. Samen trekken ze op onderzoek. Kelso legt het al die tijd al aan met Aelia, de dochter van de geleerde Albertstein (een knipoog naar Albert Einstein), nog niet wetend dat Aelia een geraffineerde mechanische creatie is van de immer experimenterende en naar proefkonijnen zoekende Albertstein.

38. Sigrid
afbeelding uit deel 125: Medusa
Sigrid is een amazone, lid van de stam van de Jarnaï's. Zij bewaakt samen met enkele andere amazones de bergpas die toegang verschaft tot hun verborgen schuilplaats als beschutting voor de monsterlijke Medusa. Hun mannen heeft Medusa al waardoor de vrouwen hun strijdvaardigheden dienden aan te scherpen want de gebrainwashte mannen komen de vrouwen en hun kinderen stelen. Getrouw aan haar opdracht wil Sigrid afrekenen met de in de val gelokte Johan tot Naomi, een andere amazone, tussenbeide komt. Zij weet Sigrid van Johans goede bedoelingen te overtuigen. Wanneer Johan later besluit om met Medusa af te rekenen, is Sigrid haantje de voorste om hem te vergezellen.

39. El Houdin
afbeelding uit deel 128: De Boeienkoning
Deze acrobaat/fakir speelt dagelijks een kat-en-muis-spel met de dood. Steeds weer overleeft hij halsbrekende proeven. Omwille van zijn schijnbare onkwetsbaarheid zijn zowel de duistere machten als De Dood himself op hem uit. Johan raakt in dit conflict betrokken nadat El Houdin zijn leven redde. Samen beleven ze hachelijke avonturen, achtervolgd door Demoniah en haar bende, belaagd door Hurrie Burrie, de grootvizier en alchemist van Sidi Mardoek. Hurrie Burrie tracht de geheimen van het boek Necronomicon te doorgronden om zo El Houdin te vernietigen. Vreemd genoeg vermag zelfs Necronomicon niets tegen de overlevingskracht van El Houdin die zich dan ook bekendmaakt als tegenpool van De Dood als brenger van het leven.

40. Jan Primus van Brabant
afbeelding uit deel 131: De Heren van Rode
Sinds zijn vijftiende de hertog van Brabant, berucht om zijn krijgshaftigheid en zijn strijdvaardige karakter. Hij komt met de edelen uit de streek overleggen wat de plannen zijn voor de nakende veldslag die over de toekomst en de uitbreiding van het hertogdom zal beslissen.
41. Alfons de Beauchamps
afbeelding uit deel 131: De Heren van Rode
Engelse graaf van Warwick, volgeling van het huis van Lancaster met als symbool een rode roos. Hij hoort tot de vaste kliek op het kasteel van Horst. Alfons Morret, de stichter en oprichter van de Pynnock-ridders in Horst, stond model voor deze graaf.

42. Hugo Pynnock
afbeelding uit deel 136: Sol Invictus
Broer van Amelric Pynnock en bijgevolg halfbroer van Johan, de aangenomen zoon van Jan van Rode. Hugo streed als kruisvaarder in onder meer Syrië en men waande hem dood. Hij zat gewoon gevangen bij Magor van wie Hugo en zijn ridders alle verwanten afslachtte. Diplomatie zit duidelijk niet in de Pynnock-familie. Amelric ging tenonder aan zijn paranoïde jaloeziegevoelens.

43. Chuk
afbeelding uit deel 139: Bloed in de Branding
In deel 137: De Slangegod maakt observant Azar en de lezer kennis met Chuk, oefenmeester in gewapend en ongewapend vechten, overlever van Arabische messentrekkers in Tripoli en Koerdische dolkwerpers, lesgever van Turkse worstelaars en Griekse vuisvechters en gevreesd door piraten van de Middellandse Zee. Hij woont in de tempelierscommanderij van Hauwaert. Johan vindt in hem een gelijkgestemde zwerversziel, een avonturier die niet zonder gevaar kan. Hij stelt Chuk voor om zijn schildknaap te worden wat enkele albums lang effectief het geval is.

44. Alwina
afbeelding uit deel 142: De Rattenkoning
Alwina organiseert met anderen uit een naburig dorp regelmatig klopjachten op Yrrim, de Rattenkoning die de ondergang van het dorp heeft gezworen. Zijn moeder werd namelijk als heks op de brandstapel gezet en neemt nu wraak door als een soort Rattenvanger van Hamelen alle dorpskinderen in ratten om te toveren. Alwina is de moeder van drie kinderen die Yrrim nog niet heeft betoverd.

45. Godfried
afbeelding uit deel 145: De Steen der Wijzen
Brutekracht die in een cafégevecht zijn vuisten laat knallen. Hij is een dolende ridder zonder familie of wapenschuld en hoopt bij de ridders van Horst avonturen te beleven en zijn zwaard in hun dienst te stellen. Demoniah vergiftigt Godfried en blijft voor dood achtrer. Alchemist Magister ziet er echter graten in om een tegenserum te vinden om het Godfried toe te kunnen dienen. Hij slaagt in zijn opzet, maar Godfried is dezelfde niet meer en keert zich als een zombie tegen zijn voormalige vrienden.
46. Gonzaga
afbeelding uit deel 149: De Groene Steen
Eenogige Groot-Konstabel van de roemruchte tempeliersorde. Reeds lang een bekende en vriend van Johan. Samen versloegen ze hun vijanden al in deel 150: Klingsor. Gonzaga nodigt Johan uit om hulp te bieden in de strijd tegen de Sumerische hogepriesters, die de legendarische Gog en Magog uit de vergetelheid willen wekken om de wereld te teisteren. De tempeliersorde staat klaar om in te grijpen, de dreiging is echter niet min. Met Johan in zijn gelederen voelt hij zich echter al een stuk zelfzekerder. Hij brengt Johan ook in contact met Liubah, een Egyptische schone die door de tempeliers gered werd van een roversbende. Over Gonzaga's moed valt niet te twijfelen, de orde van de tempeliers is hem heilig, hij is dan ook een zeer toegewijd tempelier met een aanzienlijke status binnen de orde. Hij zit er niet om verlegen zelf actie te ondernemen.

47. Dixit
afbeelding uit deel 207: De Grot van de Beer
Medegevangene aan wie Johan wordt vastgeketend. Eens was deze primaat een bewaker en genoot hij aanzien. Omdat zijn zuster opstandig deed toen Bellart zich aan haar vergreep, viel hij in ongenade en verloor zijn positie, hij werd delver. Tevens helpt deze dappere kerel Johan met zijn ontsnapping om zo ook de dood van zijn zuster te wreken. Na het avontuur besluit Dixit de omgeving te gaan verkennen, op zoek naar avontuur.

48. Indigo
afbeelding uit deel 208: De Blauwe Heks
Dochter van Magist Magiste, de befaamde alchemist uit Toledo. Indigo slaat op de felblauwe kleur van haar haar, veroorzaakt door een uit de hand gelopen experiment. Deze haarkleur en haar kennis van alchemie, kruiden en geneesmiddelen maakt haar leven niet eenvoudiger. Het doet haar binnen de categorie heksen vallen. Als dusdanig belandt zij op de brandstapel tijdens haar zoektocht naar haar ontvoerde vader. Op het juiste ogenblik schiet Johan haar als een reddende engel te hulp. Hij bevrijdt haar van de brandstapel en besluit haar te helpen in haar zoektocht naar haar vader. Dit avontuur brengt Johan en Indigo erg dicht bij elkaar. De liefde — en een vleugje seks — deed de rest. Indigo is een jonge levenslustige vrouw met een groot hart. Ze is echter niet vies van het zwaardere werk en kan ook haar mannetje staan.

49. Magist Magiste
afbeelding uit deel 208: De Blauwe Heks
De befaamde blinde alchemist uit Toledo. Zijn kennis is vermaard in de toenmalige wereld. Dit ontging de graaf van Chirac niet, hij liet de alchemist ontvoeren om de mythische steen der wijzen te produceren. Magist weet de boel echter te vertragen, totdat ook zijn knappe dochter Indigo in de handen van de graaf van Chirac valt. Geen nood, ook Johan de Rode Ridder is in de buurt, en met vereende krachten wordt aan de overwinning gewerkt.

50. Volcmar
afbeelding uit deel 215: De Rode Kogge
Moedige ommelandvaarder die ervaring heeft met het varen langs Denemarken naar de Oostzee. Hij overleefde stormen en schipbreuken. Hij is een expert van de ommelandvaart en zo iemand heeft Johan nu net nodig om de terreur op het water van de Rode Kogge, het roversgilde de Likedelers en hun hoofdman Claes Stortebeker te neutraliseren.